wrapper

Επίκαιρα θέματα

ΠΟΛ.1196/2017 - Απόσυρση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497/Β’) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338/Β’)

ΠΟΛ.1196/8.12.2017 (ΦΕΚ 4486/Β'/19.12.2017)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α’) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
β) Της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (ΦΕΚ 3517/Β’) «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ».
γ) Της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1157/21.5.2002 (ΦΕΚ 718/Β’) «Ανάκληση αδειών καταλληλότητας των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, οι οποίες δεν δύνανται να λειτουργούν με ευρώ».
δ) Της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ 633/Β’) «Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της»
ε) Της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1068/1.4.2015 (ΦΕΚ 497/Β’) «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ..»
στ) Του κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’), και ειδικότερα των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των υποπαρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
ζ) Της 1036960/Δ.ΟΡΓ.Α/ΕΞ2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β’ και 1238/Β’) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016.
3. Την αριθ. 1015213/Δ6Α/ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β’ και 372/Β’) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016.
4. Την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας ΦΗΜ κατά την συνεδρίασή της την 11.9.2017.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Αποφασίζουμε

Α. Την οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.
Τα μοντέλα των ΦΗΜ αυτών αναφέρονται στον πίνακα Α:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ
ΑΔΕΙΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
1 NIKKO - REX SK-112 15IA 01/20.11.89
2 OMRON GR 10 15ΟΜ 02/20.11.89
3 ADMATE 255 15ΑΦ 03/11.12.89
4 MF 186 15ΙΝ 04/22.12.89
5 IES L-20 15ΙΕ 05/26.4.90
6 ΤΕC MA 1040 KD-1-GR 15ΚΠ 06/27.6.90
7 HERMES Η-130 15ΕΖ 07/11.7.90
8 ΕΛΚΑ 92-S 15ΕΛ 08/11.7.90
9 DPS S-200 15ΚΣ 09/11.7.90
10 SHARP ER 2100 15ΜΙ 10/11.7.90
11 CASIO 3900 GR 15EM 11/11.7.90
12 N.T.S. 2012 15ΚΤ 12/11.7.90
13 OMEGA ECR-555 15ΘΜ 13/11.7.90
14 FΟΜΑΧ 8 15ΝΚ 14/25.7.90
15 COMPASS 290 S 15ΑΡ 15/25.7.90
16 MERCURY 4612 15ΓΡ 16/11.9.90
17 ΑSTΕR-GA-314 15ΕΔ 17/17.10.90
18 LOADER LT 2000 15ΛΤ 18/23.10.90
19 IES 2216 15ΙΣ 19/29.11.90
20 OMRON GR 3510 15ON 20/20.12.90
21 SHARP ER 3100 15ΜΚ 21/10.1.91
22 GRF 2908 15ΟΕ 22/10.1.91
23 ΡΑSCOΜ 62 15ΩΡ 23/31.1.91
24 FELEN 700 15ΜΤ 24/5.2.91
25 JEWEL - HI 15ΠΓ 25/5.2.91
26 SEM 210 15ΣΕ 26/5.2.91
27 ATTALUS 450 15ΣΜ 27/5.2.91
