wrapper

Επίκαιρα θέματα

Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, Έντυπα, Πρότυπα, Τεκμήρια

 

Λήψη demo

H πλατφόρμα εφαρμογών PBS περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • PBS ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Το πρόγραμμα με το οποίο συντάσσονται ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, εταιρειών και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων

  Τι προσφέρει στους πελάτες μας

  • Την γρήγορη, εύκολη και ακριβή συμπλήρωση όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Φ.Ε.Ν.Π. (‘Εντυπο Ν), Ε9, Ε16, Α21, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, Ανάλωση Κεφαλαίου, Κατάσταση Είσπραξης Κερδών
  • Τον άμεσο συγχρονισμό με τα δεδομένα που διατηρεί η ΓΓΠΣ για τους φορολογούμενους Έντυπο Ε1, καθώς και αυτόματη ενημέρωση από περιουσιολόγιο TAXIS των Εντύπων Ε2 και Ε9
  • Νέο σχεδιασμένο έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου με αυτόματη ενημέρωση από τις υποβληθείσες δηλώσεις στο TAXIS για όσα χρόνια πίσω επιθυμούν
  • Ενσωμάτωση εντύπων ΑΑΓΗΣ και ΕΦΑ για υπολογισμό αντικειμενικής αξίας αγροτεμαχίων
  • Μαζική δημιουργία δηλώσεων ανάλογα με το πελατολόγιό τους και τις περυσινές καταχωρημένες αντίστοιχες δηλώσεις τους
  • Διατηρεί μόνιμο και σταθερό αρχείο των φορολογούμενων και όλων των εντύπων που έχουν υποβληθεί γι’αυτούς ανά έτος
  • Αναβαθμίσεις λειτουργικότητας (updates & upgrades) χωρίς χρονικό περιορισμό λειτουργίας, για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος
  • Αυτόματη σύνδεση και υποβολή των εντύπων στο TAXIS με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Πραγματικά κατανοητό και εύχρηστο πρόγραμμα - εργαλείο για κάθε λογιστή. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο εκμάθησης
  • Ενημερώνεται αυτόματα από τα προγράμματα PROS (Έσοδα - Έξοδα), Accounting (Γενική Λογιστική) και PAYCHECK (Μισθοδοσία) της PROSVASIS, όπως και από τα προγράμματα «Δηλώσεις» προηγούμενων ετών
 • PBS ΕΝΤΥΠΑ

  Το πρόγραμμα έντυπα διαχειρίζεται όλα τα έντυπα που χρειάζεται ένα λογιστήριο ή ένα λογιστικό γραφείο, δίνοντας στον χρήστη του τη δυνατότητα συνολικής εσωτερικής διαχείρισης εντύπων από μια οθόνη μόνο.

  Ειδικότερα το πρόγραμμα "Έντυπα" διαθέτει

  • Online έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ/VIES, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, προβολή μεταβολή στοιχείων TAXIS, Προβολή δηλώσεων TAXIS, Μεταβολή στοιχείων ΙΚΑ.
  • Δικό του εργαλείο πλοήγησης ιστοσελίδων, το οποίο σας πηγαίνει στο anazitisis.net και στο Prosvasis.com για την άμεση ενημέρωσή σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ορίσουμε και δική μας αρχική σελίδα
  • Διαχείριση φορολογουμένων, λογιστών και επαγγελμάτων.
  • Όλους τους ΚΑΔ, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, με δυνατότητα αναζήτησης.
  • Έχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων (Word, Excel, εικόνες κ.λπ.), όπου και να βρίσκονται αυτά στο δίκτυο.
  • Αποθηκεύει και διαχειρίζεται σκαναρισμένα έντυπα (π.χ. παλιά Ε1).
  • Πλήρη λίστα των ΔΟΥ όλης της χώρας.
  • Εισαγωγή δεδομένων - σταθερών στοιχείων από τα προγράμματα Calculus και Δηλώσεις της Prosvasis ΑΕΒΕ.
  • Πλήρη παραμετροποίηση των οθονών επιλογής της εφαρμογής. Επίσης όλες οι οθόνες επιλογής μπορούν να εκτυπωθούν, να αποσταλούν μέσω email αλλά και να γίνουν εξαγωγή σε αρχεία Excel, Word, Pdf κ.λπ.
  • Δυνατότητα επιλογής θέματος εμφάνισης της εφαρμογής.
  • Επίσης έχει τη δυνατότητα ανάρτησης κάθε εγγράφου που εμείς θέλουμε κάτω από κάθε φορολογούμενο, έντυπο, ή Λογιστικό γραφείο.

  Στο πρόγραμμα PBS - ΕΝΤΥΠΑ περιλαμβάνονται τα παρακάτω έντυπα με την δυνατότητα αποστολής μέσω internet για όσα απο αυτά ισχύει:

  Α. ΜΗΤΡΩΟΥΗλεκτρονική αποστολή
  Μ0 Αίτηση
  Μ1 Απόδοση ΑΦΜ/Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων
  Μ2 Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών Φυσικού προσώπου
  Μ3 Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών μη Φυσικού προσώπου
  Μ4 Διακοπή εργασιών
  Μ5 Υπο ίδρυση εταιρεία
  Μ6 Δραστηριότητες επιχείρησης
  Μ7 Σχέσεις φορολογουμένων
  Μ8 Μέλη μη φυσικού προσώπου
  Μ9 Στοιχεία Έδρας Αλλοδαπής επιχείρησης
  Μ10 Εγκατάσταση Εσωτερικού
  Μ11 Εγκατάσταση Εξωτερικού
  Μ12 Πωλήσεις από Απόσταση
  Μ13 Απενεργοποίηση ΑΦΜ
  Π Αίτηση
  Β. Κ.Φ.Α.Σ. Ηλεκτρονική αποστολή
  Β1 Θεώρηση /Ακύρωση / Απώλεια Βιβλίων και Στπιχείων, Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις
  Β2 Έναρξη/Μεταβολή/Παύση Λειτιυργίας Φ.Τ.Μ.
  Δ10 Κατάσταση προς Έκδοση Αθεώρητων Φορολογικών Στοιχείων
  Δ12 Έντυπο Υποβολής Γνωστοποιήσεων Επιτηδευματιών
  Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Ηλεκτρονική αποστολή
  Δ2 Αίτηση ρύθμισης/Διευκόλυνσης
  Δ. Ι.Κ.Α Ηλεκτρονική αποστολή
    Απογραφή Εργοδότη
    Απογραφή Εργοδότη (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)
    Μεταβολή στποιχείων εργοδότη
    Μεταβολή στποιχείων εργοδότη (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)
    Απογραφή Ασφαλισμένου
    Μεταβολή Ασφαλισμένου
    Απογραφή Οικοδομοτεχνικού Έργου
    Μεταβολή Οικοδομοτεχνικού Έργου
    Βεβαίωση μη οφειλής
    Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
    Αίτηση Θεραπείας - Ένσταση
    Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
  Ε. Ο.Α.Ε.Ε. Ηλεκτρονική αποστολή
    Αίτηση Γενικής Χρήσης
    Αίτηση Διαγραφής απο τα Μητρώα Ασφαλισμένων
    Αίτηση Επανεγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων
    Βεβαιωση αποδοχών συνταξιούχων ΟΑΕΕ 2014
  Ζ. Ο.Γ.Α. Ηλεκτρονική αποστολή
  Α1 Δελτίο απογραφής εργοδότη
  Α2 Ατομική βεβαίωση απασχόλησης
    Δελτίο απογραφής ασφαλισμένου
    Προκαταβολής ασφαλιστικών εισφορών για μετακλητό αλλοδαπό
    Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων 2014
    Βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση 2012-2013-2014
  Η. ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ηλεκτρονική αποστολή
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές)
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Ε.Π.Ε.)
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Α.Ε.)
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Αυτοκινήτων Μοτοσυκλετών)
  Θ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ Ηλεκτρονική αποστολή
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Αποζημιώσεων
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Κινητών Αξιών
    Απόδοση Τελών Χαρτοσήμου
    Φόρος Εργολάβων Ε.Λ.Γ.Α.
    Φόρος Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Ε.Π.Ε.
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου από τόκους
    Εισφορά υπέρ Ε.Ο.Φ.
  Ι. Φ.Μ.Υ. Ηλεκτρονική αποστολή
    Φ.Μ.Υ. Οριστική Ε7 (2013)
    Φ.Μ.Υ. (2010)
    Φ.Μ.Υ. - Εμπορικές
    Φ.Μ.Υ. - Μισθωτές
    Φ.Μ.Υ. - Ελευθέρια
    Φ.Μ.Υ. - Λοιπά
    Φ.Μ.Υ. Οριστική Ε7
    Προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. 2014
    Φόρος Αρχιτεκτόνων 2014
    Φόρος Εργολάβων 2014
    Οριστική Δήλωση Ε20
    Οριστική Δήλωση Ε21
  Κ. Σ.Ε.Π.Ε - Ο.Α.Ε.Δ. Ηλεκτρονική αποστολή
    Βιβλίο υπερωριών
  Ε3 Αναγγελία πρόσληψης
  Ε4 Πίνακας προσωπικού
  Ε5 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού
  Ε6 Καταγγελία σύμβασης με προειδοποίηση
  Ε6 Καταγγελία σύμβασης χωρίς προειδοποίηση
  Ε7 Βεβαίωση - δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
  Ε8 Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης
  Ε9 Σύμβαση εργασίας
  Ε10 Επιχειρισιακή συλλογική σύμβαση εργασίας
  Λ. ΛΟΙΠΑ Ηλεκτρονική αποστολή
    Ενδοομιλικές συναλλαγές
    Δήλωση καταβολής φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου
    Κατάσταση συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν.1882/1990
    Μισθωτήρια
    Απόδοση ειδικού φόρου πολυτελείας
    Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης
  Φ6 Επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών
    Κατάσταση δηλώσεων Φ6
    Υπεύθυνη δήλωση
  Α9 Αίτηση αποδεικτικού ενημερώτητας
    Φόρος επισφαλών πελατών
    Φόρος υπεραξίας Ν.2065/1992
    Επιστροφή Φ.Π.Α.
    Εισφορά δακοκτονίας
    Κατάσταση στοιχείων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
 • PBS ΠΡΟΤΥΠΑ

