wrapper

Επίκαιρα θέματα

Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, Έντυπα, Πρότυπα, Τεκμήρια

 

Λήψη demo

H πλατφόρμα εφαρμογών PBS περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • PBS ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Το πρόγραμμα με το οποίο συντάσσονται ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, εταιρειών και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων

  Τι προσφέρει στους πελάτες μας

  • Την γρήγορη, εύκολη και ακριβή συμπλήρωση όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Φ.Ε.Ν.Π. (‘Εντυπο Ν), Ε9, Ε16, Α21, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, Ανάλωση Κεφαλαίου, Κατάσταση Είσπραξης Κερδών
  • Τον άμεσο συγχρονισμό με τα δεδομένα που διατηρεί η ΓΓΠΣ για τους φορολογούμενους Έντυπο Ε1, καθώς και αυτόματη ενημέρωση από περιουσιολόγιο TAXIS των Εντύπων Ε2 και Ε9
  • Νέο σχεδιασμένο έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου με αυτόματη ενημέρωση από τις υποβληθείσες δηλώσεις στο TAXIS για όσα χρόνια πίσω επιθυμούν
  • Ενσωμάτωση εντύπων ΑΑΓΗΣ και ΕΦΑ για υπολογισμό αντικειμενικής αξίας αγροτεμαχίων
  • Μαζική δημιουργία δηλώσεων ανάλογα με το πελατολόγιό τους και τις περυσινές καταχωρημένες αντίστοιχες δηλώσεις τους
  • Διατηρεί μόνιμο και σταθερό αρχείο των φορολογούμενων και όλων των εντύπων που έχουν υποβληθεί γι’αυτούς ανά έτος
  • Αναβαθμίσεις λειτουργικότητας (updates & upgrades) χωρίς χρονικό περιορισμό λειτουργίας, για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος
  • Αυτόματη σύνδεση και υποβολή των εντύπων στο TAXIS με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Πραγματικά κατανοητό και εύχρηστο πρόγραμμα - εργαλείο για κάθε λογιστή. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο εκμάθησης
  • Ενημερώνεται αυτόματα από τα προγράμματα PROS (Έσοδα - Έξοδα), Accounting (Γενική Λογιστική) και PAYCHECK (Μισθοδοσία) της PROSVASIS, όπως και από τα προγράμματα «Δηλώσεις» προηγούμενων ετών
 • PBS ΕΝΤΥΠΑ

  Το πρόγραμμα έντυπα διαχειρίζεται όλα τα έντυπα που χρειάζεται ένα λογιστήριο ή ένα λογιστικό γραφείο, δίνοντας στον χρήστη του τη δυνατότητα συνολικής εσωτερικής διαχείρισης εντύπων από μια οθόνη μόνο.

  Ειδικότερα το πρόγραμμα "Έντυπα" διαθέτει

  • Online έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ/VIES, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, προβολή μεταβολή στοιχείων TAXIS, Προβολή δηλώσεων TAXIS, Μεταβολή στοιχείων ΙΚΑ.
  • Δικό του εργαλείο πλοήγησης ιστοσελίδων, το οποίο σας πηγαίνει στο anazitisis.net και στο Prosvasis.com για την άμεση ενημέρωσή σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ορίσουμε και δική μας αρχική σελίδα
  • Διαχείριση φορολογουμένων, λογιστών και επαγγελμάτων.
  • Όλους τους ΚΑΔ, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, με δυνατότητα αναζήτησης.
  • Έχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων (Word, Excel, εικόνες κ.λπ.), όπου και να βρίσκονται αυτά στο δίκτυο.
  • Αποθηκεύει και διαχειρίζεται σκαναρισμένα έντυπα (π.χ. παλιά Ε1).
  • Πλήρη λίστα των ΔΟΥ όλης της χώρας.
  • Εισαγωγή δεδομένων - σταθερών στοιχείων από τα προγράμματα Calculus και Δηλώσεις της Prosvasis ΑΕΒΕ.
  • Πλήρη παραμετροποίηση των οθονών επιλογής της εφαρμογής. Επίσης όλες οι οθόνες επιλογής μπορούν να εκτυπωθούν, να αποσταλούν μέσω email αλλά και να γίνουν εξαγωγή σε αρχεία Excel, Word, Pdf κ.λπ.
  • Δυνατότητα επιλογής θέματος εμφάνισης της εφαρμογής.
  • Επίσης έχει τη δυνατότητα ανάρτησης κάθε εγγράφου που εμείς θέλουμε κάτω από κάθε φορολογούμενο, έντυπο, ή Λογιστικό γραφείο.

