wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

ΠΟΛ.1158/2017 - Διαδικασία δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του Ν.3943/2011 ΠΟΛ.1158/28.9.2017 (ΦΕΚ 3634/Β’/13.10.2017) - Κ.Υ.Α. Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 42 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α’),β) της περ. iγ) της υποπαρ. 2.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,γ) του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,δ) του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1147/2017 - Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης

Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης ΠΟΛ.1147/25.9.2017 (ΦΕΚ 3576/Β’/11.10.2017) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, ΦΕΚ 248/Α’/7.11.2000), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 7 του Ν.4474/2017(ΦΕΚ 80/Α’/7.6.2017).2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 0010218/ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696/Β'/15.11.2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».3. Την ανάγκη ορισμού της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για την ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ των υποκειμένων στο φόρο που διαθέτουν αγαθά άνευ ανταλλάγματος στο χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του παιδικού υποσιτισμού.4. Ότι, η απόφαση αυτή, δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία για τη μη καταβολή ΦΠΑ από τους υποκειμένους στο φόρο που διαθέτουν άνευ ανταλλάγματος είδη σίτισης κυριότητας τους στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο καταπολέμησης του παιδικού υποσιτισμού, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται ως:α. Δωρητές, οι επιχειρήσεις υποκείμενες στο ΦΠΑ, οι οποίες παραδίδουν άνευ ανταλλάγματος είδη σίτισης κυριότητας τους για την καταπολέμηση του παιδικού υποσιτισμού.β. Αποδέκτες των ειδών σίτισης, το… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1153/2017 - Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Σαμοθράκης

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 25.9.2017 και 26.9.2017 στο Δήμο Σαμοθράκης της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΟΛ.1153/3.10.2017 (ΦΕΚ 3628/Β’/13.10.2017) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N.1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις ΔΟΥ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.3. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α' - ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν.4. Τις διατάξεις του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170.Α' - ΚΦΔ), όπως ισχύουν.5. Το Π.Δ.111/2014 (ΦΕΚ 178/Α’/2014 και 25/Α’/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.6. Το Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ 210/Α' ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».7. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218/ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696/Β') Απόφαση… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1161/2017 - Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων

Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1161/9.10.2017 (ΦΕΚ 3657/Β'/17.10.2017) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α’) περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων.β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 37 και του άρθρου 41 αυτού.γ) της αριθ. 1036960/Δ.ΟΡΓ.Α/ΕΞ 2017/10.3.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (ΦΕΚ 968/Β’)».δ) του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α’).2. Τις διατάξεις:α) του Π.Δ.111/2014 (ΦΕΚ 178/Α’/2014 και 25/Α’/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.β) του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».γ) της υπ’ αριθ. ΥΠ.ΟΙΚ. 0010218/ΕΞ 2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ 3696/Β’).3. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016.4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την απόφαση αυτή δαπάνη για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1159/2017 - Διαδικασία ενεργοποίησης του ΑΦΜ των φορολογουμένων, νομικών προσώπων & οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη ΔΟΥ χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης

Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του ΑΦΜ των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη ΔΟΥ χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης ΠΟΛ.1159/3.10.2017 (ΦΕΚ 3569/Β’/11.10.2017) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) των άρθρων 4, 10, 11 και 54 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.β) του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με τον Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύει.γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) και ειδικότερα των άρθρων 7, 14 και 41 αυτού.δ) του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α’) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει.ε) της υπ’ αριθ. 1036960/Δ.ΟΡΓ.Α./ΕΞ2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β’) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».στ) της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19/Β’/2014) «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης /Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.2. Την αριθ. 1015213/Δ6Α/ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β’ και 372/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις… Περισσότερα...

1119042/ΔΟΔ/A/2.8.2017 - Καθορισμός διαδικασίας & δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα

Παροχή οδηγιών σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2/55763/0026/17.1.2013 (ΦΕΚ 215/Β’/5.2.2013) (ΑΔA ΒΕΥΤΗ-Ε33) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» 1119042/ΔΟΔ/A/2.8.2017 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1107814/ΔΟΔ/Α/13.7.2017 (ΦΕΚ 2546/Β’/21.7.2017) Υπουργική Απόφαση που τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της, η διαδικασία για την πληρωμή τόκων επί επιστρεφομένων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα διαμορφώνεται ως εξής:1. Ο υπολογισμός των τόκων για υποθέσεις που αφορούν εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, ανεξαρτήτως επιτοκίου. πραγματοποιείται από την Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή (ΔΟΥ ή Τελωνείο του Νομού) στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά.2. Η ίδια Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή (ΔΟΥ ή Τελωνείο του Νομού) συντάσσει εις διπλούν την κατάσταση πληρωμής η οποία θεωρείται από τον οικείο προϊστάμενο, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 της ως άνω τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης και αποστέλλεται στον αρμόδιο Διατάκτη που ορίζεται ως τελικός υπογράφων σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (αριθ. πρωτ. 2/45136/0026/1.6.2017, ΑΔΑ:ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ)3. Ταυτόχρονα, η Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή (ΔΟΥ ή Τελωνείο του Νομού) στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά, συντάσσει Σχέδιο Αιτήματος Μεταφοράς Πίστωσης των ποσών που… Περισσότερα...

ΕΦΚΑ - Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών για Πωλητές Λαϊκών Λαχείων

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών για τους Πωλητές Λαϊκών Λαχείων ασφαλισμένων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ με την υπ. αριθ. 417/Σ41/21-09-2017 απόφασή του, ενέκρινε την παράταση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 5/2014 - 3/2017, για τους πωλητές Λαϊκών Λαχείων ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ταυτόχρονα είναι μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών, μέχρι 30/11/2017, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ και πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών. Περισσότερα...

οικ.44869/1858/2017 - Xορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λόγω θανάτου, όταν η αναπηρία ή ο θάνατος αντίστοιχα οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α’) Φ.80000/οικ.44869/1858/6.10.2017 - Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 137/Α’/13.9.2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, με το άρθρο 8 αυτού αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’).Ειδικότερα:Με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, ρυθμίζεται κατά ενιαίο τρόπο, η χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λόγω θανάτου, όταν η αναπηρία ή ο θάνατος αντίστοιχα οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση, χωρίς προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης. Η διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης του εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά την απασχόληση, το είδος της νόσου ανά επάγγελμα, καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ασθένειας του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης όπως ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4387/2016.Ειδικά για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων, κλάδων και τομέων σύνταξης: Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού-ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού - ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού-ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ),Ταμείο Ασφάλισης… Περισσότερα...

Ποιοι μας προτιμάνε