  Αιτήσεις
  IKA
  Αίτηση Για Έλεγχο και Ρύθμιση Οφειλών Άρθρο 21 Παρ. 1 Ν.4038-2012
  Υπευθυνη δήλωση εργοδότη περί ασθένειας
  ΕΒΕΑ
  Αίτηση Ατομικής Επιχείρησης
  Αίτηση Εγγραφής
  Αίτηση Θεώρησης Καταστατικού
  Προέγκριση Επωνυμίας
  Προέλεγχος Επωνυμίας
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  Αίτηση Α.Ε. Για Χορήγηση Βεβαίωσης
  Αίτηση Α.Ε.
  Αίτηση για συγκρότηση της Επιτροπής άρθρου 9
  Αίτηση Ισολογισμού ΑΕ σε ΦΕΚ
  Αίτηση Πιστοποίησης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  Αίτηση ΤΓΣ ΑΕ σε Νομαρχία
  Γενική Αίτηση Ιδιώτη
  ΟΑΕΔ
  Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης(2)
  Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης
  ΟΑΕΕ
  Αίτηση Για Κατάταξη Σε Χαμηλότερη Ασφαλιστική Κατηγορία Παρ. 5 Άρθρο 32 Ν. 4075 2012
  Αίτηση για υπαγωγή πάγιας ρύθμισης
  Υπεύθυνη δήλωση καταβολής δόσεων πάγιας ρύθμισης
  Υπεύθυνη δήλωση περιουσιακών στοιχείων πάγιας ρύθμισης
  Πρωτοδικείο
  Αίτηση
  Περί Μεταβολών
  Περί μη Πτωχεύσεως
  Τελωνείο
  Αίτηση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου Κίνησης
  Δήλωση άφιξης οχήματος από χώρα ΕΕ
  Βεβαιώσεις
  Βεβαίωση Αμοιβών ΔΣ
  Βεβαίωση Αμοιβών Ελευθερου Επαγγελματία
  Βεβαίωση εργοδότη
  Βεβαίωση Μερισμάτων
  Βεβαίωση Παραλαβής Δήλωσης από Λογιστικό Γραφείο
  Προειδοποιητικό καταγγελίας σύμβασης εργασίας
  Υπεύθυνη δήλωση εποχικότητας
  Υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής εταιρείας
  Δ.Ο.Υ.
  Έκθεση Αυτοψίας
  Αίτηση διόρθωσης στοιχείων εντύπου Α21(2)
  Αίτηση διόρθωσης στοιχείων εντύπου Α21
  Αίτηση διόρθωσης στοιχείων λογαριασμού ΙΒΑΝ εντύπου Α21
  Απόδοση Τέλους Καπνιζόντων
  Δήλωση Εκχώρησης Μη εισπραχθέντων Μισθωμάτων
  Ειδικό Πληρεξούσιο(Ν.Π.)
  Ειδικό Πληρεξούσιο(Φ.Π.)
  Ενδικοφανής Προσφυγή αρ.63 Ν.4174-2013
  Υπόδειγμα 1 νομικού προσώπου άρ.54Α ν.4174
  Υπόδειγμα 1 φυσικού προσώπου άρ.54Α ν.4174
  Υπόδειγμα 2 πιστοποιητικού άρ.54Α ν.4174
  Καταστατικά
  Λύση αφανούς εταιρείας
  Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.
  Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε.
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΑΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΠΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΙΔΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΟΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό IKE
  Σύσταση Α.Ε.
  Σύσταση Αθλητικού Σωματείου
  Σύσταση αφανούς εταιρείας
  Σύσταση Ε.Ε.
  Σύσταση Ε.Π.Ε.
  Σύσταση Ι.Μ.Ε.
  Σύσταση Κοινοπραξίας
  Σύσταση Μ.Ε.Π.Ε.
  Σύσταση Ναυτικής Εταιρίας
  Σύσταση ΟΕ
  Μισθωτήρια
  Μισθωτήριο Επαγγελματικής Στέγης
  Μισθωτήριο Καταστήματος
  Μισθωτήριο Κατοικίας
  Υπομίσθωση Επαγγελματικής Στέγης
  Πρακτικά Γ.Σ. Α.Ε.
  Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για Λύση και Εκκαθάριση
  Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
  Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης χωρίς Απαρτία
  Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
  Πρακτικά Δ.Σ. Ε.Π.Ε.
  Αύξηση και Μετατροπή Εταιρικού Κεφαλαίου και Ονομαστικής Αξίας Μεριδίου
  Εγκριση Αμοιβών και παροχή εξουσιοδότησης για σύμβαση συμβάσεων Εργασίας με Εταίρους ΕΠΕ
  Πρακτικό Για Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ
  Πρακτικό Για Πρόσκληση σε Τακτική Γ.Σ. έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων
  Σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων
  Τακτική Γ.Σ. Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων
  Πρακτικά Δ.Σ. Α.Ε.
  Εγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Πρόσκληση ΤΓΣ
  Πορεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
  Πρακτικό ΔΣ παράτασης Προθεσμίας καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου - Αντίγραφο
  Πρακτικό ΔΣ πρόσκληση παλαιών μετόχων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης
  Πρακτικό ΔΣ έκδοσης προσωρινών & Οριστικών τίτλων Μετοχών
  Πρακτικό ΔΣ Ίδρυσης Υποκαταστήματος
  Πρακτικό ΔΣ για Μεταφορά Έδρας
  Πρακτικό ΔΣ Μηνιαίας Εταιρικής Πορείας
  Πρακτικό ΔΣ Πιστοποίησης Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  Πρακτικό ΔΣ Πιστοποίησης Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου
  Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα
  Συμφωνητικά
  Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσεως ΟΕ
  Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης Μετοχών ΑΕ
  Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών(α)
  Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών(β)
  Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών(γ)
  Σύμβαση εργασίας τεχνικού ασφαλείας
  Συμφωνητικό μαθητείας
  Συμφωνητικό Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών
  Τίτλοι Μετοχών
  Οριστικός Τίτλος Ανωνύμων Μετοχών
  Προσωρινός Τίτλος Ανωνύμων Μετοχών
  Προσωρινός Τίτλος Ονομαστικών Μετοχών
 • PBS ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Επίσης μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε παραπάνω από 100 υπηρεσίες (με την βοήθεια των κωδικών που καταχωρείτε στην καρτέλα φορολογούμενου) . Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες στον κατάλογο που ακολουθεί

  TAXIS
    Προβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
    Προβολή δηλώσεων TAXIS
  Α21 Προβολή και εκτύπωση στοιχείων υπολογισμού
    Προβολη Ε9 - Εκκαθαριστικού Φ.Α.Π.
    Δηλώσεις Ε7
    Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 2014
    Κοινωνικό μέρισμα / Ψηφιακή Αλλυλεγγύη / Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
    Φορολογική ενημερότητα: Επιχειρήσεων και Φυσικών προσώπων
    Ειδοποιήσεις - Ενημερώσεις: Ενημέρωση Εκκαθάρισης/ Ειδοποιήσεις πληρωμής, Επιστροφής φόρου / Προσωποποιημενη πληροφόρηση, Φορολογικό ημερολόγιο
    Χρήστες: Εγγραφή Χρήστη/ Μεταβολή στοιχείων / Επανεγγραφή /Έλεγχος παραλαβής κλειδαρίθμου / Ενεργοποίηση κέιδαρίθμου / Ορισμός νέου κωδικού / Δήλωση ακατάσχετου Λογαριασμού
    Αίτηση ρύθμισης
    Λειτουργία ανάκτησης στοιχείων TAXIS
    Ήφαιστος - ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
    Βεβαίωση μισθωτών - συνταξιούχων απο το Γενικό Λογιστήριο του κράτους
    Δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β
  Σ.Ε.Π.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ.
    Προβολή πίνακα προσωπικού
    Προβολή αναγγελιών
   
  Προβολή αιτήσεων - αναγγελιών υπερωριών
    ΟΑΕΔ - Πιστοποίηση μέσω ΓΓΠΣ
    ΟΑΕΔ - Είσοδος στις Υπηρεσίες
  ΟΠΕΚΕΠΕ
    Βεβαίωση εγγραφής ΜΑΑΕ και κατακύριο επάγγελμα αγρότη
    Βεβαίωση εφορίας ποσών επιδότησης
    Συνοπτική αίτηση ενιαίας ενίσχυσης
    Δικαιούχοι επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
    Διαδικτυακή ενημέρωση αγροτών για πληρωμή
  ΛΟΙΠΑ
    e - Παράβολο
    Έλεγχος εγκυρότητας Α.Φ.Μ - VIES
    Αναζήτηση ΦΕΚ
    Είσοδος στο ΕΡΜΗΣ
    Εισόδος στην στατιστική υπηρεσία
    Είσοδος στο οικονομικό επιμελητήριο
    Είσοδος στο ΕΛΓΑ
    Κτηματολόγιο : Εγγραφή χρήστη / Είσοδος χρήστη
    ΗΔΙΚΑ : Αναζήτηση ΑΜΚΑ / Σύνδεση με ΑΤΛΑΣ
   
   
  ΓΕΜΗ
    Νέα αίτηση /αναζήτηση πιστοποιητικών
    Ιστορικό πληρωμών
    Αυτοαπογραφή
    Δημοσιότητα
  Ι.Κ.Α.
   
  Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους : Ατομικός Λογαριασμός ασφάλισης / Βεβαίωση συντάξεων /
  Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων / Λογαριασμός Ασφ.Απασχ. / Ασφ.Ικανότητα
    Σύνταξη Ασφαλισμένου : Υποβολή αίτησης / πορεία αίτησης
    Υπηρεσίες προς εργοδότη : ΑΠΔ / Αίτηση ρύθμισης οφειλών / Ενημερότητα / Μεταβολή στοιχείων
   
  Υπηρεσίες προς οφειλέτες : Ηλεκτρονική ενημέρωση / Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης / πίνακας χρεών /
  Ηλεκτρονική κάρτα οφειλέτη / Ρύθμιση οφειλών
    Πιστοποίηση ασφαλισμένου: Εγγραφή / Επανεγγραφή / Ενεργοποίηση / Απώλεια συνθηματικού
  Λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία
  ΟΓΑ
    Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
    Βεβαίωση συντάξεων
    Βεβαίωση καταβολής εισφορών
    Αίτηση ρύθμισης
    Πληροφορίες αιτήσεων Α21
    Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων
    ΟΑΕΕ
    ΟΑΕΕ Βεβαίωση εισφορών
    ΟΑΕΕ εγγραφή ασφαλισμένου / συνταξιούχου
    ΟΑΕΕ βεβαίωση αποδοχών
  ΝΑΤ
    Ετήσια βεβαίωση αποδοχών
  ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΠΟΚΑ - ΤΕΑΥΕΚ
    Με αριθμό μητρώου
    Με IBAN
  ΟΑΕΕ - ΤΑΝΤΠ - ΤΕΑΑ -ΤΕΑΠΥΚ
    Βεβαίωση
    ΤΕΑΠΑΣΑ
    Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΠΑΣΑ
    ΕΤΕΑ
    Εγγραφή χρήστη
    Ενημερωτικά σημειώματα ασφαλισμένων
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

  Τι προσφέρει:

  • Τηρεί πλήρες αρχείο πελατών (του λογιστικού γραφείου).
  • Διαθέτει ενσωματωμένο αρχείο σχέσεων πελατών (δείχνει την οικογενειακή σχέση που τυχόν έχουν οι πελάτες του λογιστή μεταξύ τους).
  • Δημιουργεί αρχείο ακινήτων. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα αντιστοίχισης πολλών ακινήτων με έναν πελάτη και αντιστοίχιση πολλών πελατών με ένα ακίνητο (περιπτώσεις συνιδιοκτησίας).
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου (Έντυπα Ε1-Ε5).
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου, όπου ισχύει το μικτό σύστημα (Έντυπα Κ1-Κ9).
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αξίας ειδικών κτηρίων (Κ4-Κ9) - γκαράζ, μηχανοστάσια, αποθήκες, σχολεία, νοσοκομεία κ.ά.
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας γης (ΑΑ-ΓΗΣ) για περιοχές εκτός σχεδίου ή οικισμού.
  • Προβλέπεται υποστήριξη όλων των εντύπων Κτηματολογίου.

  Τι κάνει:

  • Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Ε9 και των εκάστοτε αλλαγών σε περίπτωση αγοραπωλησιών ακινήτων ή αλλαγής των οικογενειακών σχέσεων.
  • Κάνει επαλήθευση υπολογισμού του ΦΑΠ για τα φυσικά πρόσωπα μέσω του Ε9.
  • Διαθέτει αυτόματη συμπλήρωση της Δήλωσης ΦΑΠ για τα νομικά πρόσωπα, σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων.
  • Εκτυπώνει το Ε9 και όλα τα προαναφερθέντα έντυπα σε λευκό χαρτί σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/11.1.2008
 • PBS ΕΛΠ

  • Περιλαμβάνει ΌΛΑ τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων ( απαιτεί χρήση SQL - Server )
   • Ισολογισμοί

    Β1.1 Ισολογισμός στο κόστος (ατομικές)

    Β1.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ατομικές)

    Β5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

    Β7.1 Ισολογισμός στο κόστος (ενοποιημένες)

    Β7.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ενοποιημένες)

    Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων

   • Καταστάσεις Αποτελεσμάτων

    Β.2.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ατομικές)

    Β.2.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος (ατομικές)

    Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

    Β.8.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ενοποιημένες)

    Β.8.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά είδος ενοποιημένες

   • Καταστάσεις Μεταβολών

    Β3 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ατομικές)

    Β9 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ενοποιημένες)

   • Καταστάσεις Χρηματοροών

    Β4 Κατάσταση χρηματοροών (ατομικές)

    Β10 Κατάσταση χρηματοροών (ενοποιημένες)

   • Καταστάσεις Εξέλιξης

    Β12 Κατάσταση εξέλιξης οργανισμών επενδύσεων

   • Προσαρτήματα

  • Δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων για την ενημέρωση των Οικονομικών Καταστάσεων Ε.Λ.Π. από Calculus Έσοδα-Εξοδα, Calculus Γ.Λ., αρχεία κειμένου, αρχεία Excel.
  • Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων οικονομικών καταστάσεων από οποιοδήποτε πεδίο των έντυπων Ε3, ΦΕΝΠ του PBS (πχ . Φόροι του εντύπου Β6)
  • Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων από τα σταθερά στοιχεία των επιχειρήσεων του PBS.
  • Δυνατότητα παραμετροποίησης ανά έτος (μπορείτε για ένα έτος να ανακτήσετε στοιχεία από το Calculus Γ.Λ. ενώ για άλλο έτος από αρχείο Excel).
  • Υποστήριξη οικονομικών καταστάσεων πολλαπλών ετών (μπορείτε να δημιουργήσετε οικονομικές καταστάσεις που αφορούν περισσότερα από 2 έτη).
  • Έτοιμα πρότυπα (templates), για ενημέρωση οικονομικών καταστάσεων από Έσοδα – Έξοδα, Γ.Λ. κλπ.
  • Δυνατότητα αντιγραφής προτύπων για εύκολη και γρήγορη προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
  • Πλήρης δυνατότητα παραμετροποίησης, αλλαγών και μορφοποίησης όλων των εντύπων (Ενσωματωμένη εφαρμογή συμβατή με το Excel)
  • Δυνατότητα αποθήκευσης εντύπων οικονομικών καταστάσεων ανά φορολογούμενο και παρακολούθηση ιστορικότητας τους .
  • Δυνατότητα Εκτύπωσης και Εξαγωγής Οικονομικών Καταστάσεων σε όλες τις διαθέσιμες γνωστές μορφές, επεξεργάσιμες από το χρήστη.
  • Δυνατότητα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων από τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων.
  • Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων σε θέσεις των οικονομικών καταστάσεων.
  • Δυνατότητα κλειδώματος εντύπων ή ακόμα και θέσεων των οικονομικών καταστάσεων.