  Στο πρόγραμμα PBS - ΕΝΤΥΠΑ περιλαμβάνονται τα παρακάτω έντυπα με την δυνατότητα αποστολής μέσω internet για όσα απο αυτά ισχύει:

  Α. ΜΗΤΡΩΟΥΗλεκτρονική αποστολή
  Μ0 Αίτηση
  Μ1 Απόδοση ΑΦΜ/Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων
  Μ2 Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών Φυσικού προσώπου
  Μ3 Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών μη Φυσικού προσώπου
  Μ4 Διακοπή εργασιών
  Μ5 Υπο ίδρυση εταιρεία
  Μ6 Δραστηριότητες επιχείρησης
  Μ7 Σχέσεις φορολογουμένων
  Μ8 Μέλη μη φυσικού προσώπου
  Μ9 Στοιχεία Έδρας Αλλοδαπής επιχείρησης
  Μ10 Εγκατάσταση Εσωτερικού
  Μ11 Εγκατάσταση Εξωτερικού
  Μ12 Πωλήσεις από Απόσταση
  Μ13 Απενεργοποίηση ΑΦΜ
  Π Αίτηση
  Β. Κ.Φ.Α.Σ. Ηλεκτρονική αποστολή
  Β1 Θεώρηση /Ακύρωση / Απώλεια Βιβλίων και Στπιχείων, Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις
  Β2 Έναρξη/Μεταβολή/Παύση Λειτιυργίας Φ.Τ.Μ.
  Δ10 Κατάσταση προς Έκδοση Αθεώρητων Φορολογικών Στοιχείων
  Δ12 Έντυπο Υποβολής Γνωστοποιήσεων Επιτηδευματιών
  Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Ηλεκτρονική αποστολή
  Δ2 Αίτηση ρύθμισης/Διευκόλυνσης
  Δ. Ι.Κ.Α Ηλεκτρονική αποστολή
    Απογραφή Εργοδότη
    Απογραφή Εργοδότη (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)
    Μεταβολή στποιχείων εργοδότη
    Μεταβολή στποιχείων εργοδότη (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)
    Απογραφή Ασφαλισμένου
    Μεταβολή Ασφαλισμένου
    Απογραφή Οικοδομοτεχνικού Έργου
    Μεταβολή Οικοδομοτεχνικού Έργου
    Βεβαίωση μη οφειλής
    Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
    Αίτηση Θεραπείας - Ένσταση
    Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
  Ε. Ο.Α.Ε.Ε. Ηλεκτρονική αποστολή
    Αίτηση Γενικής Χρήσης
    Αίτηση Διαγραφής απο τα Μητρώα Ασφαλισμένων
    Αίτηση Επανεγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων
    Βεβαιωση αποδοχών συνταξιούχων ΟΑΕΕ 2014
  Ζ. Ο.Γ.Α. Ηλεκτρονική αποστολή
  Α1 Δελτίο απογραφής εργοδότη
  Α2 Ατομική βεβαίωση απασχόλησης
    Δελτίο απογραφής ασφαλισμένου
    Προκαταβολής ασφαλιστικών εισφορών για μετακλητό αλλοδαπό
    Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων 2014
    Βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση 2012-2013-2014
  Η. ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ηλεκτρονική αποστολή
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές)
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Ε.Π.Ε.)
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Α.Ε.)
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Αυτοκινήτων Μοτοσυκλετών)
  Θ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ Ηλεκτρονική αποστολή
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Αποζημιώσεων
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Κινητών Αξιών
    Απόδοση Τελών Χαρτοσήμου
    Φόρος Εργολάβων Ε.Λ.Γ.Α.
    Φόρος Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Ε.Π.Ε.
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου από τόκους
    Εισφορά υπέρ Ε.Ο.Φ.
  Ι. Φ.Μ.Υ. Ηλεκτρονική αποστολή
    Φ.Μ.Υ. Οριστική Ε7 (2013)
    Φ.Μ.Υ. (2010)
    Φ.Μ.Υ. - Εμπορικές
    Φ.Μ.Υ. - Μισθωτές
    Φ.Μ.Υ. - Ελευθέρια
    Φ.Μ.Υ. - Λοιπά
    Φ.Μ.Υ. Οριστική Ε7
    Προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. 2014
    Φόρος Αρχιτεκτόνων 2014
    Φόρος Εργολάβων 2014
    Οριστική Δήλωση Ε20
    Οριστική Δήλωση Ε21
  Κ. Σ.Ε.Π.Ε - Ο.Α.Ε.Δ. Ηλεκτρονική αποστολή
    Βιβλίο υπερωριών
  Ε3 Αναγγελία πρόσληψης
  Ε4 Πίνακας προσωπικού
  Ε5 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού
  Ε6 Καταγγελία σύμβασης με προειδοποίηση
  Ε6 Καταγγελία σύμβασης χωρίς προειδοποίηση
  Ε7 Βεβαίωση - δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
  Ε8 Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης
  Ε9 Σύμβαση εργασίας
  Ε10 Επιχειρισιακή συλλογική σύμβαση εργασίας
  Λ. ΛΟΙΠΑ Ηλεκτρονική αποστολή
    Ενδοομιλικές συναλλαγές
    Δήλωση καταβολής φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου
    Κατάσταση συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν.1882/1990
    Μισθωτήρια
    Απόδοση ειδικού φόρου πολυτελείας
    Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης
  Φ6 Επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών
    Κατάσταση δηλώσεων Φ6
    Υπεύθυνη δήλωση
  Α9 Αίτηση αποδεικτικού ενημερώτητας
    Φόρος επισφαλών πελατών
    Φόρος υπεραξίας Ν.2065/1992
    Επιστροφή Φ.Π.Α.
    Εισφορά δακοκτονίας
    Κατάσταση στοιχείων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
 • PBS ΠΡΟΤΥΠΑ