28 ΜΕC 2000 15ΜΔ 28/14.2.91
29 ΤΟΡ CΑSΗ Β-300 15ΤΟ 29/14.2.91
30 ΝΑΤΙΟΝΑL- NΤS 4018 15ΝΑ 30/18.4.91
31 UNICASH UC 1000 15ΙΤ 31/25.4.91
32 ΗΕRΜΕS Η-505 15ΖΑ 32/9.5.91
33 OMEGA ΕCR-3000 15ΩΜ 33/9.5.91
34 UNIWELL 1000 15ΠΣ 34/16.5.91
35 UNIWELL 2000 15ΠΝ 35/16.5.91
36 CΟΜΡΑSS 292 S 15ΡΘ 36/30.5.91
37 CP 216-F 15ΚΒ 37/19.6.91
38 CASIO ΤΚ 1200G 15ΕΦ 38/11.9.91
39 SAREMA XT 15 ΗΛ 039/17.10.91
40 IES 2226 15ΕΣ 40/31.10.91
41 IES 2236 15ΙΘ 41/31.10.91
42 SΑNΥΟ ΕCR 482Α 15ΣΑ 42/31.10.91
43 ΙNΤΕRCASΗ 2000 15ΠΛ 43/20.11.91
44 WALTHER 15ΚΑ 44/20.12.91
45 ΒΜC CR 280 15ΑΕ 45/20.12.91
46 ICR-7000 15ΙΚ 46/21.2.92
47 DΑΙKΟN 101 15ΑΔ 47/21.2.92
48 ΙΒΜ 4680 15ΙΒ 48/21.2.92
49 FUJITSU GENERAL G 3210 15ΓΦ 49/27.2.92
50 ΙNFΟCΑSΗ 630 15ΙΦ 50/27.2.92
51 NCR 2190G 15ΣΝ 51/25.5.92
52 FΟΜΑΧ 190 15ΚΖ 52/1.7.92
53 DPS S-1200 15ΡΜ 53/28.8.92
54 ΤΕC FΤ 77 15ΤΕ 54/28.8.92
55 SΙΕΜΕNS-NΙΧDΟRF 2000/10 15ΖΝ 55/4.12.92
57 BMC CR-190 15ΒΜ 57/3.2.93
58 OMRON GR-30 15ΟΡ 58/3.2.93
59 IES 2106 15ΠΜ 59/1.4.93
60 FR 2000 15ΦΡ 60/1.4.93
62 ΝΑΤΙΟΝΑL ΝΚ-400 GF 15ΤΡ 62/7.4.93
63 SΙΕΜΕNS-NΙΧDΟRF 8812- 2000/10 MF 15ΖΝ 63/18.5.93
64 BROTHER GR 280 F 15ΒΡ 64/3.8.93
65 ELPOS 930 15ΕΚ 65/29.9.93
66 ΑSΤΕRΙΑS F-1000 15ΑΣ 66/1.3.94
69 CΑSΙΟ FΕ-700 15ΕΤ 69/17.5.94
71 ΙNFΟCASH 910 15ΙΡ 71/19.7.94
73 NCR 7052 15ΣΟ 73/19.7.94
75 DPS / IPC 15ΤΧ 75/20.9.94
79 CP 190 F 15ΒΛ 79/29.11.94
81 SAMSUNG ER 250 F 15ΤΝ 81/10.1.95
82 SAMSUNG ER 4615 F 15ΤΣ 82/17.1.95
83 QUEST POS 15ΚΕ 83/17.1.95
84 UNIWELL UA-500 15ΒΧ 84/31.1.95
85 OMRON GR-30 15ΟΓ 85/31.1.95
87 BROTHER GR 190 F 15ΑΗ 87/2.5.95
88 BMC CR 280 15ΠΤ 88/23.5.95
89 BMC CR 190 15ΠΡ 89/23.5.95
91 CP 216 F-Μ 15ΒΠ 91/6.6.95
92 ADMATE LITE 15ΜΦ 92/20.6.95
100 OMRON GR 25 15ΥΟ 100/24.10.95
101 UNIWELL UA-1000 15ΥΑ 101/7.11.95
108 FISCAL GR 9 15ΦΑ 108/20.2.96
109 FISCAL GR 11 15ΦΓ 109/20.2.96
116 ΙNΤΕLCASH 910 15ΑΙ 116/21.5.96
118 CASHLINE PRACTICA 910 15ΜΣ 118/28.5.96
124 PAR POS SYSTEM 2000 15ΛΝ 124/7.8.96
125 CASHLINE PRACTICA 282 15XP 125/10.9.96
127 CP 482 GF NET 15ΑΛ 127/9.10.96
134 HUGIN ITALIANA 2400 G 15EA 134/28.1.97
139 CASHLINE PRACTICA 630 15ΣΡ 139/13.5.97
144 OLIVETTI ORS 500 15EO 144/17.6.97
 

 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ, μέχρι την 28.2.2018. Από την 1.3.2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν.4174/2013.
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πρόσφατου τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων ΦΗΜ δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.Β. Την απόσυρση από την χρήση των αναφερόμενων στον πίνακα Β, μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1.10.2008 με τις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1063/2008.

