wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

ΠΟΛ.1093/2018 - Εκπτώσεις Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών

Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1034/21.2.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. - Εκπτώσεις Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών ΠΟΛ.1093/17.5.2018 Σχετ.: Οι αριθ. πρωτ. Δ.634/435/29/4/1993  και Δ.635/436/29/4/1993 (ΦΕΚ 343/Β’) Α.Υ.Ο. Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ΠΟΛ.1034/21.2.2018 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 602346ΜΠ3Ζ-ΕΓΤ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 816/Β’ με θέμα «Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών» και ισχύει, από την 8.3.2018.Με την έκδοση της ως άνω Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καταργούνται οι αριθ. πρωτ. Δ.634/435/29.4.1993 και Δ.635/436/29.4.1993 (ΦΕΚ 343/Β’) Α.Υ.Ο. και ενοποιούνται σε μία ενιαία Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με την οποία καθορίζεται νέα απλούστερη διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών των εγκεκριμένων αποθηκευτών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών. Η θέσπιση της διαδικασίας αυτής κρίθηκε απαραίτητη για λόγους αποφόρτισης των τελωνειακών αρχών, μείωσης του διοικητικού κόστους και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς εμπορίου των εν λόγω προϊόντων. Με την εν λόγω Απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:- πρόβλεψη διαδικασίας έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών σε μία Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και για τα τρία ως άνω προϊόντα,- υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης παραστατικών αντί της προσκόμισης των πρωτότυπων παραστατικών στο τελωνείο,- συμπερίληψη παραστατικών προς έκπτωση του Φ.Π.Α. εισροών εκτός εκείνων που εκδόθηκαν και εκείνων που παραλήφθηκαν… Περισσότερα...

1077946/ΔΕΑΦ/2018 - Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές ως διαχειριστής ή μέλος Δ.Σ. Α.Ε.

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε. 1077946/ΔΕΑΦ/21.5.2018 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του N.4172/2013, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο.2. Με το αριθ. 1064780/ΔΕΑΦ/Α/ΕΞ2015/11.5.2015 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο και τις οποίες καταβάλλουν οι εταίροι και οι διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και EE στον ασφαλιστικό φορέα για την ασφάλισή τους ως εταίροι, διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και EE και μόνο για αυτή την αιτία, εμπίπτουν στην περ. δ’ παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4172/2013, εφόσον αφορούν στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και συνεπώς εξαιρούνται της φορολογίας εισοδήματος.3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 και όσον αφορά τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.4. Με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015… Περισσότερα...

1077997/ΔΔΘΕΚΑ/Γ/2018 - Απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων πλοίων όταν εξέρχονται από ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη χωρίς επιβάτες για εκτέλεση πλόων προς λιμένα εξωτερικού

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων πλοίων όταν εξέρχονται από ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη χωρίς επιβάτες για εκτέλεση πλόων προς λιμένα εξωτερικού 1077997/ΔΔΘΕΚΑ/Γ/18.5.2018 Σχετ.: α) Η αριθ. πρωτ. 1087880/ΔΔΘΕΚΑ/Γ/ΕΞ2017/7.6.2017 εγκύκλιο διαταγή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ω5ΧΑΗ-Κ3Δ).β) Οι αριθ. πρωτ. Δ.910/80/Α0018/8.5.2008, Δ18Α/5016110/ΕΞ2013/23.4.2013 και ΔΔΘΤΟΚ/5015596/ΕΞ2015/20.7.2015γ) Οι αριθ. πρωτ. ΔΤΔ/Α/5022456/ΕΞ2015/23.10.2015, ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1151184/ΕΞ2016/20.10.2016 (ΑΔΑ:ΨΗ42Η-Ψ0Π) και ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1158944/ΕΞ2016/4.11.2016 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με την εν θέματι απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (εφεξής ΕΦΚ) καυσίμων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι:- Με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1β’ του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α’), όπως ισχύουν, με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1γ’ της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 «σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων», χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη «ναυσιπλοΐα» στα ύδατα της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Ως ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ορίζονται οποιαδήποτε σκάφη χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τα χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς,… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1092/2018 - Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων

Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων ΠΟΛ.1092/21.5.2018 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι δεν παρακρατείται καθόλου φόρος 15% από μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε. σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών - μελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον:α) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή,β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες, καιγ) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει:αα) περιλαμβάνεται στους τύπους απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, καιββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ` εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, καιγγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από… Περισσότερα...

