wrapper

Επίκαιρα θέματα

Φορολογικές κ.λπ. υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2018

Φορολογικές κ.λπ. υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2018

Αυτόν τον μήνα
Καταληκτικές ημερομηνίες
α) Υποβολής βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2017 (15/2)
β) Υποβολής αντιτύπου βιβλίου ημερολογίου διαφημίσεων από ΜΜΕ (15/2)
γ) Απόδοσης τελών χαρτοσήμου στις περιπτώσεις του άρθρου 30 του ΚΦΣ (διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 39 παρ. 10 του ΚΒΣ) (20/2)
δ) Απόδοσης φόρου επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων (20/2)
ε) Υποβολής ηλεκτρονικά Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών φορολογικού έτους 2017 (28/2)
στ) Υποβολής Βιβλίου Αδειών στο ΣΕΠΕ (28/2)

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΠΔ)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/2018 ΕΩΣ 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018

Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/19.12.2017

Σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής ΑΠΔ, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2018, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων των Αρμόδιων Τμημάτων των Υποκαταστημάτων Μισθωτών ΕΦΚΑ.
Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της ΑΠΔ για το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αριθ. πρωτ. Ε40/535/28.7.2015 Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2018-12/2018
(εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)

Μήνας
απασχόλησης
Υποβολή ΑΠΔ
μέσω διαδικτύου
Από Έως
Ιανουάριος 1.2.2018 28.2.2018
Φεβρουάριος 1.3.2018 2.4.2018
Μάρτιος 1.4.2018 30.4.2018
Απρίλιος 1.5.2018 31.5.2018
Μάιος 1.6.2018 2.7.2018
Ιούνιος 1.7.2018 31.7.2018
Ιούλιος 1.8.2018 31.8.2018
Αύγουστος 1.9.2018 1.10.2018
Σεπτέμβριος 1.10.2018 31.10.2018
Οκτώβριος 1.11.2018 30.11.2018
Νοέμβριος 1.12.2018 31.12.2018
Δεκέμβριος 1.1.2019 31.1.2019


ΠΙΝΑΚΑΣ Β' - ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2018-12/2018

Μήνας
απασχόλησης
Υποβολή ΑΠΔ σε
Υποκατάστημα Μισθωτών
ΕΦΚΑ
Μήνας
απασχόλησης
Υποβολή ΑΠΔ
Μέσω Διαδικτύου
Από Έως Από Έως
Ιανουάριος 1.2.2018 28.2.2018 Ιανουάριος 1.2.2018 28.2.2018
Φεβρουάριος 1.3.2018 2.4.2018 Φεβρουάριος 1.3.2018 2.4.2018
Μάρτιος 2.4.2018 30.4.2018 Μάρτιος 1.4.2018 30.4.2018
Απρίλιος 2.5.2018 31.5.2018 Απρίλιος 1.5.2018 31.5.2018
Μάιος 1.6.2018 2.7.2018 Μάιος 1.6.2018 2.7.2018
Ιούνιος 2.7.2018 31.7.2018 Ιούνιος 1.7.2018 31.7.2018
Ιούλιος 1.8.2018 31.8.2018 Ιούλιος 1.8.2018 31.8.2018
Αύγουστος 3.9.2018 1.10.2018 Αύγουστος 1.9.2018 1.10.2018
Σεπτέμβριος 1.10.2018 31.10.2018 Σεπτέμβριος 1.10.2018 31.10.2018
Οκτώβριος 1.11.2018 30.11.2018 Οκτώβριος 1.11.2018 30.11.2018
Νοέμβριος 3.12.2018 31.12.2018 Νοέμβριος 1.12.2018 31.12.2018
Δεκέμβριος 2.1.2019 31.1.2019 Δεκέμβριος 1.1.2019 31.1.2019


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' - ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΔ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2018-12/2018

Μήνας
απασχόλησης
Υποβολή ΑΠΔ
μέσω διαδικτύου
Από Έως
Ιανουάριος 1.3.2018 2.4.2018
Φεβρουάριος 1.4.2018 30.4.2018
Μάρτιος 1.5.2018 31.5.2018
Απρίλιος 1.6.2018 2.7.2018
Μάιος 1.7.2018 31.7.2018
Ιούνιος 1.8.2018 31.8.2018
Ιούλιος 1.9.2018 1.10.2018
Αύγουστος 1.10.2018 31.10.2018
Σεπτέμβριος 1.11.2018 30.11.2018
Οκτώβριος 1.12.2018 31.12.2018
Νοέμβριος 1.1.2019 31.1.2019
Δεκέμβριος 1.2.2019 28.2.2019


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στο δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.(www.efka.gov.gr)
Β. Κατ’ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή, των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λπ.), στο αρμόδιο Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ της έδρας τους και εντός των ως άνω προθεσμιών του ΠΙΝΑΚΑ Β’, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΦΚΑ (Εγκ. 14/2013, τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Γ. Για περιόδους απασχόλησης από 1.1.2010 και εντεύθεν, το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού - Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), υποβάλλουν τις αντίστοιχες ΑΠΔ (εμπρόθεσμες), αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. 19/2010, τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

(ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος
του Ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ) για το 2018

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.80000/οικ.60298/1472/23.12.2016 (ΦΕΚ 4483/Β’/30.12.2016) απόφαση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
«Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, που υπολογίζονται με βάση το άρθρο 39 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’), οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων που καταβάλλονται με βάση το άρθρο 40 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’) καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων του ΕΤΑΑ που υπολογίζονται βάσει του άρθρου 38, καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.»


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ - ΟΓΑ)

Μήνας
Ασφαλιστικών

Εισφορών
Καταληκτική
Ημερομηνία
Καταβολής
Ιανουάριος 2018 Τετάρτη 28.2.2018
Φεβρουάριος 2018 Παρασκευή 30.3.2018
Μάρτιος 2018 Παρασκευή 30.4.2018
Απρίλιος 2018 Πέμπτη 31.5.2018
Μάιος 2017 Παρασκευή 29.6.2018
Ιούνιος 2018 Τρίτη 31.7.2018
Ιούλιος 2018 Παρασκευή 31.8.2017
Αύγουστος 2018 Παρασκευή 28.9.2018
Σεπτέμβριος 2018 Τετάρτη 31.10.2017
Οκτώβριος 2018 Παρασκευή 30.11.2018
Νοέμβριος 2018 Δευτέρα 31.12.2018
Δεκέμβριος 2018 Πέμπτη 31.1.2019


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2018

Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών, φορολογικού έτους 2017, έως 28.2.2018

ΠΟΛ.1051/25.4.2016 (ΦΕΚ 1260/Β'/28.4.2016)
Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179/Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
Τροποποιούμε την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179/Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι καταστάσεις των ανωτέρω περ. α', β' και γ' που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Οι καταστάσεις της ανωτέρω περ. δ' που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.».
2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.»
3. Στο άρθρο 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.»

