wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

Α.1341/2019 - Τροποποιήσεις στη διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting)

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/22.11.2017 (ΦΕΚ 4225/Β’) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α’) και Ν.4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α’)» Α.1341/9.8.2019 (ΦΕΚ 3475/Α’/16.9.2019) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Της παρ. 1 του άρθρου 4, των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 9ΑΑ του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α’) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τον Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».β) Των παρ. 2 και 3 του Τμήματος 6 και των παρ. 5 και 6 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου και της περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου και της παρ. 2 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του Ν.4490/2017 (ΦΕΚ 150/Α’) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις».γ) Της παρ. 2 του Τμήματος 1 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου, της περ. ε’ του άρθρου δεύτερου και του άρθρου έκτου του Μέρους Δεύτερου του Ν.4534/2018 (ΦΕΚ… Περισσότερα...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 45/2019 - Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών ετών 2002-2016, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών ετών 2002-2016, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν.4387/2016 για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: 45/16.9.2019 (Αριθ. πρωτ. 1086077) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α’/7.5.2019), καθώς και το με αριθ. πρωτ. Φ.80000/οικ.28609/897/2.7.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΑ9Β465Θ1Ω-ΖΟΨ), με το οποίο παρέχονται οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών του χρονικού διαστήματος από 1.1.2002 έως 31.12.2016 που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν.4387/2016, για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών για τις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, βάσει της ΥΑ Φ11321/59554/2170/2016 (ΦΕΚ 4569/Β').Συγκεκριμένα:α. Από την παρ. 1, προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους της πρώην Δ' Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠ -Αθηνών), ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως 31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες από το άρθρο 6 της 17481/1933 ΥΑ (Παράρτημα ΕΚ Φύλλο 51, αναδημοσίευση σε Φύλλο 77), όπως αντικαταστάθηκε με την Φ.10055/10947/791/7.8.2014 (ΦΕΚ 2268/Β’) ΥΑ.β. Από την παρ. 2, προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους του πρώην Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης-Παροχών… Περισσότερα...

Ε.2167/13.9.2019 - Αντικαταχρηστικοί κανόνες μετασχηματισμών επιχειρήσεων - Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων νόμων για τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) Ε.2167/13.9.2019 Σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’): Α. ΓΕΝΙΚΑ Με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 27 παρ. 5 (όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 115 του Ν.4549/2018) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013, ΚΦΕ) έχουν θεσπισθεί ειδικοί αντικαταχρηστικοί κανόνες για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και τη μεταφορά ζημιών, αντίστοιχα.Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, ΚΦΔ) έχει τεθεί γενικός αντικαταχρηστικός κανόνας (ΓΚΑΚ), κατόπιν ενσωμάτωσης του άρθρου 6 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ (ATAD I). Το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν.4607/2019, προς τον σκοπό της εναρμόνισης με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου.Με δεδομένο ότι οι φορολογικές διατάξεις, σε κάθε περίπτωση, ερμηνεύονται στενά, οι αντικαταχρηστικοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί πραγματική κατάχρηση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, και πάντοτε υπό το πρίσμα των διατάξεων της… Περισσότερα...

Γ.Ε. ΕΦΚΑ - Δ.ΕΙΣΦ.Μ./561/1074724/12.9.2019 - Παράταση της ρύθμισης τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων του Δήμου Ρεθύμνου που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα τον Φεβρουάριο του 2019

Παράταση της ρύθμισης τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα, στον Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΦΚΑ: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./561/1074724/12.9.2019 Σχετ.: Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 16/2019Με τις διατάξεις της, με αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ’/οικ.37203/975/23.8.2019 - (ΦΕΚ 3324/Β’/29.8.2019), Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διευρύνεται η χρονική περίοδος της ρύθμισης σε θέματα τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και παρατείνεται η περίοδος αναστολής που προβλεπόταν στην με αριθμ. πρωτ. Δ.15/Δ’/οικ.9254/233/27.2.2018-(ΦΕΚ 956/Β’/21.3.2019), Υπουργική Απόφαση. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΟι προαναφερόμενες διατάξεις, έχουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις ή εργοδότες ή ασφαλισμένους, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στον Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019», κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 44 του Ν.4578/2018, ανεξαρτήτως αν υπέστη ζημιά η επαγγελματική τους εγκατάσταση και για τους οποίους ισχύουν τα εξής:α. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες)- αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει για μη μισθωτούς από την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ή… Περισσότερα...