Η διαθέσιμη έκδοση ενημέρωσης του προγράμματος απευθύνεται σε χρήστες που έχουν ήδη εγκατεστημένο το πρόγραμμα στον υπολογιστή τους.

Λήψη αρχείου ενημέρωσης

 • Αριθμός έκδοσης: 10.22.0
 • Ημερομηνία έκδοσης: 17/1/2019
 • Ώρα έκδοσης: 15:00:00

Σ.Σ.Ε.

v 871.1148.9247

Προσοχή!!! Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας.

    Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ 

 

 

Για περιπτώσεις με βάση δεδομένων SQL (Server Requirements):
 • Λειτουργικά Συστήματα 32-64Bit: Windows 2003 SP2*, Windows 2008, Windows 2012, Windows 2016, Windows XP SP3*, Windows Vista SP1*, Windows 7 , Windows 8.1, Windows 10
 • Εγκατεστημένο Microsoft SQL Server 2008 R2 ή νεότερο. Οδηγίες για την εγκατάσταση του μπορείτε να βρείτε εδώ
 • Minimum Memory = 2 GΒ*
 • .NET Framework 4 (εγκαθίσταται με Windows Update)
 • WindowsInstaller 4.5 (παρέχεται το link από την εγκατάσταση)
 • PowerShell 2.0 (Εγκαθίσταται με Windows Update) (Σε WindowsServer 2008, Windows 7 και έπειτα δεν απαιτείται εγκατάσταση)
 • Minimum Installation Disk Space = 1 GΒ
 • Administrative Rights
Client PC Requirements:
 • Minimum Memory = 2 GB
 • .NET Framework 4 (εγκαθίσταται με Windows Update)
Σκληρός δίσκος με ελεύθερο χώρο 1GB (Ποικίλει ανάλογα με τον όγκο δεδομένων)
 
*Για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της εφαρμογής συνιστάται λειτουργικό Windows 7 ή νεότερο, μνήμη 4GB και .Net Framework 4.7.

 • 10.22.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.21.1

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.21.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.20.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.19.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.18.2

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.18.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.17.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.16.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.15.2

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.15.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.14.1

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.13.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.12.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.11.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.10.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.9.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  10.8.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

   

  10.7.1

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

   

  10.6.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

   

  10.5.0

  • Βελτιώσεις στην Live εκκαθάριση του εντύπου Ε1 όταν υπό περιπτώσεις σταματούσε η λειτουργία της
  • Βελτιώσεις υπό περιπτώσεις στην ενημέρωση τέκνων στο Ε1
  • Προσθήκη βοήθειας στο Ε1 για συχνές ερωτήσεις και εμφάνισης πολ. 1068

  10.4.0

  • Ενεργοποίηση εντύπου Ε1 2018

  • Live εκκαθάριση 

  • Νέα μοναδική υπηρεσία που σε πραγματικό χρόνο υπολογίζει το ποσό πληρωμής ή επιστροφής  του φορολογούμενου, το ποσό του φόρου αποδείξεων, το ποσό του ελλείματος αποδείξεων, την προστ. διαφορά τεκμηρίων, το επίδομα τέκνων Α21 (βάσει των νέων προδιαγραφών) και λοιπά στοιχεία της εκκαθάρισης. Επιπρόσθετα εμφανίζει πιθανά σφάλματα αλλά και προτάσεις για την σωστή συμπλήρωση κωδικών (πχ προτείνει ποσό για τους κωδικούς της ανάλωσης κεφαλαίου, αποδείξεων κ.λπ.).

  • Αυτόματος υπολογισμός Α21 επιδόματος παιδιών

  • Αυτόματος υπολογισμός το ποσό αποδείξεων που απαιτείται 

  • Αυτόματος υπολογισμός ανάλωσης κεφαλαίου  (όπου απαιτείται για την κάλυψη τεκμηρίων), έτσι ώστε να μειωθεί ο φόρος πληρωμής ή να αυξηθεί η επιστροφή φόρου ή να αυξηθεί το επίδομα τέκνων και όλα αυτά τα βλέπει ο χρήστης Live μέσω της Live εκκαθάρισης

  • Αυτόματος διαχωρισμός και υπολογισμός εκκαθάρισης του κατ' επάγγελμα αγρότη σε περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος έχει ταυτόχρονα εισόδημα από δύο ή και παραπάνω πηγές (π.χ. Αγροτικό εισόδημα και μισθωτά, ή Αγροτικό και ενοίκια ή Αγροτικό και σύνταξη από τον πρώην ΟΓΑ)

  • Αυτόματη αποστολή του εντύπου στο TAXIS με συμπλήρωση όλων των πεδίων.

  • Εισαγωγές Δεδομένων

  • Εισαγωγή από TaxisE1 2018

  1. Όλους τους προσυμπληρωμένους κωδικούς από το Taxis

  1. Προκαταβολή φορολογικού έτους 2017(Εκκαθαριστικό Taxis)

  1. Ποσά βεβαιώσεων αποδοχών

  1. Αυτοκίνητα

  1. Σκάφη

  1. Τόκοι

  1. Δάνεια (Αυτόματη ενημέρωση κωδικών και αναλυτικός πίνακας)

  1. Μερίσματα ημεδαπής προέλευσης (Αυτόματη ενημέρωση κωδικών και αναλυτικός πίνακας)

  1. Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης (Αυτόματη ενημέρωση κωδικών)

  1. Δικαιώματα ημεδαπής προέλευσης (Αυτόματη ενημέρωση κωδικών και αναλυτικός πίνακας)

  1. Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα (Αποδείξεις και φοροκάρτα)

  1. Στοιχεία τέκνων

  • Εισαγωγή από TaxisE1 2017

  1. Ακίνητα

  1. Αυτοκίνητα

  1. Σκάφη

  1. Αεροσκάφη

  1. Πισίνες

  1. Τέκνα

  1. Εξαρτώμενα Μέλη

  • Εισαγωγή από PBS

  1. Κοινωνικό μέρισμα και κοινωνικό μέρισμα νήσων (Kωδικός 781)

  1. Εισαγωγή δεδομένων από PBSE1 2017 (Όλα τα απαραίτητα δεδομένα)

  1. Εισαγωγή δεδομένων από PBS Ε2 και αυτόματη ενημέρωση όλων των απαραίτητων κωδικών.

  1. Εισαγωγή δεδομένων από PBS Ε3 και αυτόματη ενημέρωση όλων των απαραίτητων κωδικών.

  1. Εισαγωγή δεδομένων από έντυπο είσπραξης κερδών

  • Αυτόματη ένδειξη σφαλμάτωνπου μπορεί να υπάρχουν πάνω στο έντυπο έτσι ώστε να διαφυλάσσουν τον χρήστη από λάθη και να τα διορθώσει (π.χ. στις κατοικίες να βάλει κάποιος πάνω από 12 μήνες, λάθος ΑΜΚΑ, λάθος ΑΦΜ κ.λπ.)

  • Αυτόματη ενημέρωσηστο χρήστη για υποβολή τροποποιητικής δήλωσης σε προηγούμενα έτη λόγω αναδρομικών, είτε για υποβολή ηλεκτρονικά είτε για υποβολή χειρόγραφα στη ΔΟΥ των συγκεκριμένων δηλώσεων

  • Εκτύπωση εντύπου σε Α3,Α4 Έγχρωμη ή Ασπρόμαυρη

  • Βοήθεια μέσα στο έντυπο μέσω του μενού Βοήθεια το οποίο έχει όλες τις οδηγίες, εγκυκλίους και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις που αφορούν το έντυπο και μάλιστα με OnLineενημέρωση από το siteτης ΑΑΔΕ

  • Live Help- Βοήθεια και πληροφόρηση για κάθε κωδικό του εντύπου μέσω της επιλογής F1 σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο έντυπο

  • Σύγκριση δεδομένων και αποτελεσμάτων του φετινού εντύπου σε σχέση με το περσινό και αναλυτικά ανά κωδικό

  • Υποστήριξη αποστολής εντύπου Ε2 2018

  • Υποστήριξη αποστολής εντύπου Ε3 2018

   

   

  10.3.0

  Module Δηλώσεων

  Εναρμόνιση υπολογισμών εντύπων ΦΕΝΠ και Ε3 σύμφωνα με τις εγκυκλίους 1057/2018 και 1069/2018 αντίστοιχα. Βελτιώσεις στις εκτυπώσεις των εντύπων αυτών

  (Προσοχή : για την αποστολή των εντύπων που ενεργοποιήθηκε στις 19/4 από το gsis θα ακολουθήσει άμεσα νέα έκδοση του PBS)

  Προσθήκη online Help στα έντυπα Ε3 και ΦΕΝΠ

  Προσθήκη στο έντυπο Ε2 του κωδικού 62 στο πεδίο «είδος μίσθωσης χρήσης ακινήτου» βάσει του ηλεκτρονικού εντύπου .

  Module On Line υπηρεσιών

  Εναρμόνιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΙΚΑ μετά τις αλλαγές τις ιστοσελίδας του ΙΚΑ και μετάβασή της στον ΕΦΚΑ

  Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία βεβαιώσεων ΟΠΑΠ για τα κέρδη από τον οργανισμό

  Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών τ.ΟΕΚ

  Νέα δυνατότητα στην μετάταξη αγροτών για ανάκτηση επιδοτήσεων έτους 2018

  Βελτίωσεις στις ηλεκτρονικές υπηρεσίές ΟΑΕΕ εγγραφή συνταξιούχου και ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ΟΓΑ

  Module Περιουσιολόγιο

  Βελτιώσεις στην εκτύπωση του εντύπου Δ1

  10.2.1

  Module Δηλώσεων

  Προσθήκη δυνατότητας διαμοιρασμού κερδών στο έντυπο ΦΕΝΠ σε προσωπική εταιρεία

  Βελτίωση ενημέρωσης εντύπου Ε3 από ΦΑ και ποιο συγκεκριμένα από τον κωδικό 2012

  Module Γενικής Λογιστικής

  Νέα δυνατότητα απόκρυψης Α/Α άρθρου στην εκτύπωση ημερολογίου 

  Module Περιουσιολόγιο

  Διόρθωση μηνύματος λάθους κατά την εκτύπωση του εντύπου Δ1 σε Α3 χαρτί

   

  10.2.0

  Module Δηλώσεων

  Προσθήκη εντύπου Ε3 σύμφωνα με την πολ.1044/2018

  Προσθήκη εντύπου ΦΕΝΠ σύμφωνα με την πολ.1057/2018

  Διόρθωση μηνύματος λάθους στο έντυπο Ε9 σε περίπτωση αναζήτησης μέσω PROAXIES

  ModuleOnLine υπηρεσιών

  Εναρμόνιση υπηρεσίων Ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ, Οικονομικής καρτέλας εργοδότη σύμφωνα με τις τελευταιές αλλαγές της ιστοσελίδας ΙΚΑ - ΕΦΚΑ

   

   10.1.0

   

  Module Δηλώσεων

  Διόρθωση προβλήματος κατά την αποστολή εντύπου Ε9 2018

  Module Εντύπων

  Νέα δυνατότητα αντιγραφής εντύπου φόρου Διαμονής

  Module Εργασιακά

  Νέα δυνατότητα εισαγωγής ποσών στο έντυπο βεβαιώσεων επιχ.αμοιβής από το έντυπο παρακρατούμενων φόρων από φορείς γενικής κυβέρνησης

   

  10.0.0

  Module Δηλώσεων

  Ενσωμάτωση προσχέδιων εντύπων Ε2 , Ε9 ,Ε16 φορολογικού έτους 2017

  ModuleOnLine υπηρεσιών

  Βελτίωση της ταχύτητας φόρτωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

  Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εισόδου στο ασφ.ταμείο ΤΕΑΥΕΤ

  Προσθήκη βοηθείας ερωτήσεων απαντήσεων στο Κοινωνικό τιμολόγιο

  Module Εργασιακά

  Εναρμόνιση Βεβαιώσεων αποδοχών αμοιβών , εισοδημάτων απο επιχ.δραστηριότητα και εισοδημάτων από τόκους – μερίσματα βάση της πολ. 1045/2018

   

   

   