Η απόσυρση από την χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.5.2018.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΑΔΕΙΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
56 ICL 9518/200 15 ΙΛ 56/21-01-1993
61 NATIONAL NK-200GF 15 NT 61/07-04-1993
67 DSA 50 15 AΠ 67/26-04-1994
68 DSA 4000 15 ΠΔ 68/26-04-1994
70 CASIO FE -2000 15 ΦE 70/17-5-1994
72 SHARP ER-A435G 15 ME 72/05-07-1994
74 SHARP ER-A215G 15 ΜΡ 74/05-07-1994
76 BEETLE 15 BE 76/04-10-1994
77 IBM 4690 15 ΙΜ 77/11-10-1994
78 CRF 4050G 15 ΟΛ 78/18-10-1994
80 NATIONAL OPALE 15 ΝΟ 80/06-12-1994
86 SANCASH-UNO 15 ΣΚ 86/14-02-1995
93 SPAZIO UNO 15 ΚΦ 93/20-06-1995
94 SPAZIO TOP 15 ΣΤ 94/27-06-1995
95 EUROPLUS CR 770 15 ΕΠ 95/11-07-1995
97 MCR ER-1000 15 ΝΓ 97/18-07-1995
98 CP 216F-T 15 ΠΒ 98/19-09-1995
99 DSA-100 15 ΠΑ 99/03-10-1995
102 EUROPLUS 750TE 15 EP 102/07-11-1995
103 FUJITSU G-930 15 ΒΚ 103/21-11-1995
104 SAREMA XT/IF 15 HA 104/21-12-1995
105 UNIWELL UX-60 (UNIPOS) 15 ΟΙ 105/06-02-1996
106 DPS S-200 15 ΤΚ 106/13-02-1996
107 ECR PROLINE 1000 15 ΕΩ 107/20-02-1996
114 SAMSUNG ER 350F 15 XT 114/29-02-1996
117 TEC 96 15 ΔΕ 117/21-05-1996
119 SHARP ER-A495G 15 ΠΚ 119/11-06-1996
120 STAR FISCAL 15 ΦΚ 120/18-06-1996
121 BMC TH-480 15 ΠΟ 121/18-06-1996
122 CP INTERNATIONAL SUPERSTAR 1 15 ΒΣ 122/24-07-1996
123 TOWA ET-5616F 15 TA 123/07-08-1996
126 ASTERIAS F-1500 15 ΔΑ 126/08-10-1996
128 ADMATE 555 15 ΧΦ 128/15-10-1996
130 CR701 15 ΙΟ 130/18-12-1996
131 TEC MA-1030 15 ΤΠ 131/18-12-1996
132 ICS POSEIDON 21 15 ΣΒ 132/14-01-1997
133 ASTERIAS F-2500T 15 ΔT 133/14-01-1997
135 CASIO FE-800 15 EB 135/04-02-1997
136 CASIO FE-300T 15 EΘ 136/25-02-1997
138 CASIO FE-400T 15 EH 138/21-04-1997
141 OLIVETTI CRF 4050M 15 ΜΗ 141/20-05-1997
142 DPS S-2000 15 TM 142/27-05-1997
143 DPS S-2000 15 TI 143/03-06-1997
145 PRIMA 50 15 ΓΝ 145/01-07-1997
146 OMRON RS 19MF 15 ΟΦ 146/22-07-1997
147 DPS ECR-38 15 ΤΘ 147/22-07-1997
150 OMRON RS 28MF 15 ΚΟ 150/09-09-1997
151 PRIMA 100RS 15 ΜΛ 151/16-09-1997
153 HUGIN ITALIANA 2900/G 15 EI 153/04-11-1997
154 FUJITSU G-910 15 ΓΒ 154/11-11-1997
155 NATIONAL NK-500GF 15 ΔΜ 155/18-11-1997
156 HUGIN ITALIANA 2100/G 15 EX 156/18-11-1997
157 SFERA ATENA PLUS 15 ΜΓ 157/09-12-1997
158 BMC-3000 15 ΠE 158/23-12-1997
159 CR-702 15 IΗ 159/10-03-1998
160 BEETLE/50 15 ΖΜ 160/17-03-1998
161 OLYTAX ECR 2000 15 ΓΗ 161/24-03-1998
164 DATAPROCESS DSA-4000F 15 XI 164/05-05-1998
165 TEC-MA-1035 15 AX 165/16-06-1998