  Αιτήσεις
  IKA
  Αίτηση Για Έλεγχο και Ρύθμιση Οφειλών Άρθρο 21 Παρ. 1 Ν.4038-2012
  Υπευθυνη δήλωση εργοδότη περί ασθένειας
  ΕΒΕΑ
  Αίτηση Ατομικής Επιχείρησης
  Αίτηση Εγγραφής
  Αίτηση Θεώρησης Καταστατικού
  Προέγκριση Επωνυμίας
  Προέλεγχος Επωνυμίας
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  Αίτηση Α.Ε. Για Χορήγηση Βεβαίωσης
  Αίτηση Α.Ε.
  Αίτηση για συγκρότηση της Επιτροπής άρθρου 9
  Αίτηση Ισολογισμού ΑΕ σε ΦΕΚ
  Αίτηση Πιστοποίησης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  Αίτηση ΤΓΣ ΑΕ σε Νομαρχία
  Γενική Αίτηση Ιδιώτη
  ΟΑΕΔ
  Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης(2)
  Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης
  ΟΑΕΕ
  Αίτηση Για Κατάταξη Σε Χαμηλότερη Ασφαλιστική Κατηγορία Παρ. 5 Άρθρο 32 Ν. 4075 2012
  Αίτηση για υπαγωγή πάγιας ρύθμισης
  Υπεύθυνη δήλωση καταβολής δόσεων πάγιας ρύθμισης
  Υπεύθυνη δήλωση περιουσιακών στοιχείων πάγιας ρύθμισης
  Πρωτοδικείο
  Αίτηση
  Περί Μεταβολών
  Περί μη Πτωχεύσεως
  Τελωνείο
  Αίτηση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου Κίνησης
  Δήλωση άφιξης οχήματος από χώρα ΕΕ
  Βεβαιώσεις
  Βεβαίωση Αμοιβών ΔΣ
  Βεβαίωση Αμοιβών Ελευθερου Επαγγελματία
  Βεβαίωση εργοδότη
  Βεβαίωση Μερισμάτων
  Βεβαίωση Παραλαβής Δήλωσης από Λογιστικό Γραφείο
  Προειδοποιητικό καταγγελίας σύμβασης εργασίας
  Υπεύθυνη δήλωση εποχικότητας
  Υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής εταιρείας
  Δ.Ο.Υ.
  Έκθεση Αυτοψίας
  Αίτηση διόρθωσης στοιχείων εντύπου Α21(2)
  Αίτηση διόρθωσης στοιχείων εντύπου Α21
  Αίτηση διόρθωσης στοιχείων λογαριασμού ΙΒΑΝ εντύπου Α21
  Απόδοση Τέλους Καπνιζόντων
  Δήλωση Εκχώρησης Μη εισπραχθέντων Μισθωμάτων
  Ειδικό Πληρεξούσιο(Ν.Π.)
  Ειδικό Πληρεξούσιο(Φ.Π.)
  Ενδικοφανής Προσφυγή αρ.63 Ν.4174-2013
  Υπόδειγμα 1 νομικού προσώπου άρ.54Α ν.4174
  Υπόδειγμα 1 φυσικού προσώπου άρ.54Α ν.4174
  Υπόδειγμα 2 πιστοποιητικού άρ.54Α ν.4174
  Καταστατικά
  Λύση αφανούς εταιρείας
  Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.
  Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε.
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΑΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΠΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΙΔΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΟΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό IKE
  Σύσταση Α.Ε.
  Σύσταση Αθλητικού Σωματείου
  Σύσταση αφανούς εταιρείας
  Σύσταση Ε.Ε.
  Σύσταση Ε.Π.Ε.
  Σύσταση Ι.Μ.Ε.
  Σύσταση Κοινοπραξίας
  Σύσταση Μ.Ε.Π.Ε.
  Σύσταση Ναυτικής Εταιρίας
  Σύσταση ΟΕ
  Μισθωτήρια
  Μισθωτήριο Επαγγελματικής Στέγης
  Μισθωτήριο Καταστήματος
  Μισθωτήριο Κατοικίας
  Υπομίσθωση Επαγγελματικής Στέγης
  Πρακτικά Γ.Σ. Α.Ε.
  Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για Λύση και Εκκαθάριση
  Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
  Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης χωρίς Απαρτία
  Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
  Πρακτικά Δ.Σ. Ε.Π.Ε.
  Αύξηση και Μετατροπή Εταιρικού Κεφαλαίου και Ονομαστικής Αξίας Μεριδίου
  Εγκριση Αμοιβών και παροχή εξουσιοδότησης για σύμβαση συμβάσεων Εργασίας με Εταίρους ΕΠΕ
  Πρακτικό Για Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ
  Πρακτικό Για Πρόσκληση σε Τακτική Γ.Σ. έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων
  Σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων
  Τακτική Γ.Σ. Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων
  Πρακτικά Δ.Σ. Α.Ε.
  Εγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Πρόσκληση ΤΓΣ
  Πορεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
  Πρακτικό ΔΣ παράτασης Προθεσμίας καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου - Αντίγραφο
  Πρακτικό ΔΣ πρόσκληση παλαιών μετόχων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης
  Πρακτικό ΔΣ έκδοσης προσωρινών & Οριστικών τίτλων Μετοχών
  Πρακτικό ΔΣ Ίδρυσης Υποκαταστήματος
  Πρακτικό ΔΣ για Μεταφορά Έδρας
  Πρακτικό ΔΣ Μηνιαίας Εταιρικής Πορείας
  Πρακτικό ΔΣ Πιστοποίησης Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  Πρακτικό ΔΣ Πιστοποίησης Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου
  Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα
  Συμφωνητικά
  Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσεως ΟΕ
  Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης Μετοχών ΑΕ
  Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών(α)
  Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών(β)
  Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών(γ)
  Σύμβαση εργασίας τεχνικού ασφαλείας
  Συμφωνητικό μαθητείας
  Συμφωνητικό Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών
  Τίτλοι Μετοχών
  Οριστικός Τίτλος Ανωνύμων Μετοχών
  Προσωρινός Τίτλος Ανωνύμων Μετοχών
  Προσωρινός Τίτλος Ονομαστικών Μετοχών
 • PBS ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Επίσης μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε παραπάνω από 100 υπηρεσίες (με την βοήθεια των κωδικών που καταχωρείτε στην καρτέλα φορολογούμενου) . Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες στον κατάλογο που ακολουθεί