  Module Δηλώσεων

  Αλλαγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΟΓΑ « Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων» μετά την αλλαγή στην σελίδα του ταμείου

  Προσθήκη ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαίας αίτησης οικονομικής ενίσχυσης 2018

   

  Module Online υπηρεσίες

  Αλλαγή στην υπηρεσία της Λοταρίας με ταξινόμηση φίλτρων με πρώτη την τελευταία κλήρωση


  Module Γενικής Λογιστικής

  Βελτιώσεις στην επικοινωνία με το έντυπο ΦΠΑ και ποιο συγκεκριμένα με τον κωδικό 337α


  Module ΚΕΠΥΟ

  Προσθήκη δυνατότητας μαζικής καταχώρησης ημερομηνίας στις αναλυτικές γραμμές

  9.16.0

  • Νέα μαζική ηλεκτρονική υπηρεσία για το οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο στο tabline υπηρεσίες
  • Μαζικές αλλαγές στις υπηρεσίες και στο μενού του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις αλλαγές στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του οργανισμού
   

  9.15.0

  Module Δηλώσεων

  Προσθήκη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσίών για το πληροφοριακό σύστημα ενισχύσεων

  Βελτίωση στην είσοδο των ηλεκτρονικών υπηρεσίων του ΝΑΤ .Πλέον είναι διαθέσιμη η εκτύπωση σε pdf μέσα από την εφαρμογή

  Βελτίωση στην ανάκτηση σταθερών στοιχείων σε περιπτώσεις που παρατηρήθηκε να χάνετε η χώρα στα στοιχεία του φορολογούμενου

  Module Online υπηρεσίες

  Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία σχετικά με την απόσυρση ταμειακών μηχανών ΦΗΜ

  Δυνατότητα εξαγωγής λίστας επιδοτήσεων σε pdf ή excel


  Module Γενικής Λογιστικής

  Προσθήκη νέου πρότυπου λογιστικού σχεδίου μορφής 2-2-2-4

  Βελτίωση στα σενάρια εκτύπωσης ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις υπηρεσίες

  Διόρθωση μηνύματος λάθους στην μεταφορά από πρότυπα αρχεία στους λογαριασμούς


  Module ΕΛΠ

  Νέα δυνατότητα μη εκτύπωσης κενών γραμμών σε όλα τα έντυπα ΕΛΠ


  Module Εντύπων

  Προσθήκη συχνών ερωτήσεων απαντήσεω στο έντυπο των μισθωτηρίων

  Νέο έντυπο Φόρου Διαμονής

   

  9.14.1

  Module OnLine
  • Νέα δυνατότητα ελέγχου μετάταξης αγροτών και μαζικής ανάκτησης πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Νέες δυνατότητες στις επιλογές στηλών του προγράμματος με τιμές επιλεγμένες , μη επιλεγμένες, όλες 
  • Βελτίωση στην ανάκτηση ΚΑΔ από το taxis σε περιπτώσεις ΚΑΔ που ξεκινάνε με 0

  • Οι χρήστες που δεν έχουν δικαιώματα εμφάνισης ευαίσθητων δεδομένων μπορούν να κάνουν αποστολές και online συνδέσεις

   

  Module ΕΛΠ
  • Νέα δυνατότητα απόκρυψης κενών γραμμών σε όλες τις οικονομικές καταστάσεις

   

  9.13.1

  • Υποστήριξη αποστολής και ανάκτησης δεδομένων Ε9 2018
  • Υποστήριξη έτους 2018 για τα έντυπα Intrastat ,Φ4,Φ5

   

  9.13.0

  • Νέα μαζική ηλεκτρονική υπηρεσία με εμφάνιση των εταιρείων υπόχρεων για POS με ταυτόχρονη ενημέρωση των ΚΑΔ τους από το μητρώο του TAXIS
  • Νέα μαζική ηλεκτρονική υπηρεσία αναφορικά με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης
  • Νέα εμφάνιση με νέα καρτοσελίδα που αφορά μαζικές online υπηρεσίες
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία σύνδεσης με τελωνεία
  • Βελτιώσεις στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμπλήρωσης αίτησης πετρελαίου θέρμανσης με συμπλήρωση επιπλέον πεδίων

   

  9.12.0

  • Νέα μαζική ηλεκτρονική υπηρεσία για Δημόσιες κληρώσεις με απευθείας σύνδεση και ανάκτηση των αποτελεσματών της κλήρωσης από το Taxis για όλους τους φορολογούμενους του προγράμματος
  • Βελτιώσεις στην γέφυρα Γενικής Λογιστικής με LiveCis

   

   

  9.11.0

   

  Module Δηλώσεων

  • Νέα δυνατότητα ανάκτησης ΚΑΔ στους φορολογούμενους μέσω ΓΓΠΣ
  • Νέα μαζική ηλεκτρονική υπηρεσία κοινωνικού μερίσματος Νήσων
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στο μενού της Ηδίκα για το κοινωνικό μέρισμα Νήσων
  • Νέα δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης τελών κυκλοφορίας
  • Νέα μαζική ηλεκτρονική υπηρεσία εκτύπωσης τελών κυκλοφορίας
  • Νέο πεδίο στον φορολογούμενο για καταχώρηση POS
  • Ενημέρωση των ΚΑΔ της εφαρμογής με τις τελευταίες αλλαγές

  .

  Module Γενικής Λογιστικής

  • Αυτόματη ενημέρωση πεδίου ΜΥΦ άρθρου από το LiveCIS
  • Ενεργοποίηση της επιλογής ενημέρωσης ΜΥΦ
  • Νέα εργασία μαζικού υπολογισμού ΜΥΦ άρθρων Γεν.Λογιστικής

   

   

  9.10.0

   

  Module Δηλώσεων
  • Πλήρη αναδιοργάνωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του προγράμματος με καινούργια εμφάνιση , νέα δυνατότητα πολλαπλής αναζήτησης, λέξεις κλειδιά, εμφάνιση κατηγοριών κ.α.
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Κοινωνικό μέρισμα
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Λοταρία
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εγγραφή και είσοδο τεχνικού ασφαλείας
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ασφαλιστικού ταμείου ΤΕΑΥΦΕ
  • Προσθήκη στο OnLine Help του φορολογούμενου ερωτήσεις απαντήσεις και εγχειρίδιο χρήσεις για τις δημόσιες κληρώσεις
  • Νέα δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων φορολογουμένων και αποστολή τους μέσω email μέσα από το παράθυρο επιλογής φορολογουμένων.
  • Νέα δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης φορολογουμένων δικαιούχων κοινωνικού μερίσματος

  • Διορθώσεις στην αποστολή του εντύπου Ε9 μετά την επανέναρξη αποστολών στο Taxis
  • Διόρθωση μηνύματος λάθους κατά την επιλογή της Proaxies στο έντυπο Ε9
  • Μεγάλη βελτίωση στην ταχύτητα φόρτωσης Ε1 φορολογουμένων. Ειδικά σε περιπτώσεις πολλών Ε1 η ταχύτητα μπορεί να είναι και 60% ποιο γρήγορη.
  • Προσθήκη στηλών στην λίστα των Ε1 2017, Αναδρομικά Μισθών, Υποβληθέντα Αναδρομικά, Μη υποβληθέντα Αναδρομικά με πλήρη ανάλυση ετών και απευθείας αποστολή αναδρομικών φορ. Έτους 2015.

  Module Γενικής Λογιστικής
  • Διόρθωση προβλήματος επανάληψης παραστατικού στην λειτουργία της επαναλαμβανόμενης καταχώρησης. Επίσης στην ίδια λειτουργία βελτίωση του υπολογισμού της αξίας ΜΥΦ
  • Διόρθωση μηνύματος λάθους υπό προϋποθέσεις κατά την διαγραφή καρτέλας λογαριασμού
  • Νέα ηλεκτρονική βοήθεια για το κλείσιμο χρήσης Γ.Λ.
  • Νέα δυνατότητα παραμετρικής μαζικής αλλαγής στοιχείων λογαριασμών.
  • Νέα δυνατότητα αυτόματης παραμετρικής δημιουργίας εγγραφών κλεισίματος Γ.Λ.

  Module ΕΛΠ
  • Νέα δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων σε όλα τα έντυπα των ΕΛΠ από το module Γενικής λογιστικής του PBS
  • Βελτιώσεις στα πρότυπα Β2.1, Β1.1, Β71, Β7.2
  • Νέο διαθέσιμο πεδίο αριθμός ΓΕΜΗ στην επικεφαλίδα των ΕΛΠ.

  Module ΚΕΠΥΟ
  • Νέα δυνατότητα επικοινωνίας module ΚΕΠΥΟ με το module Γενικής Λογιστικής PBS
  • Πλήρη ανάλυση αθροισμάτων παραστατικών ΜΥΦ ανά κατηγορία.

  Module ΦΠΑ
  • Αφαίρεση πλέον από την αξία των φορολογητέων εκροών, στο έντυπο του υπολογισμού Prorata , των αξιών προερχόμενων από ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και υπηρεσίες
  • Διόρθωση μηνύματος λάθους σε περίπτωση διαγραφής εντύπου Intrastat,Φ4,Φ5
  • Βελτίωση οριστικής ταξινόμησης στηλών στα έντυπα Ενδοκοινοτικών συναλλαγών Φ4-Φ5

  Module Εντύπων
  • Προσθήκη ερώτησης κατά την αποστολή του εντύπου Ενδοομιλικών συναλλαγών σε ποιο έτος αναφέρεται η αποστολή του.

  Module Εργασιακά
  • Βελτίωση στα έντυπα ΣΕΠΕ κατά την εισαγωγή από Paycheck να εμφανίζει και το δεκαδικό μέρος στα πεδίο ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης όπου αυτό εμφανίζεται
  • Εναρμόνιση των εντύπων του ΣΕΠΕ με τα νέα προγράμματα επιδότησης

  Module Προτύπων
  • Νέο πρότυπο Υπεύθυνης δήλωσης Οριστικής διαγραφής ΕΙΧ στον φάκελο ΔΟΥ

   

   

  9.9.0

  Module Εργασιακά

  • Εναρμόνιση εντύπων ΣΕΠΕ και αποστολής αυτών σύμφωνα με τον ν.4488/2017
  Module Προτύπων
   
  • Προσθήκη προτύπου "Ειδικό διπλότυπο δελτίο Απαλλαγής" όπως περιγράφεται στην πολ 1142/2017
   
  Module Δηλώσεων
   
  • Προσαρμογή ηλεκτρονικής αποστολής Ε9, στις τελευταίες αλλαγές διαχείρισης διευθύνσεων του TAXIS.

  9.8.0

  Module Εντύπων

  • Νέο έντυπο δήλωσης Παρακρατούμενου φόρου από φορείς γενικής Κυβέρνησης
  • Νέα δυνατότητα στο έντυπο επιστροφής ΦΠΑ για καταχώρηση αναλυτικής κατάστασης παραστατικών
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Στεγαστικού Φοιτητικού επιδόματος στο μενού λοιπά
  • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το ταμειο Ασφάλισης Οικονομολόγων ΕΤΕΑΟ
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Αναγγελίας Θέσεων μαθητείας στο μενού ΟΑΕΔ

   

  9.7.3

  Module Γενικής Λογιστικής

  • Βελτιώσεις στα φίλτρα εκτυπώσεων

   

  9.7.2

  Module ΚΕΠΥΟ

  • Βελτιώσεις στην ταχύτητα ανάκτησης δεδομένων στον έλεγχο αποκλίσεων ΚΕΠΥΟ . Επιπρόσθετα προσθήκη οδηγιών που μπορείτε να κατεβάσετε από το ακόλουθο Link : https://www.prosvasis.net/dl.php?type=d&id=576

  Module Εργασιακά

  • Εναρμόνιση στην εισαγωγή από Paycheck σε όλα τα έντυπα ΣΕΠΕ επιπρόσθετων πεδίων (στοιχεία αλλοδαπού) που εισήχθηκαν στην έκδοση 4.00

  Module Εντύπων

  • Νέα δυνατότητα μαζικής άντλησης δεδομένων από Taxis μέσω ειδικών κωδικών 

   

  9.7.1

  Module Δηλώσεων

  • Module Δηλώσεων • Αυτόματη συμπλήρωση και ενημέρωση συντάξεων ΟΓΑ.