166 ADMATE 256 15 ΦΔ 166/16-06-1998
167 ASTRA 2000 15 ΚΛ 167/23-06-1998
168 OMRON RS 28TF 15 OT 168/30-06-1998
169 IBM 4614 SUREONE 15 IZ 169/14-07-1998
170 NATIONAL OPALE 15 NE 170/28-07-1998
171 FUTURA 50 15 ΣΠ 171/01-12-1998
174 SHARP ER-A455G 15 ΔΓ 174/05-10-1999
175 INTPAΚOM CR 703 15 IY 175/05-10-1999
176 EURO SMART 15 ΤΓ 176/05-10-1999
177 OTTIMA 100 15 MA 177/05-10-1999
178 OTTIMA 200 15 ΜΒ 178/05-10-1999
179 REGINA 100 15 TB 179/05-10-1999
180 REGINA 200 15 TΔ 180/05-10-1999
181 EUROTEAM 15 ΤΗ 181/12-10-1999
182 DATAPROCESS DSA-75 15 ΠΙ 182/16-11-1999
183 SKYTEC SUPERSTAR T 15 BA 183/16-11-1999
184 SKYTEC SUPERSTAR 2 15 ΒΓ 184/16-11-1999
185 PV-2000 15 ΒΙ 185/07-12-1999
186 VV-2000 15 ΒΘ 186/07-12-1999
187 PLATO-POS FP-210G 15 ΜΠ 187/14-12-1999
188 EPSON-FISCAL MODEL 210 15 ΠΗ 188/21-12-1999
189 DCR ASTERIAS 1500 EURO 15 ΔΚ 189/18-01-2000
190 DCR ASTERIAS 2000 T EURO 15 ΔΘ 190/18-01-2000
191 NCR 7445 FALCON 15 TY 191/18-01-2000
192 NCR 7453 15 NI 192/22-02-2000
193 CASIO FE-500G 15 EN 193/29-02-2000
194 ADMATE 237 15 ΚΔ 194/07-03-2000
195 ICS MICROPOS 15 AΚ 195/04-04-2000
196 PLATO-POS FP 950G 15 ΠΥ 196/12-06-2000
197 ELCOM EURO 2000 T 15 ΛΠ 197/12-06-2000
198 STRADA 2000 15 MX 198/22-06-2000
199 ASTERIAS SERENA F 15 ΔΙ 199/04-07-2000
200 EPSON FISCAL MODEL 950 15 ΛΜ 200/20-07-2000
201 ASTERIAS SERENA C 15 ΔΦ 201/12-09-2000
202 EUROSHOP 15 TZ 202/12-09-2000
203 ADMATE 257 15 ΦΜ 203/12-09-2000
204 ADMATE 257 E 15 ΦX 204/12-09-2000
205 NATIONAL NK-300 GF 15 XA 205/25-10-2000
206 NATIONAL NK-150 GF 15 ΓΤ 206/25-10-2000
207 320 ELITE 15 ΟΚ 207/25-10-2000
208 DPS S-1000 15 ΝΣ 208/07-11-2000
209 NATIONAL MINI OPALE 15 AT 209/14-11-2000
210 NATIONAL OPALE IF 15 ΣΓ 210/14-11-2000
211 FUJITSU G-885 15 XΚ 211/14-11-2000
212 SAREMA GRILLO 15 ΗΚ 212/14-11-2000
213 IRS CE 2500 15 ΓX 213/05-12-2000
214 IRS CE 3000 15 XΓ 214/05-12-2000
215 INTPAΚOM CR 400 15 IX 215/05-12-2000
216 SHARP ER-A 236G 15 ΓΔ 216/11-12-2000
217 EURO FISCAL 2000 15 AΘ 217/12-12-2000
218 FUJITSU G-880 15 ΒΦ 218/09-01-2001
219 A-CASH 324 15 AB 219/09-01-2001
220 SMART 15 AΩ 220/06-02-2001
221 PRIMA POS 15 AM 221/20-02-2001
222 JCM GOLD G-165GK 15 ΠX 222/06-03-2001
223 ND 77 MF BEETLE/M 15 ΝΒ 223/06-03-2001
224 OLIVETTI CRF 4080 LOGIC 15 ΗΔ 224/06-03-2001
225 CASIO FE-810 15 EΓ 225/20-03-2001
226 ADMATE MICRO 15 ΦΩ 226/20-03-2001
227 DM-60 15 MY 227/03-04-2001
228 EKO 15 ΓΣ 228/03-04-2001
229 EPOS 15 ΝΜ 229/03-04-2001
230 INTRACOM CR 401 15 ΙΔ 230/03-07-2001