  TAXIS
    Προβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
    Προβολή δηλώσεων TAXIS
  Α21 Προβολή και εκτύπωση στοιχείων υπολογισμού
    Προβολη Ε9 - Εκκαθαριστικού Φ.Α.Π.
    Δηλώσεις Ε7
    Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 2014
    Κοινωνικό μέρισμα / Ψηφιακή Αλλυλεγγύη / Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
    Φορολογική ενημερότητα: Επιχειρήσεων και Φυσικών προσώπων
    Ειδοποιήσεις - Ενημερώσεις: Ενημέρωση Εκκαθάρισης/ Ειδοποιήσεις πληρωμής, Επιστροφής φόρου / Προσωποποιημενη πληροφόρηση, Φορολογικό ημερολόγιο
    Χρήστες: Εγγραφή Χρήστη/ Μεταβολή στοιχείων / Επανεγγραφή /Έλεγχος παραλαβής κλειδαρίθμου / Ενεργοποίηση κέιδαρίθμου / Ορισμός νέου κωδικού / Δήλωση ακατάσχετου Λογαριασμού
    Αίτηση ρύθμισης
    Λειτουργία ανάκτησης στοιχείων TAXIS
    Ήφαιστος - ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
    Βεβαίωση μισθωτών - συνταξιούχων απο το Γενικό Λογιστήριο του κράτους
    Δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β
  Σ.Ε.Π.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ.
    Προβολή πίνακα προσωπικού
    Προβολή αναγγελιών
   