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Η Παρασκευή 9.2.2018 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο για το δικαίωμα υδροληψίας του προηγούμενου μήνα (Β.Δ. της 24.9.1958, άρθρο 12 και Ν.1080/1980, άρθρο 2). Το τέλος καταβάλλεται με αποστολή γραμματίου είσπραξης στον δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα.
β) Υποβολή δήλωσης και απόδοση στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων, του προηγούμενου μήνα, των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. (ανεξαρτήτως ΑΦΜ - αφορά τους μη υπόχρεους ΦΠΑ): Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση μέσα στο κατάστημα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, επί των ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονομασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωμένα τμήματα των super market στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτό και θέαμα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ., καθώς και χορευτικά κέντρα με μουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.
γ) Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου.
Οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου, υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, να υποβάλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ειδική δήλωση για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στην απόκτηση αυτή.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 10η του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο φόρος κατέστη απαιτητός και πάντως πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου στο εσωτερικό της χώρας από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.
Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11, στην περίπτωση που αποκτούν αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε άλλο κράτος - μέλος.

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Η Πέμπτη 15.2.2018 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2017
Δεν έχει εκδοθεί νέο έγγραφο για την κατάθεση των βεβαιώσεων για τις αποδοχές του 2017.

Παραθέτουμε τις οδηγίες που είχαν δοθεί για τις βεβαιώσεις αποδοχών και βεβαιώσεις από επιχειρηματική δραστηριότητα για το Οικονομικό Έτος 2016.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2016

1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;
Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.
Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων να υποβάλλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
2. Ποιοι υποβάλουν βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;
Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν.4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και το φόρο που παρακρατήθηκε.
Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7 της ΠΟΛ.1025/2017 όταν δικαιούχος των εισοδημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου.
3. Πότε πραγματοποιείται η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων;
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1025/2017 για το φορολογικό έτος 2016 ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31η Μαρτίου 2017. Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία οριστικοποίησης, δηλαδή η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς - επιχειρήσεις, παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αρχείο των βεβαιώσεων όσο το δυνατόν συντομότερα προκειμένου η ροή της υποβολής των δηλώσεων από τους φορολογούμενους να ολοκληρωθεί ομαλά.
4. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;
Ναι, σε περίπτωση υποβολής λάθους αρχείου έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε νέο αρχείο με τα σωστά στοιχεία. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι το νέο διορθωμένο αρχείο πρέπει αφενός να υποβληθεί από τον ίδιο χρήστη που υπέβαλε και το αρχικό και αφετέρου να περιέχει το σύνολο των εγγραφών και όχι μόνο τις διορθωμένες εγγραφές.
5. Ποια είναι τα είδη αποδοχών που καταχωρούνται στο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων;

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Είδος αποδοχών
1 Τακτικές αποδοχές
2 Πρόσθετες αποδοχές
3 Λοιπά αποδοχών
4 Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κ.τ.λ.
5 Αμοιβές μελών ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 3% και άνω (δηλώνονται οι ακαθάριστες αμοιβές πριν την αφαίρεση τυχόν καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών)
6 Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται
7 Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται
8 Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία
9 Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία
10 Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές)
11 Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές)
12 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού
13 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού
14 Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο
15 Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013
16 Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες
17 Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
18 Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
19 Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
20 Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν).
21 Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
22 Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
23 Κύρια σύνταξη
24 Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές
25 Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές
26 Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές
27 ΕΚΑΣ
28 Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
29 Συντάξεις που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
30 Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
31 Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
32 Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
33 Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
34 Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
35 Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
36 Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
37 Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2016
38 Ποσά της παρ.1 του αρ. 14 περ. γ’ και στ’ του ν. 4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής, εφάπαξ)
39 Ενιαίο Επίδομα στήριξης τέκνων - Ειδικό Επίδομα τρίτεκνων και πολυτέκνων
40 Εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους
41 Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων
42 Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας
43 Aσφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
44 Σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.
45 Εκλογική αποζημίωση (άρθ. 108 του π.δ. 26/2007)
46 Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝE.
47 Εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα (π.χ. βουλευτική αποζημίωση, δικαστική αποζημίωση, στρατιωτικών κ.λπ.)
48 Εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
49 Συντάξεις που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή
50 Αναδρομικά εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου (π.χ. βουλευτική αποζημίωση, δικαστική αποζημίωση, στρατιωτικών κ.λπ.)
51 Αναδρομικά εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
52 Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.
53 Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή
54 Αναδρομικά εξωιδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε αναπήρους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
55 Αμοιβές μελών ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μικρότερο του 3% (δηλώνονται οι ακαθάριστες αμοιβές πριν την αφαίρεση τυχόν καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών)
56 Αμοιβές εργαζομένων, υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ., έως 150 ημερομίσθια ανά έτος.
57 Αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ.


Παρατήρηση
:

Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί.
6. Έχουμε κάποια αλλαγή στις προδιαγραφές του αρχείου;
Ναι. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε την επικαιροποιημένη εφαρμογή του φορολογικού έτους 2016. Σας υπενθυμίζουμε ότι το αρχείο απαιτείται να είναι συμπιεσμένο.
7. Πώς μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο με τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων;
Για τη δημιουργία του αρχείου, υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις» στην ενότητα «Υποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Βεβαίωσης από μερίσματα-τόκους-δικαιώματα». Στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας υπάρχουν και σχετικές οδηγίες εγκατάστασης της συγκεκριμένης εφαρμογής.
8. Μπορώ να υποβάλω τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2016 με το παλαιό πρόγραμμα (αυτό που ίσχυε για το φορολογικό έτος 2015 - χρήση 2015);
Όχι, πρέπει απαραιτήτως η δημιουργία του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων να γίνει με το καινούριο πρόγραμμα φορολογικού έτους 2016.
9. Έχω κάνει διακοπή πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Πότε πρέπει να υποβάλω τις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;
Για τους μήνες του έτους που είχατε δραστηριότητα (μέσα στο 2016), τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2016 θα τις υποβάλετε εντός του 2017 μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η ΠΟΛ.1025/2017. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής ως περίοδος χρήσης ορίζεται όλο το διαχειριστικό έτος.
10. Πώς θα δηλώσω αναδρομικά αποδοχών που αφορούν άνω του ενός παρελθόντα έτη;
Τα ποσά αναδρομικών αποδοχών που εισπράχθηκαν εντός του 2016 και αφορούν άνω του ενός παρελθόντα έτη θα δηλωθούν στο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών σε ξεχωριστές γραμμές για κάθε έτος, συμπληρώνοντας το πεδίο «έτος αναφοράς» με το έτος που αφορούν τα αναδρομικά ποσά (το έτος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του).
11. Πώς θα υποβληθεί το αρχείο των βεβαιώσεων αποδοχών από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο - επιτηδευματία που έχει αποβιώσει;
Τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του (ΠΟΛ.1025/2017).
12. Το πεδίο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό;
Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.
13. Υπάρχουν είδη αποδοχών που δεν αθροίζονται στα σύνολα;
Όχι, τα ποσά όλων των ειδών αποδοχών αθροίζονται στα σύνολα του αρχείου.
14. Ποιοι υποβάλλουν το αρχείο αμοιβών από εργόσημο;
Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ και ΟΓΑ.
15. Ποια εκλογική αποζημίωση αφορά ο κωδικός 45;
Στον κωδικό αυτό δηλώνεται η εκλογική αποζημίωση που χορηγείται στους δικαιούχους σύμφωνα με την παρ. 1 αρθ. 108 Π.Δ. 26/2012 (57Α) όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 49 ν.4262/2014.
16. Σε ποιον κωδικό θα συμπληρωθούν οι αμοιβές μελών Δ.Σ.;
Η επιλογή του κωδικού 5 ή 55 εξαρτάται από το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στην εταιρεία. Στον κωδικό 5 θα αποσταλούν οι αμοιβές των μελών οι οποίοι συμμετέχουν στην εταιρεία με ποσοστό 3% και άνω και στον κωδικό 55 οι αμοιβές των μελών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 3%.
17. Θα αποσταλούν οι αμοιβές που καταβάλλονται σε υπάλληλο, προκειμένου να αποζημιωθεί για έξοδα που πραγματοποίησε για λογαριασμό της υπηρεσίας του;
Δεν αποστέλλονται αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης (περ. α και β παρ. 1 αρθ. 14 ν.4172/2013) και επίδομα βιβλιοθήκης.

Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2016

1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;
Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.
Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν το αρχείο βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα να υποβάλλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
2. Ποιοι υποβάλουν βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα;
Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν.4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και το φόρο που παρακρατήθηκε.
Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7 της ΠΟΛ.1025/2017 όταν δικαιούχος των εισοδημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου.
3. Πότε πραγματοποιείται η υποβολή των βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα;
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1025/2017 για το φορολογικό έτος 2016 ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31η Μαρτίου 2017. Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία οριστικοποίησης, δηλαδή η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς - επιχειρήσεις, παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αρχείο των βεβαιώσεων όσο το δυνατόν συντομότερα προκειμένου η ροή της υποβολής των δηλώσεων από τους φορολογούμενους να ολοκληρωθεί ομαλά.
4. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;
Ναι, σε περίπτωση υποβολής λάθους αρχείου έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε νέο αρχείο με τα σωστά στοιχεία. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι το νέο διορθωμένο αρχείο πρέπει αφενός να υποβληθεί από τον ίδιο χρήστη που υπέβαλε και το αρχικό και αφετέρου να περιέχει το σύνολο των εγγραφών και όχι μόνο τις διορθωμένες εγγραφές.
5. Ποια είναι τα είδη αποδοχών που καταχωρούνται στο αρχείο βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα;

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κωδικός Συντ/ής παρ/σης φόρου (%) Είδος αμοιβών
1. 20 Άρθρο 64 παρ. 1 περ. δ’ εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και για αμοιβές δικηγόρων, πέραν της ελάχιστης, που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων
2. 3 Άρθρο 64 παρ. 1 περ. δ’ εδάφιο 2 του ν. 4172/2013
3. 1 Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση αα’ του ν. 4172/2013
4. 4 Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση ββ’ του ν. 4172/2013
5. 8 Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση γγ’ του ν. 4172/2013
6. 20 Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσόμενων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων κ.λπ.)
7. 15 Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους ( άρθρο 69 παρ. 5 περ. α του ν. 4172/2013)
8. 15 Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. (άρθρο 69 παρ. 5 περ. γ του ν. 4172/2013)
9. 0 Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων.
10. 0 Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 και των 150 € της παραγράφου 2 του άρθρου 64 παρ. 8 ν. 4172/2013
11. 0 Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε.
12. 0 Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών
13. 0 Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων (υποβάλλεται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων)
14. 3 Άρθρο 64 παρ. 1 περ. δ' εδάφιο 4 και επόμενα του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα (υποβάλλεται αποκλειστικά από τον αρχικό ανάδοχο)