  9.7.0

  Module Δηλώσεων

  • Προσθήκη νέων πεδίων στους κωδικούς του Ε1 303, 304, 309, 310 για υπολογισμό εκκαθάρισης κατ΄ επάγγελμα αγροτών

   

  9.6.0

  Module Δηλώσεων

  • Προσθήκη επιπλέον ελέγχων στους κωδικούς 572-575 του Ε3
  • Προσθήκη επιπλέον μηνυμάτων λάθους στην φορολογική αναμόρφωση προς ενημέρωση του χρήστη
  • Διόρθωση μηνύματος λάθους υπό περιπτώσεις κατά την αντιγραφή εντύπου φορολογίας εισοδήματος

  Module Γενικής Λογιστικής

  • Νέα δυνατότητα για δημιουργία και αποθήκευση σεναρίων φίλτρων εκτυπώσεων
  • Νέα δυνατότητα υποστήριξης wildcards σε άρθρα και πρότυπα άρθρα
  • Νέα δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το LiveCis κατά το import κινήσεων για προβολή παραστατικών

  Module Εντύπων

  • ·Επικαιροποίηση εντύπου Φόρου μερισμάτων και δυνατότητα στον χρήστη για επιλογή ποσοστών παρακράτησης ανά κατηγορία
  • ·Υποστήριξη ανάκτησης στοιχείων φορολογουμένων από ΙΚΑ σε εγκαταστάσεις με winXP & Vista
  • ·Εναρμόνιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Φορολογικής ενημερότητας , Ειδοποίησης εκκαθάρισης και Ειδοποιήσεις πληρωμής\επιστροφής φόρου μετά τις αλλαγές που έγιναν στο site της ΑΑΔΕ

   

   

   

  9.5.3

  Module Εργασιακά

  • Διόρθωση προβλήματος που παρατηρήθηκε κατά την εισαγωγή από το Paycheck στα έντυπα του ΣΕΠΕ 
   

   

  9.5.2

  Module Δηλώσεων

  • Δυνατότητα αποστολής εντύπου Ν νομικών προσώπων 2017 καθώς και σχετικά έντυπα ε2-ε3 με αυτό
  • Προσθήκη Online βοηθείας στο έντυπο ΦΕΝΠ
  • Προσθήκη νέων επιλογών στο είδος ακινήτου στο έντυπο μισθωμάτων σύμφωνα με τις αλλαγές της ΑΑΔΕ
  • Προσθήκη νέων υπηρεσιών του Ταμειου νομικού για ενημερωτικό σημείωμα και εκτύπωση βεβαίωσης εισφορών
  • Βελτιώσεις στην εισαγωγή του Ε3 από έντυπο φορολογικής αναμόρφωσης

   

  9.5.1

   

  Module Δηλώσεων

  • Βελτιώσεις στην ενημέρωση του εντύπου ΕΦΑ από το Ε9 και συγκεκριμένα στην στήλη συνιδιοκτησίας
  • Βελτιώσεις στην εκκαθάριση σε περιπτώσεις κατοίκων εξωτερικού υπόχρεους σε φόρο πολυτελείας
  • Εναρμόνιση της εκτύπωσης Α21 με το αντίστοιχο το taxis
  • Προσθήκη ενημέρωσης Ε3 από ΦΑ όταν το πρόσωπο είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος
  • Βελτιώσεις στην ενημέρωση κωδικών 544,545,546 του Ε3
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εκτύπωσης βεβαίωσης συντάξεων ΤΕΑΥΕΤ
  • Βελτιώσεις στον υπολογισμό μηνών του Ε2 σε περιπτώσεις μισθώσεων κάτω του μηνός

  Module ΦΠΑ

  • Βελτίωση στην αποστολή Intrastat μέσω λογιστή
  • Βελτιώσεις στις εκτυπώσεις εντύπων Φ4-Φ5 στις περιπτώσεις που χρειάζεται αναδίπλωση κειμένου

   

  9.5.0

   

  Module Δηλώσεων

  • Νέα δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλων των αγροτικών επιδοτήσεων στο έντυπο Ε3 μέσω του εντύπου pdf των βεβαιώσεων του ασφαλιστικού οργανισμού. Ταυτόχρονη προεπισκόπιση της βεβαίωσης με δυνατότητα εκτύπωσης και αποθήκευσή της.
  • Νέα δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής των ποσών του ΕΛΓΑ στο έντυπο Ε3 και συγκεκριμένα στον κωδικό 909 μέσω του εντύπου pdf του ΕΛΓΑ. Ταυτόχρονη προεπισκόπιση της βεβαίωσης με δυνατότητα εκτύπωσης και αποθήκευσή της.
  •  Βελτίωση στο έντυπο Ε2 στον αυτόματο υπολογισμό μηνών εκμίσθωσης.
  • Βελτίωση στην εισαγωγή δεδομένων του εντύπου Ε2 (φορολογικό 2015) από το TAXIS όταν ο φορολογούμενος είναι νομικό πρόσωπο.
  • Νέα δυνατότητα εισαγωγής τιμών στο Ε3 από το έντυπο του Taxis (φορολογικό 2015) (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)
  • Νέα δυνατότητα ανάκτησης IBAN στο έντυπο Α21. Ήδη γίνεται πλήρης ανάκτηση από το TAXIS του Α21 φορολογικού έτους 2015.
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εκτύπωσης ενημερωτικών σημειωμάτων και βεβαιώσεων συντάξεων 2016 Ταμείου νομικών (στο μενού ΕΤΕΑ)
  • Δυνατότητα αποστολής εντύπων Ε1,Ε2 σε υπολογιστές χωρίς υποστήριξη TLS

  Module Λογιστικά πρότυπα

  • Προσθήκη έτοιμου προτύπου Β6 από έντυπο Ε3 φορ.2016

  Module ΦΠΑ

  • Νέα έντυπα Intrastat (αφίξεων και αποστολών) με ταυτόχρονη αποστολή και εκτύπωση Πλήρες αρχείο της συνδυασμένης ονοματολογίας 2017 (μόνο για εγκαταστάσεις SQL Server)

  Module ΚΕΠΥΟ

  • Αυτόματος συγχρονισμός με την ΑΑΔΕ , ενημέρωση αποκλίσεων, αυτόματη δημιουργία παραστατικών αποκλίσεων και αποστολή αυτών . 

   

  9.4.0

   

  • Προσθήκη αναλυτικών πινάκων στο έντυπο Ε1 στους κωδικούς 113-114,117-118 μετά την αλλαγή του taxis (1/5/2017)
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εκτύπωσης βεβαίωσης αποδοχών ΟΑΕΕ
  • Προσθήκη livehelp στο έντυπο Ε9
  • Νέα δυνατότητα εκτύπωσης μόνο του εντύπου Φορολογικής αναμόρφωσης μέσα από το έντυπο Ε3
  • Βελτίωση στην εκκαθάριση του εντύπου Ε1 σε περιπτώσεις κατοίκων εξωτερικού

   

  9.3.2

  Module Δηλώσεων

  • Υποστήριξη ανάκτησης στοιχείων από taxis εντύπου Α21 για την χορήγηση ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων
  • Διόρθωση μεταφοράς από το Ε3 στο Ε1. Ποιο συγκεκριμένα στις πράσινες ενισχύσεις μεταφέρεται το ποσό μέχρι της 12.000 και όχι το υπερβάλλον και στις αγροτικές επιδοτήσεις δεν μεταφέρεται πλέον ο 901
  • Στην εκκαθάριση του εντύπου Ε1 στον υπολογισμό του χαρτόσημου λαμβάνουν μέρος πλέον και οι κωδικοί 421-422
  • Προσθήκη συχνών ερωτήσεων απαντήσεων στην βοήθεια του εντύπου Ειδικού φόρου ακινήτων

   

  9.3.1

  Module Δηλώσεων

  • Υποστήριξη αποστολής εντύπου Α21 για την χορήγηση ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων
  • Υποστήριξη εντύπου Ειδικού φόρου Ακινήτων βάσει της πολ.1059/2017 και αποστολής αυτού
  • Βελτιώσεις στην εισαγωγή του εντύπου Ε1 από το taxis και ποιο συγκεκριμένα σε κωδικούς του πίνακα 2
  • Βελτιώσεις στην εισαγωγή του κωδικού 659 εντύπου Ε1 από το Ε3 όταν έχουν καταχωρηθεί αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις
  • Βελτιώσεις στην ενημέρωση του εντύπου Ε1 από το Ε3 όταν έχουν καταχωρηθεί κωδικοί 325-317 βάσει της πολ.1043/2017
  • Προσθήκη Help ανά κωδικό στο έντυπο Ε1 με την χρήση του βοηθητικού πλήκτρου F1
  • Εξαίρεση από τα μηνύματα λάθος ΑΦΜ του ΑΦΜ 000000000 σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου Ε1
  • Νέα δυνατότητα ενημέρωσης των πεδίων της Φορολογικής αναμόρφωσης από το Calculus (θα ακολουθήσει νέα έκδοση στο calculus 5.22 για πλήρη ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας)

   

  9.3.0

  Module Δηλώσεων

  • Υποστήριξη αποστολής φορολογικών δηλώσεων Ε1-Ε2-Ε3 και ΦΑ φορολογικού έτους 2016.Ταυτόχρονη ενεργοποίηση και της λειτουργίας ανάκτησης δεδομένων στο πρόγραμμα από Taxis (ακόμα και για Firefox φυλλομετρητές)

  Προσοχή : Σε περίπτωση που κάνετε πρώτη φορά εισαγωγή στοιχείων ή αποστολή εντύπου Ε1 πρέπει να έχει γίνει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ στοιχείων στο TAXIS. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από το έντυπο επιλέγοντας από την υδρόγειο την αντίστοιχη υπηρεσία

  • Προσθήκη βοηθείας στα εν λόγω έντυπα καθώς και ενσωμάτωση του manual βοηθείας συμπλήρωσης εντύπου Ε1 της ΑΑΔΕ
  • Υποστήριξη αντιγραφής εντύπου Ε16 από προηγούμενο έτος

  Module Έντυπα

  • Εναρμόνιση υπηρεσιών ΟΓΑ με της αλλαγές του site. Πλέον εμφανίζεται ο κωδικός ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσίες (Οικογενειακών επιδομάτων 2016 κα)

  Module ΦΠΑ

  • Προσθήκη εντύπων Φ4 και Φ5 ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων με ταυτόχρονη αποστολή του εντύπου και ελέγχου ΑΦΜ (Διαθέσιμα σε εγκαταστάσεις με SQL Server)

   

  9.2.0

   

  Module Δηλώσεων

   • Προσθήκη εντύπου Ε1 με εκκαθάριση, εκτύπωση, εισαγωγή από έντυπα Ε2,Ε3,Ε1 2015 taxis,Ε1 2016 pbs.

   Για την αποστολή του εντύπου και για εισαγωγή στοιχείων από έντυπο taxis 2016 θα ακολουθήσει νέα έκδοση όταν ανοίξει το έντυπο στο GSIS

  • Διόρθωση μηνύματος λάθους κατά την εισαγωγή του εντύπου Ε16-2016 από το αντίστοιχό του προηγούμενου έτους
  • Διόρθωση υπολογισμού εντύπου Ε3 στον κωδικό 571
  • Προσθήκη url για οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου ΦΕΝΠ (Ν)

  Module Έντυπα

  • Προσθήκη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο μενού του ΟΠΕΚΕΠΕ για:
  • ενιαία ενίσχυση 2017
  • μεταβίβαση δικαιωμάτων 2017
  • κωδικός εξουσιοδότησης
  • Εναρμόνιση της υπηρεσίας Βεβαίωση εφορίας ποσών επιδότησης 2016 του ΟΠΕΚΕΠΕ με το καινούργιο url του φορέα
  • Προσθήκη νέων υπηρεσιών ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες:
  • Διαχείριση συμβάσεων
  • Μηνιαία απασχόληση
  • Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις
  • Νέα δυνατότητα αντιγραφής εντύπου Φ6

  Module Εργασιακά

  • Βελτιώσεις στις βεβαιώσεις αποδοχών – συντάξεων κατά την εισαγωγή από το Paycheck στις περιπτώσεις εργαζομένων με Πρακτική άσκηση και αμοιβές μελών ΔΣ

  Module Κεπυό

  • Νέα δυνατότητα υποστήριξης εισαγωγής xml με αναλυτική περιγραφή δεδομένων τύπου revenueinvoices

   

  9.1.2

  Module Δηλώσεων

  • Εναρμόνιση εντύπου Φορολογικής αναμόρφωσης ( ενσωματωμένο στο έντυπο Ε3) με την πολ.1034/2017
  • Εναρμόνιση εκτύπωσης εντύπων Ε3 ,ΦΑ , Ε2 σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο
  • Υποστήριξη αποστολής τροποποιητικών δηλώσεων ΦΕΝΠ φορολογικού έτους 2015

  Module Έντυπα

  • Συνολικές βελτιώσεις στις εκτυπώσεις καθώς και στις εισαγωγές στις βεβαιώσεις αποδοχών
  • Υποστήριξη δυνατότητας εισαγωγής στις βεβαιώσεις τόκων από δηλώσεις προηγούμενου έτους
  • Υποστήριξη δυνατότητας αντιγραφής εντύπου βεβαιώσεων αποδοχών τόκων
  • Εναρμόνιση υπηρεσιών οικονομικού επιμελητηρίου με το νέο site.