  Προβολή αιτήσεων - αναγγελιών υπερωριών
    ΟΑΕΔ - Πιστοποίηση μέσω ΓΓΠΣ
    ΟΑΕΔ - Είσοδος στις Υπηρεσίες
  ΟΠΕΚΕΠΕ
    Βεβαίωση εγγραφής ΜΑΑΕ και κατακύριο επάγγελμα αγρότη
    Βεβαίωση εφορίας ποσών επιδότησης
    Συνοπτική αίτηση ενιαίας ενίσχυσης
    Δικαιούχοι επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
    Διαδικτυακή ενημέρωση αγροτών για πληρωμή
  ΛΟΙΠΑ
    e - Παράβολο
    Έλεγχος εγκυρότητας Α.Φ.Μ - VIES
    Αναζήτηση ΦΕΚ
    Είσοδος στο ΕΡΜΗΣ
    Εισόδος στην στατιστική υπηρεσία
    Είσοδος στο οικονομικό επιμελητήριο
    Είσοδος στο ΕΛΓΑ
    Κτηματολόγιο : Εγγραφή χρήστη / Είσοδος χρήστη
    ΗΔΙΚΑ : Αναζήτηση ΑΜΚΑ / Σύνδεση με ΑΤΛΑΣ
   
   
  ΓΕΜΗ
    Νέα αίτηση /αναζήτηση πιστοποιητικών
    Ιστορικό πληρωμών
    Αυτοαπογραφή
    Δημοσιότητα
  Ι.Κ.Α.
   
  Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους : Ατομικός Λογαριασμός ασφάλισης / Βεβαίωση συντάξεων /
  Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων / Λογαριασμός Ασφ.Απασχ. / Ασφ.Ικανότητα
    Σύνταξη Ασφαλισμένου : Υποβολή αίτησης / πορεία αίτησης
    Υπηρεσίες προς εργοδότη : ΑΠΔ / Αίτηση ρύθμισης οφειλών / Ενημερότητα / Μεταβολή στοιχείων
   