Παρατήρηση
:
Εφόσον ο δικαιούχος έχει αμοιβές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί.
6. Έχουμε κάποια αλλαγή στις προδιαγραφές του αρχείου;
Ναι. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε την επικαιροποιημένη εφαρμογή του φορολογικού έτους 2016. Σας υπενθυμίζουμε ότι το αρχείο απαιτείται να είναι συμπιεσμένο.
7. Πώς μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο με τα στοιχεία των βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα;
Για τη δημιουργία του αρχείου, υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις» στην ενότητα «Υποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Βεβαίωσης από μερίσματα-τόκους-δικαιώματα». Στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας υπάρχουν και σχετικές οδηγίες εγκατάστασης της συγκεκριμένης εφαρμογής.
8. Μπορώ να υποβάλω τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2016 με το παλαιό πρόγραμμα (αυτό που ίσχυε για το φορολογικό έτος 2015 - χρήση 2015);
Όχι, πρέπει απαραιτήτως η δημιουργία του αρχείου βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα να γίνει με το καινούριο πρόγραμμα φορολογικού έτους 2016.
9. Έχω κάνει διακοπή πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Πότε πρέπει να υποβάλλω τις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα;
Για τους μήνες του έτους που είχατε δραστηριότητα (μέσα στο 2016), τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2016 θα τις υποβάλετε εντός του 2017 μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η ΠΟΛ 1025/2017. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής ως περίοδος χρήσης ορίζεται όλο το διαχειριστικό έτος.
10. Πώς θα δηλώσω ποσά παρακρατηθέντων φόρων προηγουμένων ετών, που αποδόθηκαν εντός του 2016;
Εφόσον χορηγείται βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, για το φορολογικό έτος 2016 αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά καθόσον με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης και ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και συναρτάται με τον ως άνω χρόνο κτήσης του εισοδήματος.
Επισημαίνεται, ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης, σε κάθε περίπτωση, διενεργούν παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και όχι κατά την έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον δικαιούχο του εισοδήματος και συνεπώς η έκπτωση του φόρου που παρακρατείται από τους φορείς αυτούς διενεργείται κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, έτος κατά το οποίο υποβάλλεται και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. Αντιθέτως, η υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος του εισοδήματος παρέχει υπηρεσίες της περ. δ’ παρ.1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, σε αντισυμβαλλόμενους που δεν εντάσσονται στους φορείς γενικής κυβέρνησης, γίνεται στο φορολογικό έτος που εκδίδεται το σχετικό παραστατικό από τον δικαιούχο του εισοδήματος (σχετ. το με Α.Π. ΔΕΑΦ Β'1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016 έγγραφο).
11. Πώς θα υποβληθεί το αρχείο των βεβαιώσεων αμοιβών από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο - επιτηδευματία που έχει αποβιώσει;
Τα στοιχεία των βεβαιώσεων αμοιβών από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.
12. Το πεδίο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό στη βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα;
Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά για δικαιούχους αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.
13. Σε περίπτωση αμοιβών χαμηλότερων των 300 ευρώ, για τις οποίες έχει παρακρατηθεί φόρος τι πρέπει να κάνω;
Οι αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες έχει γίνει παρακράτηση φόρου 20%, έστω και εάν ήταν χαμηλότερες των 300 ευρώ, πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 1. Όσον αφορά τις αμοιβές που είναι χαμηλότερες των 300 ευρώ και για τις οποίες δεν έχει παρακρατηθεί φόρος, θα καταχωρούνται στον κωδικό 10.
14. Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, συμμετέχουν στον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών;
Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αφορούν κρατήσεις υπέρ τρίτων και επομένως δεν αφαιρούνται από το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών για τον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών.
15. Σε ποιον κωδικό θα καταχωρηθεί ο παρακρατούμενος φόρος από προείσπραξη γραμματίων;
Ο προκαταβλητέος φόρος που παρακρατείται από τους δικηγορικούς συλλόγους από προείσπραξη γραμματίων, πρέπει να καταχωρηθεί στον κωδικό 7 «Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους Άρθρο 69§5 περ. α του ν.4172/2013».
16. Επιτηδευματίες που πληρώνουν δικηγόρους και έχει γίνει παρακράτηση του φόρου από τον δικηγορικό σύλλογο - προείσπραξη, πώς θα στείλουν το αρχείο βεβαιώσεων;
Σε περίπτωση επιτηδευματία ο οποίος έχει καταβάλει την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή σε δικηγόρο και η παρακράτηση του φόρου έχει διενεργηθεί από το δικηγορικό σύλλογο, καταχωρεί την αμοιβή στον κωδικό 13.
Εφόσον η αμοιβή του δικηγόρου είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης προβλεπόμενης και συνεπώς έχει γίνει παρακράτηση φόρου από τον επιτηδευματία, η επιπλέον αμοιβή, πέραν της ελάχιστης, θα καταχωρηθεί στον κωδικό 1.
17. Πώς αποστέλλεται η αμοιβή που εισπράττεται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων στην περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος;
Σύμφωνα με τις διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 ο αρχικός ανάδοχος καταχωρεί το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και τον φόρο που παρακρατήθηκε από τον κύριο του έργου στον κωδικό 14. Το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και τον παρακρατηθέντα φόρο ο κύριος του έργου θα το καταχωρήσει στον κωδικό 2.

Βεβαιώσεων Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2016

1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;
Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.
Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν το αρχείο βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα να υποβάλλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
2. Ποιοι υποβάλουν βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα;
Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν.4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και το φόρο που παρακρατήθηκε.
Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7 της ΠΟΛ.1025/2017 όταν δικαιούχος των εισοδημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου.
3. Πότε πραγματοποιείται η υποβολή των βεβαιώσεων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα;
Για το φορολογικό έτος 2016 ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31η Μαρτίου 2017. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 30η Ιουνίου 2017. Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία οριστικοποίησης, δηλαδή η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς - επιχειρήσεις, παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αρχείο των βεβαιώσεων όσο το δυνατόν συντομότερα προκειμένου η ροή της υποβολής των δηλώσεων από τους φορολογούμενους να ολοκληρωθεί ομαλά.
4. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;
Ναι, σε περίπτωση υποβολής λάθους αρχείου έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε νέο αρχείο με τα σωστά στοιχεία. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι το νέο διορθωμένο αρχείο πρέπει αφενός να υποβληθεί από τον ίδιο χρήστη που υπέβαλε και το αρχικό και αφετέρου να περιέχει το σύνολο των εγγραφών και όχι μόνο τις διορθωμένες εγγραφές.
5. Ποια είναι τα είδη αποδοχών που καταχωρούνται στο αρχείο βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα;

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κωδικός Συντ/ής παρ/σης φόρου (%) Είδος
1. 10 Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)
2. 0 Μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα)
3. 15 Τόκοι (προ φόρου) εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές καταθέσεις (π.χ. τόκοι δανεισμού, τόκοι από δικαστικές αποφάσεις, τόκοι εταιρικών ομολόγων, τόκοι των εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το λογαριασμό νεότητας του Ο.Τ.Ε Α.Ε.)
4. 20 Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
5. 0 Μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα) (π.χ. ναυτιλιακά μερίσματα)
6. 0 Τόκοι που απαλλάσσονται του φόρου (π.χ. τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου)


6. Έχουμε κάποια αλλαγή στις προδιαγραφές του αρχείου;

Ναι. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε την επικαιροποιημένη εφαρμογή του φορολογικού έτους 2016. Σας υπενθυμίζουμε ότι το αρχείο απαιτείται να είναι συμπιεσμένο.
7. Πώς μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο με τα στοιχεία των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα;
Για τη δημιουργία του αρχείου, υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις» στην ενότητα «Υποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Βεβαίωσης από μερίσματα-τόκους-δικαιώματα». Στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας υπάρχουν και σχετικές οδηγίες εγκατάστασης της συγκεκριμένης εφαρμογής.
8. Πώς θα αποσταλούν τα προμερίσματα ΑΕ και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ;
Τα ποσά αυτά δεν θα αποσταλούν καθώς αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2017.
9. Πώς θα αποσταλούν τα αρχεία για μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα στην περίπτωση που υπάρχουν συνδικαιούχοι;
Σε περίπτωση συνδικαιούχων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους (εκτός τόκων τραπεζικών καταθέσεων) ή δικαιώματα, η εγγραφή επαναλαμβάνεται σε όλους τους Α.Φ.Μ. με ολόκληρο το ποσό ενώ στη χειρόγραφη βεβαίωση θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των συνδικαιούχων.