   

  Module Πρότυπα

  • Προσθήκη νέου εντύπου «Δήλωσης μικρού οινοπαραγωγού»
   

  9.1.1

  Module Δηλώσεων

   

  • Έντυπο ΦΕΝΠ προδιαγραφών 2017
  • Έντυπο Ε3 προδιαγραφών 2017

  Module Έντυπα

  • Εναρμόνιση εντύπου βεβαιώσεων αποδοχών με την πολ.1025/28-2-2017
   
  Ποιο αναλυτικά δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων στο έντυπο βεβαιώσεων αποδοχών επιχ.αμοιβής και τόκων μερισμάτων από
   
  μισθοδοσία Paycheck
  έσοδα έξοδα Calculus
  αντίστοιχες δηλώσεις βεβαιώσεων προηγούμενου έτους
  εισαγωγή από έντυπο ΦΕΝΠ
  εισαγωγή από έντυπο είσπραξης κερδών
  εισαγωγή από έντυπο φόρου εργολάβων PBS
   
  Προσθήκη on-line βοήθειας του εντύπου με σύνδεση στην ΓΓΠΣ για συχνές ερωτήσεις, κωδικοποίηση αποδοχών και αρχική σελίδας
  • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκτύπωσης βεβαίωσης ποσών επιδότησης ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2016
  • Βελτιώσεις στην εκτύπωση του έντυπου αποθεμάτων μετάταξης σχετικά με το πρόβλημα που υπήρξε περί μη εμφάνισης ποσών στους κωδικούς 701-705
  • Βελτιώσεις στην εκτύπωση του εντύπου της Περιοδικής ΦΠΑ και βελτίωση της εισαγωγής από taxis όταν έχω εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία
  • Βελτίωση εισαγωγής στο έντυπο Ε11 – ΣΕΠΕ (βιβλίο αδειών ) όταν κάνω εισαγωγή από το Paycheck μισθοδοσία και έχω καταχωρήσει περισσότερες από μία άδειες σε μια περίοδο.

   

  Module Περιουσιόλογιο

  • Διόρθωση σφάλματος στην εκτύπωση του ΕΦΑ2017

  Module ΚΕΠΥΟ

  • Νέα δυνατότητα on-line βοήθειας με προσθήκη θεμάτων «ερωτήσεις – απαντήσεις» & «Αρχικής σελίδας»

   

  9.0.0

  Module Δηλώσεων

   

  • Ενεργοποίηση φορολογικών εντύπων χρήσεως 2017 .Ποιο συγκεκριμένα :

  Ε2,

  Ε3 & Φορολογικής αναμόρφωσης (Πλέον το έντυπο της Φορολογικής αναμόρφωσης θα είναι ενσωματωμένο μέσα στο έντυπο Ε3 και όχι σαν ξεχωριστό έντυπο)

  ΦΕΝΠ

  Ε9 (Υποστήριξη αποστολής και εισαγωγής εντύπου Ε9 για το 2018 (χρήση 2017 ))

  Ε16

  Είσπραξης κερδών

  Ανάλωσης κεφαλαίου

  Προσοχή : Για την Ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων καθώς και για τα υπολειπόμενα έντυπα ( Ε1 και βεβαιώσεις αποδοχών ) θα ακολουθήσει νέα έκδοση μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα του taxis και αναρτηθούν οι σχετικές ΠΟΛ .

  • Προετοιμασία προγράμματος για υποστήριξη του νέου Προγράμματος – Module Γενικής λογιστικής που θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα στις επόμενες εκδόσεις . Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα πωλήσεων
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων»
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Γαιά επιχειρείν μέσω firefox»
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «ΕΦΚΑ»
  • Ενσωμάτωση αρχικής σελίδας σε όσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες κρίθηκε απαιτητό
  • Ενσωμάτωση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της νέας σελίδας του ΕΤΕΑΕΠ
  • Υποστήριξη εισαγωγής στοιχείων από το μητρώο και για συστήματα χωρίς TLS
  • Νέα δυνατότητα ONLINE βοήθειας στους φορολογούμενους με παράλληλη σύνδεση σε διάφορους ιστότοπους
  • Συνολική βελτίωση στο πρόγραμμα με προσθήκη κατά την αποθήκευση εγγραφής πλήκτρων 1.Αποθήκευση & κλείσιμο, 2. Αποθήκευση & συνέχεια, 3. Αποθήκευση & νέα εγγραφή

  Module Έντυπα

  • Συνολικές βελτιώσεις στο έντυπο της περιοδικής ΦΠΑ .Ποιο συγκεκριμένα βελτιώσεις κατά την εισαγωγή στοιχείων από το Τάξις για εταιρείες με έναρξη μέσα στο 2016 καθώς επίσης και διόρθωση εμφάνισης εντύπου χρήσης 2017

   

   

   

  8.13.0

   

  Υποστήριξη αποστολών εντύπων : Περιοδικη ΦΠΑ - Μισθωτήρια - Τόκους - Μερίσματα - Προσωρινη ΦΜΥ - ΜΥΦ - Α21 σε λειτουργικά χωρίς υποστήριξη TLS 1.2 (π.χ. Windows XP)

  Όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες,αποστολές και ανακτήσεις λειτουργούν ήδη σε Win7 και μεταγενέστερα

   

  8.12.0

   

  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες TAXIS και "παλιά" λειτουργικά συστήματα

  Αγαπητοί συνεργάτες,

  με την έκδοση αυτή της εφαρμογής επαναλειτουργούν πλέον οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες βάσει των νέων προδιαγραφών του TAXIS. Σύμφωνα με αυτές, πλήρης υποστήριξη όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικών αποστολών και ανακτήσεων γίνεται ΜΟΝΟ από λειτουργικά συστήματα Windows 7 ή νεότερα και μάλιστα θα πρέπει το λειτουργικό σύστημα να είναι πλήρως ενημερωμένο.

  Πλέον το πρόγραμμά μας, παρέχει πλήρη υποστήριξη ΟΛΩΝ των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δυνατότητα ανάκτησης βασικών στοιχείων μητρώου (μέσω ΑΦΜ) σε λειτουργικά συστήματα που ΔΕΝ υποστηρίζουν τις νέες προδιαγραφές του TAXIS (TLS 1.2), κυρίως δηλαδή σε Windows XP. Για την διευκόλυνσή σας μάλιστα, έχει γίνει προσθήκη (κάτω δεξιά στην εφαρμογή) πλήκτρου ενημέρωσης κατάστασης λειτουργικού συστήματος όσον αφορά την υποστήριξη των νέων προδιαγραφών του TAXIS (TLS 1.2).

  Συνολικά 74 ηλεκτρονικές υπηρεσίες επηρεάζονται από τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας του TAXIS και με την νέα έκδοση της εφαρμογής λειτουργούν πλήρως, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σας σύστημα.

  • Χρήστες
   • Εγγραφή Χρήστη
   • Επανεγγραφή Χρήστη
   • Ενεργοποίηση Λογαριασμού
   • Ορισμός νέου κωδικού
   • Μεταβολή στοιχείων TAXIS
   • Έλεγχος παραλαβής κλειδαρίθμου
  • Ειδοποιήσεις – Ενημερώσεις
   • Ενημέρωση Εκκαθάρισης
   • Ειδοποιήσεις πληρωμής /επιστροφής φόρου
   • Πρoσωποποιημένη πληροφόρηση / φορολογικό ημερολόγιο
   • Αιτήσεις Ρύθμισης
   • Ερωτήματα προς Γ.Γ.Π.Σ.
  • Υπηρεσίες προς πολίτες
   • Α21-Εκτύπωση.Στοιχείων Υπολ.
   • Ε9 - Εκκαθαριστικών ακ.περιουσίας
   • Δηλώσεις TAXIS
   • Πετρέλαιο θέρμανσης– Είσοδος
   • Πετρέλαιο ΘέρμανσηςΣυμπλήρωση αίτησης
   • Κοινωνικό μέρισμα
   • Ψηφιακή αλληλεγγύη
   • Ηλεκτρονικό Παράβολο
   • Ηλεκτρονικό Παράβολο (Χωρίς Πιστοποίηση)
   • Έλεγχος Ασφάλειας Οχημάτων
   • Προβολή Δηλώσεων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
   • Φορολογική ενημερότητα
   • Είσοδος στο Πόθεν Έσχες
   • Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού
   • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
  • Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
   • ΜΥΦ 2014
   • Δηλώσεις Ε7
   • Ε9 - Εκκαθαριστικών ακ.περιουσίας
   • Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
   • Δηλώσεις TAXIS
   • ΔηλώσειςΦΠΑ
   • Πετρέλαιο θέρμανσης - Είσοδος
   • Πετρέλαιο Θέρμανσης Συμπλήρωση αίτησης
   • Ηλεκτρονικό Παράβολο
   • Ηλεκτρονικό Παράβολο (Χωρίς Πιστοποίηση)
   • Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και Ταμειακές
   • Έλεγχος Ασφάλειας Οχημάτων
   • Προβολή Δηλώσεων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
   • Φορολογική ενημερότητα
   • Δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β του κώδικα Φ.Π.Α.
  • ΙΚΑ
   • Εγγραφή Χρήστη
   • Επανεγγραφή Χρήστη
  • ΟΓΑ
   • Ρύθμιση Οφειλών
  • ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
   • ΟΑΕΔ - Πιστοποίηση μέσω ΓΓΠΣ
   • Σ.ΕΠ.Ε. Εγγραφή Φυσικού Προσώπου
   • Σ.ΕΠ.Ε. Εγγραφή Επιτηδευματία
   • Σ.ΕΠ.Ε. Εγγραφή Νομικού Προσώπου
  • Γενικό Λογιστήριο
   • Βεβαιώσεις - Συνταξιούχοι
   • Βεβαιώσεις - Υπάλληλοι
   • Είσοδος στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών
  • ΙΡΙΣ
   • Αρχική Σελίδα
   • Προφίλ
   • Έκδοση Βεβαιώσεων
   • Υποβολή Αιτήσεων
   • Υπηρεσίες Μητρώων
   • Πληρωμές/Ενισχύσεις
   • Αποζημιώσεις
   • Καταγγελίες
   • Προστιθέμενη Αξία
  • ΜΤΠΥ
   • Βεβαίωση καταβλ.μερισμάτων
  • ΕΛΓΑ
   • ΕΛΓΑ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
  • ΗΔΙΚΑ
   • Σύνδεση με ΑΤΛΑΣ
   • Πρόγραμμα Επισιτισμού
  • Εγγραφή Γ.Ε.ΜΗ.
   • Εγγραφή Μέσω Γ.Γ.Π.Σ.
   • Αυτοαπογραφή Γ.Ε.ΜΗ.
  • ΛΟΙΠΑ
   • Είσοδοςστο Ερμής-Κωδικοί TAXIS
   • Αναζήτηση Φ.Ε.Κ
   • Βεβαίωση ΤEAET-ΔΕΑΠ
   • Ανθρωπιστική Κρίση
   • Ανθρωπιστική Κρίση Εκμισθωτές
   • Είσοδος στο Portal της Ελ.Αστυνομίας
   • Αναζήτηση Λογιστών
   • Αναζήτηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Taxis

  Ασχέτως της υποστήριξης παλαιότερων λειτουργικών συστημάτων, σας συστήνουμε να αναβαθμίσετε σε νεότερα λειτουργικά συστήματα. Αυτό, όχι γιατί επιβάλλεται από το TAXIS ή από την PROSVASIS, αλλά κυρίως για να κάνετε την εργασία σας με μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία. Τα Windows XP ΔΕΝ υποστηρίζονται εδώ και 2,5 χρόνια από τη Microsoft. Ο Explorer δεν ενημερώνεται σε νεότερες εκδόσεις το ίδιο και ο Chrome Browser ενώ από το 2017 θα σταματήσει και η υποστήριξη από το Firefox. Τι σημαίνουν λοιπόν τα παραπάνω;

  Το σύστημά σας είναι είναι πολύ πιο ευπαθές όσον αφορά την ασφάλεια και την απόδοσή του, ανεξαρτήτως του Antivirus που χρησιμοποιείτε. Αν κάποια ηλεκτρονική σελίδα (π.χ. του TAXIS) προσθέσει λειτουργίες που υπάρχουν μόνο σε νεότερους Browser, τότε οι σελίδες αυτές δεν θα είναι προσβάσιμες. Τέλος, κανένα νέο περιφερειακό (π.χ. εκτυπωτής) δεν υποστηρίζει πλέον οδηγούς (drivers) για Windows XP και είναι καθαρά θέμα τύχης αν θα λειτουργεί.

  Η απόφαση βεβαίως είναι τελικά δική σας. Εμείς σαν Prosvasis θα προσπαθούμε πάντα να καλύπτουμε τις ανάγκες σας με τον δυνατό καλύτερο και αξιόπιστο τρόπο.