231 CASIO FE-3000 15 HE 231/10-07-2001
232 CASIO FE-4000 15 HT 232/10-07-2001
233 DATAPROCESS DSA-100S 15 ΜΝ 233/10-07-2001
234 DATAPROCESS DSA-100SR 15 ΛΑ 234/10-07-2001
235 ADMATE NPT-150 15 ΩΦ 235/04-09-2001
236 OMRON RS28TFR 15 ΩΑ 236/04-09-2001
237 INTERPAN-205 S 15 XM 237/30-10-2001
238 INTERPAN-205 R 15 ΘΑ 238/30-10-2001
239 PALMAR 15 PA 239/13-11-2001
240 ESTELLA 15 ΣΛ 240/13-11-2001
241 ARCADIA 6010 15 ΓΛ 241/11-12-2001
242 PRIMA 2000 15 ΑΓ 242/25-04-2002
243 MONS DITRON MP100 15 ΙΠ 243/22-05-2002
244 AUTONOMOUS ND77 15 ΔΑΥ 244/19-06-2002
245 IBM 4610 SUREMARK GR3 15 ΔΗΒ 245/17-07-2002
246 IBM 4610 SUREMARK GR5 15 ΔΗΜ 246/17-07-2002
247 MESSINIA 102 15 ΓΜ 247/22-07-2002
248 MESSINIA R102 15 ΓΥ 248/22-07-2002
249 NCR 7456 15 ΝΗ 249/22-07-2002
250 ELCOM EURO 500 -HANDY 15 ΔΠ 250/20-09-2002
251 OPTIMUS-IC SAMBA 15 ΡΕ 251/31-10-2002
252 PROLINE COSMOS 15 ΦΠ 252/10-12-2002
253 DPS PALM 15 ΦΟ 253/17-12-2002
254 ADMATE 1500 15 ΦΣ 254/20-12-2002
255 ICS PALMARE 15 ΧΣ 255/20-12-2002
272 CAMEL 15 ΔΩΕ 272/19-05-2003
284 IBM 4610 SUREMARK GB3 15 ΔΘΒ 284/24-07-2003
285 IBM 4610 SUREMARK GB5 15 ΔΘΝ 285/24-07-2003
288 TECPOS ST52 15 ΤΛ 288/17-10-2003
293 FPU 15 ΔΗΓ 293/14-11-2003
 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31.5.2018, την παύση αυτών. Η δήλωση παύσης θα γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13) εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο (δηλαδή εντός των τελευταίων 10 ημερών) τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».
Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια ΔΟΥ των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την προθεσμία αυτή, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:
1) εκπρόθεσμη δήλωση παύσης ή απώλεια ΦΗΜ.
2) αδυναμία εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και ΦΠΑ από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.
3) το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.
Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ στις εξής περιπτώσεις είναι:

 

23 Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης
41 Απόσυρση ΦΗΜ
10 Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης
24 Παύση λόγω θανάτου
38 Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ
25 Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης
 
 
Από την 1.6.2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν.4174/2013.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ποιοι μας προτιμάνε