Ε.2166/10.9.2019 - Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α') και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1329/22.8.2019 (ΦΕΚ 3367/Β' και ΦΕΚ 3404/Β' ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α') Ε.2166/10.9.2019 Σχετ.: α) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1196/17.5.2019 β) Εγκύκλιος Οδηγία Ε.2109/13.6.2019 Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128/Α') και της Απόφασης Α.1329/22.8.2019 (ΦΕΚ 3367/Β' και ΦΕΚ 3404/Β' ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ), με τις οποίες τροποποιήθηκαν η ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α') και η Απόφαση Α.1196/2019 (ΦΕΚ 1762/Β') αντίστοιχα, και παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών. Αναλυτικότερα:1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 καταργείται από την έκδοση της Π.Ν.Π. της 27ης.6.2016 (ΦΕΚ 106/Α') το πέμπτο άρθρο αυτής.2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 αναριθμήθηκε η υποπερ. δ' της περ. Γ' της παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν.4611/2019 σε ε' και προστέθηκε νέα υποπερ. δ', σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή κατά τις… Περισσότερα...

Ε.2166/10.9.2019 - Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α') και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1329/22.8.2019 (ΦΕΚ 3367/Β' και ΦΕΚ 3404/Β' ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α') Ε.2166/10.9.2019 Σχετ.: α) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1196/17.5.2019 β) Εγκύκλιος Οδηγία Ε.2109/13.6.2019 Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128/Α') και της Απόφασης Α.1329/22.8.2019 (ΦΕΚ 3367/Β' και ΦΕΚ 3404/Β' ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ), με τις οποίες τροποποιήθηκαν η ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α') και η Απόφαση Α.1196/2019 (ΦΕΚ 1762/Β') αντίστοιχα, και παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών. Αναλυτικότερα:1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 καταργείται από την έκδοση της Π.Ν.Π. της 27ης.6.2016 (ΦΕΚ 106/Α') το πέμπτο άρθρο αυτής.2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 αναριθμήθηκε η υποπερ. δ' της περ. Γ' της παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν.4611/2019 σε ε' και προστέθηκε νέα υποπερ. δ', σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή κατά τις… Περισσότερα...

Ε.2165/9.9.2019 - Γνωμοδότηση του ΝΣΚ περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης

Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β' του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης Ε.2165/9.9.2019 Σας κοινοποιούμε συνημμένα την υπ' αριθ. 146/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμήμα), η οποία έγινε δεκτή από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Η συνημμένη γνωμοδότηση εκδόθηκε σε απάντηση ερωτήματος που διατύπωσε η υπηρεσία μας με το Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε/1053061 ΕΞ/9.4.2019 έγγραφό της και αφορά το ζήτημα αν εμπορικές εταιρείες (ιδίως Α.Ε. και Ο.Ε.) που έχουν λυθεί και τελούν υπό εκκαθάριση, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα από τους εκκαθαριστές αυτών, εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις που εμπίπτουν στη διαδικασία εκκαθάρισης, κατ' εφαρμογή της περ. β' του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει.Με την ανωτέρω γνωμοδότηση κρίθηκε ομόφωνα, ότι η ανωτέρω διάταξη, στην οποία προβλέπεται εξαίρεση από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας του εκκαθαριστή επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, έχει εφαρμογή σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της, επομένως εφαρμόζεται και στην εκκαθάριση των ανώνυμων και των ομόρρυθμων εμπορικών εταιρειών, κατά τις οικείες διατάξεις του εταιρικού δικαίου, μετά τη λύση τους για οποιονδήποτε… Περισσότερα...

Α.1332/21.8.2019 - Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης ΕΦΚ & ΦΠΑ - Τροποποίηση της Α.1218/2019

Τροποποίηση της Α.1218/3.6.2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του Ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση Α.1332/21.8.2019 (ΦΕΚ 3433/Β’/11.9.2019) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 68, 73, 74 και 109 του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α’), όπως ισχύει.2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001, όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/94) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.4. Τις διατάξεις του Ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179/Α’), όπως ισχύει.5. Τις διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α’), όπως ισχύει.6. Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ 248 Α’), όπως ισχύει.7. Τις διατάξεις της αριθ. Φ.254/167/22.3.2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ 356/Β’) με τίτλο « Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών».8. Τις διατάξεις της… Περισσότερα...

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.