  Σας Ευχαριστούμε

  Μάκης Ευαγγελόπουλος

  R&D Manager

   

  8.11.0

  Module Δηλώσεων

  • Αναδιάρθρωση του μενού ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXIS

  • Αναδιάρθρωσή του μενού ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφορά στο μενού του ΙΡΙΣ όσων κρίνονται απαραίτητο

  • Προσθήκη επιπλέον επιλογών εισόδου στο ΣΕΠΕ

  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Γαία επιχειρεί ν – έκδοση τιμολογίων

  • Βελτιώσεις στην εισαγωγή από ΦΕΝΠ στο έντυπο βεβαιώσεων από τόκους μερίσματα νομικών προσώπων

  Module Έντυπα

  • Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς στο έντυπο απόδοσης φόρου εισοδημάτων από μερίσματα παρ.1 άρθρου 64 του 4172/2013

  Module Πρότυπα

  • Προσθήκη νέου προτύπου «Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης απασχόλησης»

  • Τροποποίηση του προτύπου «Αίτησης πιστοποιητικού άρθρου 54» σύμφωνα με την πολ.1020/17-1-2014

  Module Εργασιακά

  • Συγχρονισμός του έντυπου Ε3.3 του ΣΕΠΕ με τα νέα προγράμματα πρακτικής άσκησης

  • Βελτιώσεις στον συγχρονισμό με την ΓΓΔΕ στον πίνακα προσωπικού Ε4 και διορθώσεις μηνυμάτων λάθους

  • Σωστότερη σελιδοποίηση της εκτύπωσης του εντύπου «Μεταβολής στοιχείων ασφάλισης ΙΚΑ»

   

  8.10.1

  Module Δηλώσεων

  • Διόρθωση μηνύματός λάθους υπό περιπτώσεις της αποστολής του πίνακα προσωπικού Ε4 στο ΣΕΠΕ σε περίπτωση που υπάρχει καταχωρημένος γιατρός εργασίας καθώς επίσης και σε περίπτωση πολλαπλής αποστολής

  8.10.0

   

  Module Δηλώσεων

  • Προσθήκη πεδίων Αριθμός ταυτότητας πληρωμής τρέχουσων εισφορών (ΤΠΤΕ) και αριθμός βεβαιωμένων οφειλών για το ΙΚΑ με ταυτόχρονη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάκτησης τους
  • Προσθήκη ανάκτησης στο έντυπο της ανάλωσης κεφαλαίου και του κωδικού 743-744 του εντύπου Ε1 από το οικ.έτος 2015 και μετά


  Module Εργασιακά

  • Βελτίωση στο έντυπο Ε3.2 του ΣΕΠΕ . Πιο συγκεκριμένα : Προστέθηκαν τα πεδία «Συνολικές ώρες θεωρητικής κατάρτισης ωφελούμενου στο πρόγραμμα» , «Συνολικές ώρες πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα» , «ημέρες ασφάλισης ωφελούμενου θεωρητικής – πρακτικής άσκησης»
  • Βελτίωση της αποστολής του πίνακα προσωπικού Ε4 στο ΣΕΠΕ σε περίπτωση που υπάρχει επισυναπτόμενο αρχείο ωραρίου εργασίας
  • Διόρθωση μηνύματός λάθους υπό περιπτώσεις όταν κάνω εισαγωγή στο έντυπο μερισμάτων από ΦΕΝΠ

   

  8.9.1

   

  Module Δηλώσεων

  Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Είσοδος στο Portal της Ελ.Αστυνομίας»


  Module Εργασιακά

  • Συνολικές βελτιώσεις στα έντυπα του ΣΕΠΕ . Ποιο συγκεκριμένα :
  o Νέα δυνατότητα κατά την αποστολή του εντύπου Ε4 – Πίνακα προσωπικού Online ελέγχου βασικών στοιχείων εργαζομένων από την ΓΓΠΣ και δυνατότητα μαζικού και αυτόματου συγχρονισμού των στοιχείων με βάσει τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ.
  o Νέος έλεγχος και αυτόματος υπολογισμός στα έντυπα Ε4 – Ε3 σχετικά με τον τύπο περί μικτών αποδοχών εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων. (Αν έχετε την εφαρμογή μισθοδοσίας της Prosvasis οι τιμές αυτές συμπληρώνονταν και αποστέλλονταν αυτόματα και πριν από την σημερινή έκδοση.)
  o Νέα δυνατότητα μαζικής καταχώρησης στοιχειών εντύπου Ε4 με χρήση αρχείου xml.
  • Επιπλέον δυνατότητες στο έντυπο Βεβαιώσεων αποδοχών – αμοιβών και συγκεκριμένα για την αποστολή μερισμάτων νομικών προσώπων με δυνατότητα εισαγωγής από έντυπο ΦΕΝΠ ή έντυπο Βεβαίωσης αμοιβών

  Module ΚΕΠΥΟ

  Προσθήκη επιπλέον ελέγχων ημερομηνιών με ταυτόχρονη προσθήκη μηνυμάτων προς το χρήστη σε περίπτωση καταχώρησης τιμολογίων προγενέστερων ή μεταγενέστερων από την ημερομηνία έναρξης και παύσης εργασιών την επιχείρησης

   

  8.9.0

  Module Δηλώσεων

  • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκτύπωσης δικαιωμάτων Κτηματολογίου
  • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας εισαγωγής στο taxis με χρήση mozilla browser

  Module Ελληνικών Λογιστικών προτύπων

  • Προσθήκη λειτουργίας 'Διόρθωσης φόντου' σε έντυπα-πρότυπα που χρησιμοποείται σε περιπτώσεις αλλοίωσης ή αλλαγής φόντου

  Module Έντυπα

  • Διόρθωση χρώματος εντύπου Μ2

  Module Εργασιακά

  • Διόρθωση προβλήματας στην ανάκτηση δεδομένων του εντύπου Ε4 - Πίνακα προσωπικού που προέκυψε μετά την αλλαγή του site του Εργάνη

  Module ΚΕΠΥΟ

  • Ενσωμάτωση στις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ των ακολούθων οδηγίων που εκδόθηκαν από την ΓΓΠΣ : 1. Στην κατηγορία "Δαπάνες" υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρησης αρνητικών συνόλων 2. Στην κατηγορία "Συγκεντρωτικές εξόδων" επιτρέπεται πλέον η καταχώρηση δύο γραμμών στο ίδιο ΑΦΜ όταν υπάρχει η διάκριση υπόχρεος "ναι","υπόχρεος όχι"

  8.8.1

  Module Δηλώσεων

  • Αναδιάταξη του μενού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ με προσθήκη του μενού υπηρεσιών IRIS
  • Αναδιάταξη του μενού και προσθήκη ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΓΕΜΗ ακολουθώντας την λογική του αντίστοιχου site

  Module Ελληνικών Λογιστικών προτύπων

  • Νέα δυνατότητα άντλησης στοιχείων στα πρότυπα από τα πρόσωπα της εταιρείας καθώς και από τον λογιστή

  Module Έντυπα

  • Βελτιώσεις στην άντληση στοιχείων από το taxis στο έντυπο της περιοδικής ΦΠΑ

  Module Πρότυπα

  • Νέο πρότυπο «Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης υποβολής Φ.Ε.» στο φάκελλο ΔΟΥ

   

  8.8.0

  Module Δηλώσεων

  • Υποστήριξη αλλαγών ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με τον νόμο 4389/2016 και τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου για τα εκκαθαριστικά που θα εκδοθούν
  • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες «κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης» , «αναζήτηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη»
  • Υποστήριξη τροποποιητικών δηλώσεων Ε2,ε3,ΦΑ,ΦΕΝΠ φορολογικού έτους 2014.
  • Διόρθωση μηνύματος λάθους υπό περιπτώσεις σε αποστολή εντύπου Ε3 μέσω ΦΕΝΠ στο φορολ.έτος 2014

  Module Ελληνικών Λογιστικών προτύπων

  • Υποστήριξη ηλεκτρονικής Αποστολής Οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.
  • Νέο πρότυπο Φύλλο επιμερισμού δαπανών
  • Νέο πρότυπο Πίνακας Παγίων
  • Νέο πρότυπο Πίνακας Αποθεμάτων
  • Νέο Γενικό πρότυπο
  • Νέα πρότυπα Β.1.1-Β.2.1 Βάσει ΕΓΛΣ
  • Νέα δυνατότητα μεταφοράς ποσών από το ένα πρότυπο σε άλλο

  Module Έντυπα

  • Εναρμόνιση περιοδικής ΦΠΑ με βάσει την πολ.1084/2016 όσον αφορά τις περιοδικές του 3ου τριμήνου ή του 7ου μήνα.

   

  8.7.2

  Module Δηλώσεων

  • Νέα δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής Φ.Ε.Ν.Π. και συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2-Ε3-ΦΑ) φορολογικού έτους 2016 για εταιρίες που έκλεισαν ή μπήκαν σε διαδικασία εκκαθάρισης εντός του 2016.
  • Υποστήριξη εισαγωγής δεδομένων ΦΕΝΠ από το TAXIS με χρήση κωδικών Νόμιμου Εκπροσώπου.
   

  8.7.1

  Module Δηλώσεων

  • Βελτιώσεις στο έντυπο ΦΕΝΠ και ειδικότερα στις περιπτώσεις Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικών
  Module Εντύπων
  • Nέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Εκτύπωσης βεβαίωσης εισφορών ΤΣΑΥ»
  • Νέα δυνατότητα εισαγωγής αριθμού δημοτολογίου στους φορολογούμενους από την ηλεκτρονική σελίδα Εκλογικού καταλόγου υπ.Εσωτερικών
   

  8.7.0

  Module Δηλώσεων

  • Εναρμόνιση εντύπου Ε1 και συγκεκριμένα των κωδικών 781-782 με τις αλλαγές που έκανε το taxis στις 11/6
  • Προσθήκη link βοηθείας στο έντυπο ΦΕΝΠ «Οδηγός συμπλήρωσης»
  • Κατόπιν «λαικής απαίτησης» επανενεργοποιήθηκε η υπηρεσία ανάκτησης ποσών επιδοτήσεων απο το σύστημα δημοσιοποίησης πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο έντυπο Ε3. Η χρήση της υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική και εναπόκειται στην κρίση του λογιστή.
  Module Εντύπων
  • Νέα δυνατότητα εισαγωγής αριθμού δημοτολογίου στα σταθερά στοιχεία φορολογουμένου
  • Βελτιώσεις στους υπολογισμούς του εντύπου της ανάλωσης κεφαλαίου

   

  8.6.1

  Module Δηλώσεων

  • Βελτίωση της ενημέρωσης του εντύπου ΦΕΝΠ από το Ε3 στην περίπτωση των διπλογραφικών βιβλίων
  • Βελτιώσεις στην αποστολή εντύπου φορολογικής αναμόρφωσης
  Module Εντύπων
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ΟΓΑ «Κατάστασης ασφαλιστικής ικανότητας»

   

  8.6.0

   

  Module Δηλώσεων

  • Ενεργοποίηση αποστολής εντύπου ΦΕΝΠ φορ.2015 . Εναρμόνιση εντύπου στις αλλαγές των πολ. 1070/2016 και 1047/2016
  • Παράλληλη προσθήκη links βοηθείας στο έντυπο ΦΕΝΠ
   ΠΡΟΣΟΧΗ
   Σε περίπτωση που έχετε ενημερωμένο τον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 και θέλετε να κάνετε μεταφορά αυτού στο έντυπο ΦΕΝΠ θα πρέπει να ξανά ελέγχετε τα ποσά του πίνακα Κ και να αποθηκεύσετε εκ νέου το έντυπο Ε3 .Έπειτα θα μπορείτε να κάνετε την μεταφορά σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του taxis και του προγράμματος.
  • Νέα δυνατότητα αποστολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογικής αναμόρφωσης
  • Εναρμόνιση πίνακα Κ εντύπου Ε3 με τον αντίστοιχο του taxis
  • Μετά τις αλλαγές του site του ΟΠΕΚΕΠΕ και της έκδοσης οδηγιών από τον οργανισμό σταματάει η αυτόματη ενημέρωση των ποσών του προγράμματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Βελτιώσεις στο έντυπο Ε2 και στην μεταφορά ακινήτου από την πρώτη στην δεύτερη σελίδα του εντύπου
  Module Εντύπων
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Taxis «Αναζήτησης Λογιστών»

  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Taxis «Αίτησης δικαιούχων εκλογικής αποζημίωσης»

  • Διόρθωση προβλήματος στην αποστολή email μέσω της υπηρεσίας του προγράμματος

  Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων

  • Προσθήκη νέων προτύπων Β5 – Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΕΦΛΣ διπλογραφικών βιβλίων και Β6 – Κατάσταση διπλογραφικών βιβλίων Ε3