Π.Κ.: 10/18.5.2018 - Σ.Σ.Ε. μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος & της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π.) Π.Κ.: 10/18.5.2018 Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:A) Αντιστράτηγος (08012) Σωτήριος Τερζούδης - Αρχηγός Π.Σ., εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) καιB) Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης (20557) Φαραντάκης Αλέξανδρος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π). Αφού λάβαμε υπόψη:α) Τις διατάξεις του άρθρου 42 του N.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α')β) Το Π.Δ.210/1992 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.)γ) Τον Ν.4533/27.4.2018 (ΦΕΚ 75/Α')δ) Τις διατάξεις της ΠΥΣ 6/2012 (ΦΕΚ 38/Α')ε) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α')στ) Τις διατάξεις του Ν.1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α')ζ) Την Π.Κ. 6/29.3.2018 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίαςη) Τις Επιχειρησιακές ανάγκες κάλυψης του σχεδίου δασοπυρόσβεσηςθ) Τη λειτουργία της υπηρεσίας σε 24ωρη βάσηι) Τη φύση της παρεχόμενης εργασίας στην ύπαιθρο και σε δασικές περιοχέςια) Το γεγονός της εποχιακής απασχόλησης των υπαγομένων στην παρούσα και τις ιδιάζουσες συνθήκες εργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,ιβ) Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις για την απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το έτος 2016ιγ) Το υπ' αριθ. 253/2.4.2018 έγγραφο της Γ.Σ.Ε.Ε. Συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας η οποία έχει ως κατωτέρω: Άρθρο 1Πεδίο εφαρμογής και ισχύς Στις διατάξεις της παρούσας… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1081/2018 - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1056/7.4.2017 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, τα δικαιολογητικά κ.λπ.

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1056/7.4.2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325/Β’) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α’) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών» ΠΟΛ.1081/10.5.2018 (ΦΕΚ 1768/Β’/18.5.2018) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α’) «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9 αυτού, όπως ισχύουν.2. Τις διατάξεις του Ν.4174/2013 (170/Α’) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.3. Την ΠΟΛ.1056/7.4.2017 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325/Β’) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α’) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών».4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α’) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του… Περισσότερα...

Δ.15/Δ'/20097/522/2018 - Διαδικασία καταβολής εισφοράς εξαγοράς στον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης του π.ΟΓΑ

Διαδικασία καταβολής εισφοράς εξαγοράς στον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ Δ.15/Δ'/20097/522/2.5.2018 (ΦΕΚ 1725/Β’/17.5.2018) - Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 5 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α’).2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 περ. δ’ του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α’).3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).4. Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 (ΦΕΚ 168/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α’).6. Το Π.Δ.73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».7. Την αριθ. οικ.44549/Δ9.12193/8.10.2015 (ΦΕΚ 2169/Β’) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. οικ.54051/Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ 3801/Β’) και οικ.59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ 4503/Β’) υπουργικές αποφάσεις.8. Το αριθ. οικ.18589/1521/28.3.2018 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10… Περισσότερα...

1075697/ΔΕΑΦ/Β/2018 - Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο «πάγιο μέρισμα» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες

Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο «πάγιο μέρισμα» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2725/1999 1075697/ΔΕΑΦ/Β/15.5.2018 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Με το αριθ. πρωτ. 1148410/ΔΕΑΦ/Β/17.11.2015 έγγραφό μας διευκρινίστηκε ότι τα ποσά που καταβάλλονται από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες στα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 71 του N.2725/1999, και τα οποία αντιστοιχούν σε σταθερό ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των καθαρών εισπράξεων από αγώνες, αποτελούν μέρισμα κατά την έννοια του άρθρου 36 του N.4172/2013, ως προερχόμενο και συνδεόμενο με την κατοχή προνομιούχων μετοχών. Κατά συνέπεια, τα ποσά αυτά που καταβάλλονται στα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του N.4172/2013, καθόσον η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των εν λόγω ποσών που προβλεπόταν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 71 του N.2725/1999 καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του N.3842/2010. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι η εν λόγω παρακράτηση δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση των αθλητικών σωματείων από το φόρο εισοδήματος, αλλά το εισόδημα αυτό φορολογείται ως εισόδημα… Περισσότερα...

Ποιοι μας προτιμάνε