  Υπηρεσίες προς οφειλέτες : Ηλεκτρονική ενημέρωση / Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης / πίνακας χρεών /
  Ηλεκτρονική κάρτα οφειλέτη / Ρύθμιση οφειλών
    Πιστοποίηση ασφαλισμένου: Εγγραφή / Επανεγγραφή / Ενεργοποίηση / Απώλεια συνθηματικού
  Λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία
  ΟΓΑ
    Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
    Βεβαίωση συντάξεων
    Βεβαίωση καταβολής εισφορών
    Αίτηση ρύθμισης
    Πληροφορίες αιτήσεων Α21
    Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων
    ΟΑΕΕ
    ΟΑΕΕ Βεβαίωση εισφορών
    ΟΑΕΕ εγγραφή ασφαλισμένου / συνταξιούχου
    ΟΑΕΕ βεβαίωση αποδοχών
  ΝΑΤ
    Ετήσια βεβαίωση αποδοχών
  ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΠΟΚΑ - ΤΕΑΥΕΚ
    Με αριθμό μητρώου
    Με IBAN
  ΟΑΕΕ - ΤΑΝΤΠ - ΤΕΑΑ -ΤΕΑΠΥΚ
    Βεβαίωση
    ΤΕΑΠΑΣΑ
    Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΠΑΣΑ
    ΕΤΕΑ
    Εγγραφή χρήστη
    Ενημερωτικά σημειώματα ασφαλισμένων
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

  Τι προσφέρει:

  • Τηρεί πλήρες αρχείο πελατών (του λογιστικού γραφείου).
  • Διαθέτει ενσωματωμένο αρχείο σχέσεων πελατών (δείχνει την οικογενειακή σχέση που τυχόν έχουν οι πελάτες του λογιστή μεταξύ τους).
  • Δημιουργεί αρχείο ακινήτων. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα αντιστοίχισης πολλών ακινήτων με έναν πελάτη και αντιστοίχιση πολλών πελατών με ένα ακίνητο (περιπτώσεις συνιδιοκτησίας).
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου (Έντυπα Ε1-Ε5).
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου, όπου ισχύει το μικτό σύστημα (Έντυπα Κ1-Κ9).
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αξίας ειδικών κτηρίων (Κ4-Κ9) - γκαράζ, μηχανοστάσια, αποθήκες, σχολεία, νοσοκομεία κ.ά.
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας γης (ΑΑ-ΓΗΣ) για περιοχές εκτός σχεδίου ή οικισμού.
  • Προβλέπεται υποστήριξη όλων των εντύπων Κτηματολογίου.

  Τι κάνει:

  • Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Ε9 και των εκάστοτε αλλαγών σε περίπτωση αγοραπωλησιών ακινήτων ή αλλαγής των οικογενειακών σχέσεων.
  • Κάνει επαλήθευση υπολογισμού του ΦΑΠ για τα φυσικά πρόσωπα μέσω του Ε9.
  • Διαθέτει αυτόματη συμπλήρωση της Δήλωσης ΦΑΠ για τα νομικά πρόσωπα, σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων.
  • Εκτυπώνει το Ε9 και όλα τα προαναφερθέντα έντυπα σε λευκό χαρτί σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/11.1.2008
 • PBS ΕΛΠ

  • Περιλαμβάνει ΌΛΑ τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων ( απαιτεί χρήση SQL - Server )
   • Ισολογισμοί

    Β1.1 Ισολογισμός στο κόστος (ατομικές)

    Β1.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ατομικές)

    Β5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

    Β7.1 Ισολογισμός στο κόστος (ενοποιημένες)

    Β7.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ενοποιημένες)

    Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων

   • Καταστάσεις Αποτελεσμάτων

    Β.2.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ατομικές)

    Β.2.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος (ατομικές)

    Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

    Β.8.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ενοποιημένες)

    Β.8.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά είδος ενοποιημένες

   • Καταστάσεις Μεταβολών

    Β3 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ατομικές)

    Β9 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ενοποιημένες)

   • Καταστάσεις Χρηματοροών

    Β4 Κατάσταση χρηματοροών (ατομικές)

    Β10 Κατάσταση χρηματοροών (ενοποιημένες)