  • Νέα δυνατότητα φόρτωσης προτύπου με κατάληξη xls

   
  8.5.3

  Module Δηλώσεων

  • Βελτίωση στην αποστολή εντύπου Ε2 με δυνατότητα αποστολής εντύπου με μηδενικό μίσθωμα
  • Διόρθωση στην αποθήκευση του εντύπου Ε3 και τον check boxes
  Module Εντύπων
  • Προσθήκη link στην βοήθεια του εντύπου των μισθωτηρίων περί ενεργειακού πιστοποιητικού

  Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων

  • Νέα δυνατότητα επιλογής χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου κατά την επιλογή λογαριασμού στην δημιουργία – επεξεργασία προτύπου
   
  8.5.2
   
  Module Δηλώσεων
  • Νέα δυνατότητα αντιγραφής εντύπου ΕΦΑ καθώς και βελτίωση στον τρόπο εισαγωγής ακίνητών κατά την αποστολή του εντύπου
  • Νέα δυνατότητα στο έντυπο ΦΕΝΠ 2016 για μεταφορά ζημιάς από το ΦΕΝΠ 2015
  • Βελτίωση στην αποστολή εντύπου Ε2 με δυνατότητα αποστολής εντύπου με μηδενικό μίσθωμα
  • Βελτιώσεις στην εκκαθάριση εντύπου Ε1 συγκεκριμένων περιπτώσεων
  • Νέα δυνατότητα εισαγωγής τιμής στο έντυπο Ε3 στον κωδικό 644 ( λοιπά έσοδα αγροτικής δραστηριότητας )υπό περιπτώσεις
  • Αλλαγή στο έντυπο των μισθωτηρίων με προσθήκη 2 νέων τιμών στο είδος μίσθωσης για επιλογή (αλλοδαπός σπουδαστής Erasmus & Εκμίσθωση του άρθρου 41/Ν.4172/2013)
  • Αλλαγή στην περιοδική ΦΠΑ και βελτίωση της ενημέρωσης του κωδικού 505 υπό περιπτώσεις
  • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Οικονομικού επιμελητηρίου ( ο λογαριασμός μου , ενεργοποίηση κλειδαρίθμου , ξέχασα τον κωδικό μου και εγγραφή στις υπηρεσίες)
  Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων
  • Νέα δυνατότητα εισαγωγής ή όχι εγγραφών τακτοποίησης κατά την εισαγωγή από την Γενική λογιστική
   
  8.5.1
   
  Module Δηλώσεων
  • Νέα δυνατότητα εισαγωγής στο Ε3 από την ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ τυχόν ποσά επιδοτήσεων επιχορηγήσεων στους κωδικούς 907 - 908 – 909. Επίσης νέα δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα επιχορηγήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Νέα δυνατότητα ενημέρωσης ΦΕΝΠ από έντυπο PBS 2015 (Μόνο ως προς τους εταίρους και την προκαταβολή)
  • Βελτιώσεις στους υπολογισμούς του Α21 με προσθήκη στον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος τους κωδικούς 617,657 του Ε1
  • Αλλαγές στην ανάκτηση από μητρώο στοιχεία συζύγου μετά τις αλλαγές του TAXIS σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης
  • Βελτιώσεις επίσης στην αποστολή των εντύπων Φορολογικής αναμόρφωσης , Ανάλωσης μετά από αλλαγές στην σελίδα TAXIS
  Module Εντύπων
  • Νέα δυνατότητα αντιγραφής εντύπου ΑΑΓΗΣ
  • Προσθήκη νέων LINK στην βοήθεια των εντύπων Ε1,Ε2,Ε3
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών Εν ενεργεία προσωπικού πολεμικής αεροπορίας
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ΟΠΕΚΕΠΕ «Οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης»
  • Νέα δυνατότητα εκτύπωσης διαδικτυακής ενημέρωσης αγροτών του ΟΠΕΚΕΠΕ . Επίσης επιπλέον δυνατότητα ενημέρωσης του εντύπου Ε3 με τα ποσά αυτά .
  • Προσθήκη εκτύπωσης του εντύπου ΕΦΑ 2016
  Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων
  • Νέα προσαρτήματα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και του πίνακα περί παγίων παρ.8 άρθρου 29. Βελτιώσεις στο ήδη υπάρχον πολύ μικρών επιχειρήσεων
  • Νέα δυνατότητα υποστήριξης wildcards(*) στην επιλογή λογαριασμών
  • Νέα δυνατότητα αποθήκευσης σεναρίων Import από αρχεία excel – κειμένου
  • Νέα δυνατότητα επιλογής αρχικού έτους στην δημιουργία εντύπου ( για να υποστηριχτεί και το τρέχον έτος)
   
  8.5.0
   
  Module Δηλώσεων
  • Ενεργοποίηση βοηθείας για τα έντυπα Ε1 , Ε3 , Φορολογικής αναμόρφωσης
  • Προσθήκη γρήγορης πλοήγησης στις ιστοσελίδες συχνών ερωτήσεων Ε1-Ε2-Ε3
  • Βελτιώσεις στο Α21 με προσθήκη περισσότερων στοιχείων στην εκτύπωση καθώς και στην ενημέρωση από το Taxis
  • Προσθήκη επιπλέον κωδικών στην γρήγορη καταχώρηση Ε1 καθώς και βελτίωση της εκτύπωσης αυτής
  • Προσθήκη αιτιολόγησης πηγής εισοδήματος στους κωδικούς 619-620 , 617-618 του εντύπου Ε1 για λόγους εκκαθάρισης
  • Βελτίωση στον υπολογισμό των μηνών μισθώματος στο Ε2
  • Διόρθωση μηνύματος λάθους κατά την κατάργηση σχέσης
  • Προσθήκη νέας κατηγορίας «άνεργος με εξαίρεση έκτακτης εισφοράς» στην εκκαθάριση , πλην του «ανέργου» που προυπήρχε
  • Βελτιώσεις στην εκκαθάριση στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 683-684
  • Βελτιώσεις στην αποστολή του Ε3 ασκούντων αγροτικής δραστηριότητας υπαγόμενων στο ΦΠΑ
   
  Module Εντύπων
   
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «ΜΤΠΥ – Βεβαίωση καταβληθέντων μερισμάτων»
  • Βελτιώσεις στην εισαγωγή από το Taxis στο έντυπο ΦΠΑ σε περιπτώσεις κοινοπραξίας
  • Βελτιώσεις στην εκτύπωση του έντυπου Μερικής απασχόλησης Ε9 ΣΕΠΕ
   
  8.4.1

  Η Prosvasis για άλλη μια χρονιά πρωτοπόρος στην αγορά του φορολογικού λογισμικού είναι στην ευχάριστη θέση να διαθέσει την νέα έκδοση της σουίτας εφαρμογών PBS με πλήρη υποστήριξη ηλεκτρονικής αποστολής στο Taxis όλων των διαθέσιμων εντύπων.
  Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνης σας.

  Ιστορικό έκδοσης

  • Προσθήκη Ηλεκτρονικής αποστολής Ε1 Φορ.Ετους 2015.
  • Προσθήκη δυνατότητας ανάκτησης δεδομένων από Ε1 Φορ.Ετους 2015 Taxis.
  • Προσθήκη Εντύπου Α21 Φορ.Έτους 2015 με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής κανονικού αλλά και μέσω επιτρόπου.
  • Προσθήκη Ηλεκτρονικής αποστολής Ε2 Φορ.Ετους 2015
  • Προσθήκη Ηλεκτρονικής αποστολής Ε3 Φορ.Έτους 2015
  • Προσθήκη Ηλεκτρονικής αποστολής Φ.Α. Φορ.Έτους 2015
  • Νέα Δυνατότητα εισαγωγής Προκαταβολής προηγούμενου έτους στους κωδικούς 901, 902 του Ε1 μέσω Taxis.
  • Προσαρμογή όλων των εντύπων στις νέες προδιαγραφές του Taxis.

  Ενδεικτικά

  • Ε1.
   • Αποστέλλεται πλέον ο πρόσθετος πίνακας 431-432. Μάλιστα κάνει και έλεγχο το Taxis αν το ΑΦΜ του φορολογούμενου είναι όντως μέλος ΔΣ της συγκεκριμένης εταιρίας.
   • Προστέθηκε ο κωδικός 727, 728 Ποσό Δανείου Α' Κατοικίας.
   • Κλείδωσε ο κωδικός 661,662 (προσυμπληρωμένος από το Taxis)
   • Προσαρμογή του αρχείου Τραπεζών του Ε1.
   • Στα αυτοκίνητα προστέθηκε τύπος αυτοκινήτου για μη τεκμήριο Ηλεκτροκίνητα
   • Στον 659-660 προστέθηκε νέα επιλογή Λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις, και άλλαξε το λεκτικό Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κατά 65%., επίσης αφαιρέθηκε το λεκτικό κοινωνικό μέρισμα.
   • Προστέθηκε στους 351-352 στα ταμεία η επιλογή "Ασφαλιστικές εισφορές αμοιβών μελών ΔΣ"
   • Στα αεροσκάφη πλέον αποστέλλεται και ο πρόσθετος πίνακας, αλλά και έχουν προστεθεί οι επιλογές Ελικόπτερο και Στροβιλοελικοφόρο.
   • Λοιπές Βελτιώσεις
  • Ε2
   • Προσαρμογή του πίνακα Είδος μίσθωσης - χρήση ακινήτου βάσει του Taxis.
   • Προσοχή σε περίπτωση ακινήτου με είδος μίσθωσης 41. Ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει πριν την αποστολή να έχετε ήδη γνωστοποιήσει στην εφορία το παραπάνω γεγονός για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
  • ΦΑ
   • Προστέθηκαν οι κωδικοί :
   • 2021 Δαπάνες αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αφορούν έσοδα μη υποκείμενα στο φόρο
   • 2022 Δαπάνες Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας
  • Ε3
   • Προσαρμογές σύμφωνα με τις αλλαγές του Taxis.
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
   • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας εισόδου στο ΤΣΜΕΔΕ και εκτύπωση ειδοποιητηρίων.
   
  8.3
   

  Module Δηλώσεων

  • Συνολικές βελτιώσεις στο έντυπο Φορολογικής αναμόρφωσης καθώς και νέα δυνατότητα του εντύπου με μεταφορά ποσών τόσο από taxis όσο και αποθηκευμένα έντυπα στο PBS ανάλογα με την περίπτωση
  • Βελτιώσεις στην εισαγωγή στο έντυπο ΦΕΝΠ από το έντυπο Ε2 στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης κατοικίας και μη
  • Προσαρμογή εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος με βάση το άρθρο 8 ν.4374/1.4.2016

  Module Εντύπων

  • Συνολική βελτιστοποίηση εμφάνισης. Προσθήκη καρτοσελίδας ‘Εργασιακά’ καθώς και ομαδοποίηση των εντύπων που αφορούν το ΦΠΑ . Σύνδεση εντύπων με έτος και εμφάνιση πλέον μόνο αυτών που πρέπει να είναι διαθέσιμα ανάλογα με το έτος επιλογής.
  • Συνολικές βελτιώσεις στο έντυπο της κατάστασης Συμφωνητικών
  • Εναρμόνιση υπηρεσίας βεβαίωσης ΟΠΕΚΕΠΕ ποσών εφορίας σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του site καθώς και δυνατότητα εκτύπωσης βεβαιώσεων 2015
  • Εναρμόνιση της υπηρεσίας ανάκτησης στοιχείων από ΓΕΜΗ μετά τις τελευταίες αλλαγές του site
  • Βελτίωση ηλεκτρονικής υπηρεσίας Φορολογικής Ενημερότητας . Δυνατότητα πλέον σε νομικό πρόσωπο να κάνει αίτηση ενημερότητας με τα στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Ερωτήματα προς ΓΓΠΣ» στις προβολές taxis του φορολογούμενου
  • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Προβολή δηλώσεων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας» στις προβολές taxis του φορολογούμενου
  • Νέα υπηρεσία σύνδεσης πληθώρας εντύπων (π.χ. μισθωτήρια, περιοδική ΦΠΑ, όλων των εντύπων ΣΕΠΕ, Φόρος εργολάβων και αρχιτεκτόνων , Α21 κ.α.) του προγράμματος με βοηθητικές σελίδες στο διαδίκτυο

  Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων

  • Διόρθωση λάθους κατά την εισαγωγή στοιχείων από αρχείο excel κατά το οποίο όλα τα ποσά μεταφέρονταν στην στήλη χρέωση των λογαριασμών
  • Νέα δυνατότητα ταξινόμησης ανά κωδικό των λογαριασμών κατά την εισαγωγή από Γενική λογιστική – Έσοδα έξοδα

Ποιοι μας προτιμάνε