ΚΒΣ

- Υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων από ΜΜΕ (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά)
Υποβάλλεται ένα αντίτυπο του ημερολογίου διαφημίσεων για κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 15η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του διμήνου (Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου στις 15 Απριλίου, Μαρτίου - Απριλίου στις 15 Ιουνίου, Μαΐου - Ιουνίου στις 15 Αυγούστου, Ιουλίου - Αυγούστου στις 15 Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου στις 15 Δεκεμβρίου, Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου στις 15 Φεβρουαρίου), [Ν.2328/1995, άρθρο 12 - κοινή απόφαση 1086567/40/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1217/29.7.1996 (ΦΕΚ 689/Β’/19.8.1996) των Υπουργείων Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ΕΥΟ 1092784/131/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1238/19.8.1996].

ΦΠΑ

- Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από απαλλασσόμενους
Οι υποκείμενοι στον φόρο, οι οποίοι ενεργούν αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στον φόρο, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, υποχρεούνται να υποβάλουν στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ περιοδική δήλωση μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα της ενδοκοινοτικής απόκτησης και να καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στις αποκτήσεις αυτές (Ν.3091/2002, άρθρο 19, παρ. 13).

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Η Παρασκευή 16.2.2018 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Υποβολή δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (αφορά κέρδη μηνός Ιανουαρίου)
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου αποδίδουν στο ελληνικό Δημόσιο ποσοστό 35% επί του μικτού τους κέρδους, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή παικτών από την Ελλάδα.
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων των εταιρειών αυτών και η απόδοση των ποσών συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη γίνεται εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν.

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Αργία - Καθαρά Δευτέρα

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

Η Τρίτη 20.2.2018 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων
Η δήλωση απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του Ν.3845/2010, υποβάλλεται, σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1271/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1180/2015, μέχρι και την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

- Υποβολή δήλωσης και απόδοση του ειδικού τέλους παιγνίων κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Η δήλωση απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων 0,05 λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. υποβάλλεται σε έντυπη μορφή από τον πάροχο (ΟΠΑΠ Α.Ε.) στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο. Με τη δήλωση συνυποβάλλεται κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό στηλών ανά παίγνιο.
Η δήλωση υποβάλλεται και το ειδικό τέλος καταβάλλεται μέχρι την 20ή ημέρα κάθε μήνα και αφορά τις εισπράξεις από το ειδικό τέλος που έχουν καταβάλει οι παίκτες, ανά στήλη, των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. τον προηγούμενο μήνα.
(Σχετ.: Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1001/2016).

ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

- Υποβολή δήλωσης τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου (τριμήνου)
Αποδίδονται στο Δημόσιο, βάσει του άρθρου 30 του ΚΦΣ (διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 39, παρ. 10 του ΚΒΣ), τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται:
α) Στα τιμολόγια κ.λπ. που εκδίδονται από πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα του ΦΠΑ (Δημόσιο, Δήμοι, Κοινότητες, ΝΠΔΔ, που ενεργούν στο πλαίσιο της αποστολής τους).
β) Στα τιμολόγια αγοράς από ιδιώτες του άρθρου 12, παρ. 5 του ΚΒΣ.
γ) Στα δάνεια των ασφαλιστικών εταιρειών επί ασφαλιστηρίων ζωής (Π.Δ.160/1978 - ΦΕΚ 34/Α’/1978).
δ) Στις πραγματοποιούμενες εξαγορές (Rachats) ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες (Π.Δ.160/1978).
ε) Στα κέρδη που διανέμονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στους ασφαλισμένους κλάδους ζωής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12, παρ. 4 του Ν.Δ.400/1970 «περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» (Π.Δ.160/1978).
στ) Στα δάνεια επ’ ενεχύρω τιμαλφών αντικειμένων, που χορηγούνται από το Ενεχυροδανειστήριο (Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου, άρθρο 13, παρ. 1δ’) και στο προϊόν των εκποιούμενων από αυτό ως άνω αντικειμένων (Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου, άρθρο 13, παρ. 1α’ και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982 - ΦΕΚ 109/Β’/18.3.1982).
ζ) Στις αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και Οργανισμών (Ν.Δ.60/1946, άρθρο 30, παρ. 2 και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982).
η) Στις αποδείξεις που εκδίδονται από τα Ταμεία των ΝΠΔΔ, καθώς και από τους τρίτους (τράπεζες κ.λπ.) που ενεργούν κατ’ εντολή των προσώπων αυτών, για πληρωμές που γίνονται για τα Ταμεία αυτά και στα Ταμεία αυτά ή στους κατ’ εντολή ενεργούντες τρίτους (Ν.187/1943, άρθρο 10, παρ. 1 και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982).
θ) Στη σύσταση και απόδοση εγγυοδοσιών φιαλών υγραερίου (Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου, άρθρο 17, παρ. 2στ’ και ΑΥΟ Σ.882/120/2.3.1982).
ι) Στις επιδοτήσεις που παρέχονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, που καταβάλλονται από τα υποκαταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στους δικαιούχους αυτών παραγωγούς (ΑΥΟ Γ.554/261/17.5.1983 - ΦΕΚ 292/Β’/30.5.1983).
ια) Στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους γεωργούς για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής τους δραστηριότητας (κοινή απόφαση 12018/21.4.1989 των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας - ΦΕΚ 330/Β’/8.5.1989).
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η δήλωση χαρτοσήμου υποβάλλεται για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου. Εξαιρετικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πράκτορες αυτών, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου (Π.Δ.99/1977, άρθρο 30, που διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 39, παρ. 10 του ΚΒΣ).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

- Υποβολή δήλωσης φόρου επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο
Υπόχρεοι σε απόδοση, χρόνος και τρόπος απόδοσης: Υπόχρεοι σε απόδοση είναι οι πωλητές στο εσωτερικό του εισαγόμενου ή αποκτώμενου από άλλες χώρες ζύθου. Ο φόρος ανέρχεται σε ποσοστό 3%. Ως προς τον χρόνο και τον τρόπο απόδοσης του φόρου, ισχύει ανάλογα ό,τι και για τον παραγόμενο ζύθο. Ο φόρος δηλαδή αποδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 20ή ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους, με δήλωση για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο (Ν.3320/2005, άρθρα 33 και 18, παρ. 4 και ΕΥΟΟ 1047014/348/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1104/15.7.2005).