   • Καταστάσεις Εξέλιξης

    Β12 Κατάσταση εξέλιξης οργανισμών επενδύσεων

   • Προσαρτήματα

  • Δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων για την ενημέρωση των Οικονομικών Καταστάσεων Ε.Λ.Π. από Calculus Έσοδα-Εξοδα, Calculus Γ.Λ., αρχεία κειμένου, αρχεία Excel.
  • Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων οικονομικών καταστάσεων από οποιοδήποτε πεδίο των έντυπων Ε3, ΦΕΝΠ του PBS (πχ . Φόροι του εντύπου Β6)
  • Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων από τα σταθερά στοιχεία των επιχειρήσεων του PBS.
  • Δυνατότητα παραμετροποίησης ανά έτος (μπορείτε για ένα έτος να ανακτήσετε στοιχεία από το Calculus Γ.Λ. ενώ για άλλο έτος από αρχείο Excel).
  • Υποστήριξη οικονομικών καταστάσεων πολλαπλών ετών (μπορείτε να δημιουργήσετε οικονομικές καταστάσεις που αφορούν περισσότερα από 2 έτη).
  • Έτοιμα πρότυπα (templates), για ενημέρωση οικονομικών καταστάσεων από Έσοδα – Έξοδα, Γ.Λ. κλπ.
  • Δυνατότητα αντιγραφής προτύπων για εύκολη και γρήγορη προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
  • Πλήρης δυνατότητα παραμετροποίησης, αλλαγών και μορφοποίησης όλων των εντύπων (Ενσωματωμένη εφαρμογή συμβατή με το Excel)
  • Δυνατότητα αποθήκευσης εντύπων οικονομικών καταστάσεων ανά φορολογούμενο και παρακολούθηση ιστορικότητας τους .
  • Δυνατότητα Εκτύπωσης και Εξαγωγής Οικονομικών Καταστάσεων σε όλες τις διαθέσιμες γνωστές μορφές, επεξεργάσιμες από το χρήστη.
  • Δυνατότητα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων από τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων.
  • Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων σε θέσεις των οικονομικών καταστάσεων.
  • Δυνατότητα κλειδώματος εντύπων ή ακόμα και θέσεων των οικονομικών καταστάσεων.

Η διαθέσιμη έκδοση ενημέρωσης του προγράμματος απευθύνεται σε χρήστες που έχουν ήδη εγκατεστημένο το πρόγραμμα στον υπολογιστή τους.

Λήψη αρχείου ενημέρωσης

 • Αριθμός έκδοσης: 19.15.0
 • Ημερομηνία έκδοσης: 13/11/2019
 • Ώρα έκδοσης: 10:00:00

Σ.Σ.Ε.

v 871.1148.9247

Προσοχή!!! Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας.

    Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

 

 

Για περιπτώσεις με βάση δεδομένων SQL (Server Requirements):
 • Λειτουργικά Συστήματα 32-64Bit: Windows 2003 SP2*, Windows 2008, Windows 2012, Windows 2016, Windows XP SP3*, Windows Vista SP1*, Windows 7 , Windows 8.1, Windows 10
 • Εγκατεστημένο Microsoft SQL Server 2008 R2 ή νεότερο. Οδηγίες για την εγκατάσταση του μπορείτε να βρείτε εδώ
 • Minimum Memory = 2 GΒ*
 • .NET Framework 4 (εγκαθίσταται με Windows Update)
 • WindowsInstaller 4.5 (παρέχεται το link από την εγκατάσταση)
 • PowerShell 2.0 (Εγκαθίσταται με Windows Update) (Σε WindowsServer 2008, Windows 7 και έπειτα δεν απαιτείται εγκατάσταση)
 • Minimum Installation Disk Space = 1 GΒ
 • Administrative Rights
Client PC Requirements:
 • Minimum Memory = 2 GB
 • .NET Framework 4 (εγκαθίσταται με Windows Update)
Σκληρός δίσκος με ελεύθερο χώρο 1GB (Ποικίλει ανάλογα με τον όγκο δεδομένων)
 
*Για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της εφαρμογής συνιστάται λειτουργικό Windows 7 ή νεότερο, μνήμη 4GB και .Net Framework 4.7.

 •  

   

  19.15.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.14.1

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.14.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.13.1

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.12.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.10.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.9.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.8.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.7.2

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.6.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.5.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.4.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.3.1

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.3.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.2.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

  19.1.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

   

  19.00.0

             Πληροφορίες για την έκδοση μπορείτε να δείτε εδώ

   

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.