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Διαβίβαση στοιχείων μηνιαία στη ΓΓΔΕ από τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ΕΛΤΑ
Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε:
α) Μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.
β) Εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.
Η διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΔΕ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου.
Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ), ενώ η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων είναι μηνιαία και πρέπει να γίνεται έως την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς.
(Σχετ.: ΑΥΟ ΠΟΛ.1033/28.1.2014).

- Δήλωση Απόδοσης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας
Η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Απόδοσης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 1402/1983, δηλαδή μέχρι την 20η των μηνών
Μαΐου για το Α' τρίμηνο (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου),
Αυγούστου για το Β' τρίμηνο (Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου),
Νοεμβρίου για το Γ' τρίμηνο (Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου), και
Φεβρουάριου του επόμενου έτους για το Δ' τρίμηνο (Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου).
Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία είναι Σάββατο ή Κυριακή ή επίσημη αργία, καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα.
(Σχετική: ΠΟΛ. 1151/2012)

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

Η Δευτέρα 26.2.2018 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων σε πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων (άρθρο 64 του Ν.4172/2013)
Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1012/3.1.2014, ορίστηκε ότι «όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 64 του ΚΦΕ (Ν.4172/2013), το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το άρθρο 242 του Α.Κ. ορίζεται ότι: «η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη». Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου οι τρεις μέρες από το τέλος του μήνα τυχαίνει να είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, η καταληκτική προθεσμία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΦΠΑ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

- Ηλεκτρονική υποβολή όλων των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων (ΑΥΟΟ 1091535/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009 - ΦΕΚ 2180/Β’/2.10.2009 και ΕΥΟΟ 1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009)
Χρόνος και τρόπος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
1. Ως ημερολογιακή περίοδος για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2010.
2. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) για κάθε ημερολογιακή περίοδο. Η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.
3. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
4. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ στις παρακάτω περιπτώσεις από:
- Τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ειδικότερα:
α) τους υποκείμενους στον φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ,
β) τους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης.
- Το Ελληνικό Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
- Τους υποκείμενους που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλει ανάλογη δήλωση μεταβολών στην αρμόδια ΔΟΥ κατά τον χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
- Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.
- Τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ημερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο πριν από την παύση εργασιών και για την ίδια ημερολογιακή περίοδο.
- Την Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο στη ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Στην περίπτωση αυτή, δεν αποστέλλεται αντίγραφο για μηχανογραφική επεξεργασία στη ΓΓΠΣ. Το πρωτότυπο θα παραμένει στη ΔΟΥ, προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον φορολογούμενο.
6. Η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις ΔΟΥ με ευθύνη των προϊσταμένων τους, καθώς και των αρμόδιων επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων. Εξαιρετικά, τα στοιχεία των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που παραλαμβάνονται από τις ΔΟΥ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταχωρούνται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαπιστωθεί λάθος στη συμπλήρωση του πίνακα για το οποίο ευθύνεται ο υπόχρεος, θα πρέπει αυτός να καλείται προκειμένου να διορθωθεί το συγκεκριμένο λάθος. Η παρακολούθηση της καταχώρισης των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων μπορεί να διενεργείται και σε κεντρικό επίπεδο.
7. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες δεν υποβάλλονται, αν σε κάποια ημερολογιακή περίοδο δεν έχουν πραγματοποιηθεί φορολογητέες πράξεις.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα.

- Υποβολή INTRASTAT ΟΝ LINE
Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο (http://eurostat.statistics.gr) για τηρούντες βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
Η δήλωση Intrastat, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1099733/8159/ΠΟΛ.1253/26.7.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την καταληκτική προθεσμία που ισχύει για την εμπρόθεσμη υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου της επιχείρησης.
[Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα] (άρθρο 3 της ΠΟΛ.1060/18.4.2006).
(Σχετ: ΑΥΟ ΠΟΛ.1176/27.6.1995).

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Η Τετάρτη 28.2.2018 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των παρακάτω δηλώσεων:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 64 του Ν.4172/2013) - Απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τόκους - δικαιώματα - μερίσματα - εισόδημα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων περιόδου Δεκεμβρίου 2017.
(Περ. α’, β’, γ’, δ’ του άρθρου 61 του Ν.4172/2013).

- Απόδοση του παρακρατούμενου φόρου (3%) επί των εισοδημάτων εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων.
(Άρθρο 64 παρ. 1 περ. δ’ του Ν.4172/2013 - ΑΥΟ ΠΟΛ.1027/20.1.2014).

- Απόδοση ΦΜΥ Δεκεμβρίου 2017
(Σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ.1120/25.4.2014).

- Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων μηνός Δεκεμβρίου
Ο προκαταβλητέος φόρος που υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς καθώς και ο παρακρατούμενος επί των ποσών που καταβάλλονται ως μέρισμα από τους δικηγορικούς συλλόγους αποδίδονται με προσωρινές δηλώσεις.
Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1031/24.1.2014, ορίζεται ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι που υπολογίζουν προκαταβλητέο φόρο και παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

- Καταβολή δόσεων φόρου εισοδήματος
α) Καταβολή δόσεων που προέρχονται από φορολογικές ρυθμίσεις και φορολογικούς ελέγχους.
β) Καταβολή της δεύτερη (2ης) δόσης του φόρου εισοδήματος από Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ., που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και έχουν κλείσει διαχειριστική περίοδο στις 30.6.2017.
γ) Καταβολή της δεύτερη (2ης) δόσης του φόρου εισοδήματος από Ο.Ε., Ε.Ε.. κ.λπ., που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και έχουν κλείσει διαχειριστική περίοδο την 30.6.2017

Νομικά πρόσωπα με λήξη φορολογικού έτους 30.6.2017
Για νομικό πρόσωπο/ νομική οντότητα με φορολογικό έτος 1.7.2016 - 30.6.2017 που υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις 2.1.2018 (καθόσον 31 Δεκεμβρίου συμπίπτει με αργία), η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Ν.4172/2013 (31.12.2017), ήτοι, μέχρι την Τετάρτη 31.1.2018, η δεύτερη (2η) δόση μέχρι την Τετάρτη 28.2.2018, η τρίτη (3η) δόση μέχρι την Παρασκευή 30.3.2018, η τέταρτη (4η) δόση μέχρι την Δευτέρα 30.4.2018, η πέμπτη (5η) δόση μέχρι την Πέμπτη 31.5.2018 και η έκτη (6η) και τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την Παρασκευή 29.6.2018.

Σημειώνεται ότι, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία καταβολής των φόρων εισοδήματος δεν μεταφέρεται την αμέσως επόμενη ημέρα.

- Υποβολή των παρακάτω δηλώσεων - Απόδοση τελών, φόρων κ.λπ.
α) Υποβολή δήλωσης και απόδοση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από 1/12-31/12/2017 (Το τέλος το εισπράττουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και το αποδίδουν στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους, με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από τον χρόνο που γίνεται η εξόφληση του λογαριασμού), (Ν.2579/1998, άρθρο 12).
β) Υποβολή στοιχείων δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις, δικαιώματα, έξοδα διοικητικής υποστήριξης που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οίκους (ΑΥΟΟ 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ.1113/5.8.2005 - ΦΕΚ 1188/Β’/26.8.2005).
γ) Υποβολή δήλωσης από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα (Ν.3220/2004, άρθρο 38).
δ) Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς 0,6% ετησίως επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που έλαβε μέσα στον προηγούμενο μήνα (Ν.2703/1999, άρθρο 18 και ΑΥΟ 1095776/8065-26/0016/ΠΟΛ.1261/19.9.1997 - ΦΕΚ 862/Β’/29.9.1997).
ε) Απόδοση φόρου κατανάλωσης οινοπνεύματος, πρώτων υλών παραγωγής ζύθου και εισαγόμενου ζύθου και φόρου που επιβάλλεται, του προηγούμενου μήνα.
στ) Υποβολή τέλους 0,02% στις διαφημίσεις υπέρ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας και Επικοινωνίας»: Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας και Επικοινωνίας», η οποία έχει συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9, παρ. 2 του Ν.2863/2000, ειδικό τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου και του ημερήσιου ή περιοδικού Τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων. Το ανωτέρω ειδικό τέλος θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κόστους για την αγορά χρόνου ή χώρου και θα βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος, αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει ο πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών, ο οποίος το εισπράττει αμέσως από τον διαφημιζόμενο με την προσκόμιση του τιμολογίου και το καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στο όνομα της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας και Επικοινωνίας». Η κατάθεση του ως άνω ποσού γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο αυτό εισπράχθηκε (άρθρο 48 του Ν.3801/2009 - ΦΕΚ 163/Α’/4.9.2009).
Σχετικά με την καταβολή του προβλεπόμενου από το άρθρο 48 του Ν.3801/2009 τέλους 0,02%, τηρείται λογαριασμός στην Τράπεζα Eurobank με τα εξής στοιχεία:
- Αριθμός λογαριασμού: 0026 0284 02 0200 430830
- IBAN: 06026 0284 00000 20 200 430830
- Δικαιούχος: Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας
Είναι απαραίτητο να δηλώνεται η επωνυμία του καταθέτη.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.see.gr/
ζ) Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων: Η εισφορά που επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων, αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις από τους εκμεταλλευτές θεαμάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους ΔΟΥ μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η δήλωση περιλαμβάνει το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν από 1.2.2013 από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των δημοσίων θεαμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, με εξαίρεση τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρησή τους από τις ΔΟΥ [άρθρο 12 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’/7.8.2009) και ΑΥΟΟ 1085742/819/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1116/8.9.2009 (ΦΕΚ 2017/Β’/17.9.2009)].
η) Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας προηγούμενου μηνός.
Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. (Σχετ. ΠΟΛ. 1013/7.1.2014.)
θ) Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση. Το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση, το οποίο επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4389/2016, αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο της εξόφλησης του λογαριασμού.
ι) Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας Δεκεμβρίου: Το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας επί της αξίας κάθε λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4389/2016, εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο της εξόφλησης του λογαριασμού.
(Σχετικά: Άρθρο 55 του Ν.4389/2016, ΠΟΛ.1184/9.12.2016)

ΦΠΑ

- Ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ [ΑΥΟΟ 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568/Β’/8.5.2006) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1129/3.6.2013 (ΦΕΚ 1365/Β’/4.6.2013)]
α) Υποβολή περιοδικής δήλωσης και απόδοση του ΦΠΑ μηνός Ιανουαρίου, ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet. Οι υπόχρεοι ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, υποβάλλουν περιοδική δήλωση ηλεκτρονικά μέσω ειδικού δικτύου (www.taxisnet.gr), [Ν.2859/2000, άρθρο 38, παρ. 1 - ΑΥΟ 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215/Β’/5.3.2001) και 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ 1578/Β’/29.11.2001)]. Ταυτόχρονα, υποβάλλεται και στατιστική δήλωση Intrastat (https://eurostat.statistics.gr/intrastat/) από όσους πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα.
β) Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και απόδοση του ΦΠΑ μηνός Ιανουαρίου, ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet. Οι υποκείμενοι στον ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, εφόσον είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, υποβάλλουν την αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του προηγούμενου μήνα, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους (Ν.2859/2000, άρθρο 38, παρ. 1 και ΑΥΟΟ 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 - ΦΕΚ 154/Β’/13.2.2003).
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα.

- Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων του υποκείμενου
Σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1108/14.4.2014, στην περίπτωση που η δήλωση έναρξης, η δήλωση μεταβολής για διακοπή των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών ή η δήλωση μεταβολών λόγω λύσης και θέσης σε εκκαθάριση, υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ ΠΛΟΙΩΝ

- Δήλωση και καταβολή φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 27/1975, μέχρι τέλους του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους επιδίδεται από τον υπόχρεο δήλωση προς τον αρμόδιο οικονομικό έφορο και καταβάλλεται μαζί με τη δήλωση το ένα τέταρτο (1/4) του οφειλομένου φόρου και της κατά το άρθρον 10 του Ν. 27/1975 εισφοράς. Τα υπόλοιπα τρία τέταρτα (3/4) καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις εντός των μηνών Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους της υποβολής της δήλωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2017

- Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών περιόδου 2017
Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1022/2014, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής:
α) από τους εκδότες, τριμηνιαίως ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,
β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που τηρούν:
βα) διπλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,
ββ) απλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν.
.........................
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1051/25.4.2016 (ΦΕΚ 1260/Β'/28.4.2016), οι καταστάσεις των περ. α' και β' που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης - Διαβίβαση στοιχείων στη ΓΓΔΕ
Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν.
Οι επιχειρήσεις αυτές διαβιβάζουν επίσης στην ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Εφαρμογές), σε ηλεκτρονική κατάσταση στοιχεία που αφορούν σε αποζημιώσεις που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος.
Η διαβίβαση των στοιχείων του άρθρου αυτού θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΔΕ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ.
Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.
(Σχετ.: ΠΟΛ.1033/28.1.2014). 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Φ.Η.Μ.

- Απόσυρση μοντέλων Φ.Η.Μ οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξη λιανικών συναλλαγών σε ευρώ. ΠΟΛ.1196/2017.

Οι κάτοχοι των οριζομένων μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξη λιανικών συναλλαγών σε ευρώ και οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28.2.2018.
Ανατρέξτε σχετικά για τα συγκεκριμένα μοντέλα που πρέπει να αποσυρθούν στην απόφαση ΠΟΛ.1196/2017.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

α) Υποβολή μηνιαίας ΑΠΔ από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων μηνός Ιανουαρίου είτε σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (από 1/2 έως 28/2/2018) είτε μέσω διαδικτύου (από 1/2 έως 28/2/2018), ανεξαρτήτως ΑΜΕ.
β) Υποβολή μηνιαίας ΑΠΔ από εργοδότες κοινών επιχειρήσεων - διαχείρισης κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.) μηνός Ιανουαρίου είτε σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (από 1/2 έως 28/2/2018) είτε μέσω διαδικτύου (από 1/2 έως 28/2/2018), ανεξαρτήτως ΑΜΕ.
γ) Καταβολή των εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιανουαρίου.
δ) Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ, μηνός Ιανουαρίου 2018.
ε) Καταβολή των εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το Δώρο Χριστουγέννων 2017.

Σημειώνεται ότι, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία καταβολής των εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν μεταφέρεται την αμέσως επόμενη ημέρα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2018-12/2018
(εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)

Μήνας
απασχόλησης
Υποβολή ΑΠΔ
μέσω διαδικτύου
Από Έως
Ιανουάριος 1.2.2018 28.2.2018
Φεβρουάριος 1.3.2018 2.4.2018
Μάρτιος 1.4.2018 30.4.2018
Απρίλιος 1.5.2018 31.5.2018
Μάιος 1.6.2018 2.7.2018
Ιούνιος 1.7.2018 31.7.2018
Ιούλιος 1.8.2018 31.8.2018
Αύγουστος 1.9.2018 1.10.2018
Σεπτέμβριος 1.10.2018 31.10.2018
Οκτώβριος 1.11.2018 30.11.2018
Νοέμβριος 1.12.2018 31.12.2018
Δεκέμβριος 1.1.2019 31.1.2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' - ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2018-12/2018

Μήνας
απασχόλησης
Υποβολή ΑΠΔ σε
Υποκατάστημα Μισθωτών
ΕΦΚΑ
Μήνας
απασχόλησης
Υποβολή ΑΠΔ
Μέσω Διαδικτύου
Από Έως Από Έως
Ιανουάριος 1.2.2018 28.2.2018 Ιανουάριος 1.2.2018 28.2.2018
Φεβρουάριος 1.3.2018 2.4.2018 Φεβρουάριος 1.3.2018 2.4.2018
Μάρτιος 2.4.2018 30.4.2018 Μάρτιος 1.4.2018 30.4.2018
Απρίλιος 2.5.2018 31.5.2018 Απρίλιος 1.5.2018 31.5.2018
Μάιος 1.6.2018 2.7.2018 Μάιος 1.6.2018 2.7.2018
Ιούνιος 2.7.2018 31.7.2018 Ιούνιος 1.7.2018 31.7.2018
Ιούλιος 1.8.2018 31.8.2018 Ιούλιος 1.8.2018 31.8.2018
Αύγουστος 3.9.2018 1.10.2018 Αύγουστος 1.9.2018 1.10.2018
Σεπτέμβριος 1.10.2018 31.10.2018 Σεπτέμβριος 1.10.2018 31.10.2018
Οκτώβριος 1.11.2018 30.11.2018 Οκτώβριος 1.11.2018 30.11.2018
Νοέμβριος 3.12.2018 31.12.2018 Νοέμβριος 1.12.2018 31.12.2018
Δεκέμβριος 2.1.2019 31.1.2019 Δεκέμβριος 1.1.2019 31.1.2019


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' - ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΔ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2018-12/2018

Μήνας
απασχόλησης
Υποβολή ΑΠΔ
μέσω διαδικτύου
Από Έως
Ιανουάριος 1.3.2018 2.4.2018
Φεβρουάριος 1.4.2018 30.4.2018
Μάρτιος 1.5.2018 31.5.2018
Απρίλιος 1.6.2018 2.7.2018
Μάιος 1.7.2018 31.7.2018
Ιούνιος 1.8.2018 31.8.2018
Ιούλιος 1.9.2018 1.10.2018
Αύγουστος 1.10.2018 31.10.2018
Σεπτέμβριος 1.11.2018 30.11.2018
Οκτώβριος 1.12.2018 31.12.2018
Νοέμβριος 1.1.2019 31.1.2019
Δεκέμβριος 1.2.2019 28.2.2019

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ - ΟΓΑ)

Μήνας
Ασφαλιστικών
Εισφορών
Καταληκτική
Ημερομηνία Καταβολής
Ιανουάριος 2018 Τετάρτη 28.2.2018
Φεβρουάριος 2018 Παρασκευή 30.3.2018
Μάρτιος 2018 Παρασκευή 30.4.2018
Απρίλιος 2018 Πέμπτη 31.5.2018
Μάιος 2017 Παρασκευή 29.6.2018
Ιούνιος 2018 Τρίτη 31.7.2018
Ιούλιος 2018 Παρασκευή 31.8.2017
Αύγουστος 2018 Παρασκευή 28.9.2018
Σεπτέμβριος 2018 Τετάρτη 31.10.2017
Οκτώβριος 2018 Παρασκευή 30.11.2018
Νοέμβριος 2018 Δευτέρα 31.12.2018
Δεκέμβριος 2018 Πέμπτη 31.1.2019

 

ΕΦΚΑ | Δελτίο Τύπου | 26 Ιανουαρίου 2018

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταβολής εισφορών
- του έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-TAN
- του Β’ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
- του Β’ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών) παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.
Η παράταση χορηγείται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ένταξης των οφειλών αυτών στο νέο καθεστώς ρύθμισης, Ν.4469/2017 περί «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών».
Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή.

ΥΠΕΚΑΑ | Απόφαση

Υποβολή εντύπου Ε11

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 3589/Δ9/1/1028/22.1.2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής για του Εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) έως 28 Φεβρουαρίου 2018. Πιο συγκεκριμένα:

οικ.3589/Δ9/1/1028/22.1.2018 (ΦΕΚ 185/Β’/26.1.2018)

Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 29502/85/ 01-9-2014 (ΦΕΚ Β' 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β'449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/ 28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β' 2163/ 30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β' 3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2018.
[….]

Αποφασίζουμε
Παρατείνεται για το έτος 2018, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β'/2390/8.9.2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 28η Φεβρουαρίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Υπουργός
Ευτυχία Αχτσιόγλου

Ποιοι μας προτιμάνε