wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

ΠΟΛ.1038/2018 - Περί απαλλαγής από τον ΦΠΑ των Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ

Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1070650/4752/0014/ΠΟΛ.1196/20.5.1993, περί απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ ΠΟΛ.1038/28.2.2018 (ΦΕΚ 916/Β’/15.3.2018) Έχοντας υπόψη:1) Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει και ειδικότερα:α) της παρ. 2 του άρθρου 27, με τις οποίες προβλέπεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.β) των περ. στ’ εδάφιο γγ’, και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 27.2) Τις διατάξεις του άρθρου 151 της Οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύει.3) Τις διατάξεις του Ν.2799/1954 (ΦΕΚ 63/Α’/1954) περί «κυρώσεως της εν Λονδίνω υπογραφείσης την 19η Ιουνίου 1951 Συμβάσεως μεταξύ κρατών μελών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού επί του νομικού καθεστώτος των δυνάμεων αυτών και του εν Παρισίοις υπογραφέντος καθεστώτος των διεθνών στρατιωτικών Αρχηγείων των εγκαθιδρυομένων συμφώνως προς τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού".4) Τις διατάξεις του άρθρου 51 και του Παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού 282/2011/ΕΕ του Συμβουλίου.5) Την αριθ. 1070650/4752/0014/ΠΟΛ.1196/20.5.1993 (ΦΕΚ 408/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί «Απαλλαγής από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.6) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1040/2018 - Συλλογή κι επεξεργασία των στοιχείων για το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται, της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων ΠΟΛ.1040/6.3.2018 (ΦΕΚ 884/Β’/14.3.2018) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παρ. 2 του άρθρου 75 του Συντάγματος,β) των άρθρων 2 και 77 του Π.Δ.142/2017 (ΦΕΚ 181/Α’/23.11.2017),γ) του άρθρου 79 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α’/1.8.2017),δ) του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α’/31.12.2013),ε) του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’/26.7.2013),στ) των άρθρων 1-43 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27.5.2016),ζ) του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ: 210/Α’/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,η) της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12.11.2012), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016, όπως ισχύουν.2. Την ΥΠΟΙΚ 0010218ΕΞ2016 (ΦΕΚ 3696/Β’/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.3. Την αριθ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016, όπως ισχύουν.4. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και… Περισσότερα...

1040816/ΔΕΑΦ/Β/2018 - Φορολογική μεταχείριση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών

Φορολογική μεταχείριση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών που συστήθηκαν με τον Α.Ν.1627/1939 1040816/ΔΕΑΦ/Β/8.3.2018 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν.1627/1939 ορίζεται ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί παραγωγής διακρίνονται σε συνεταιρισμούς δασοκτημόνων και σε συνεταιρισμούς εργασίας ή δασικών εργατών. 2. Με τον Ν.4423/2016 εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία θεσμικό πλαίσιο ειδικά για τις δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις -μέχρι τον Ν.4015/2011 οι οργανώσεις αυτές θεωρούνταν αγροτικές και διέπονταν από το καθεστώς για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς- το οποίο ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη σύσταση, οργάνωση και εν γένει λειτουργία των οργανώσεων αυτών. Από τη δημοσίευση του Ν.4015/2011 οι δασικοί συνεταιρισμοί δεν περιλαμβάνονται στους αγροτικούς συνεταιρισμούς (σχετ. και η αριθ. 2012/3.9.2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4423/2016 ορίζεται ότι η σύσταση νέων αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών κατά τις διατάξεις του Α.Ν.1627/1939 απαγορεύεται (παρ. 1). Ο ως άνω Α.Ν.1627/1939 ισχύει περιορισμένα μόνο για τους υφιστάμενους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (παρ. 2). Όπου στον Α.Ν.1627/1939 γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους δασικούς συνεταιρισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2169/1993… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1045/2018 - Τύπος, περιεχόμενο και υποβολή των βεβαίωσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, κ.λπ.

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017 ΠΟΛ.1045/7.3.2018 (ΦΕΚ 881/Β’/13.3.2018) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 6 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’),β) των παρ. 3, 4 του άρθρου 15 του Ν.4174/2013,γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,δ) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’),ε) των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 43Α, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68 του Ν.4172/2013,στ) της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ 373/Β’), της απόφασης Αναπληρωτή ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1274/30.12.2015 (ΦΕΚ 2919/Β’) και της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1025/21.2.2017 (ΦΕΚ 618/Β’), όπως ισχύουν,ζ) των αποφάσεων ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (ΦΕΚ 763/Β’), ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1132/25.6.2015 (ΦΕΚ 1407/Β’), ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1041/4.4.2016 (926/Β’), ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1096/4.7.2016 (2043/Β’) και της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1034/7.3.2017 (ΦΕΚ 759/Β’), όπως ισχύουν,η) της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276/Β’), όπως ισχύει,θ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α/1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β’ και 1238/Β’) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1044/2018 - Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα - Έντυπο Ε3

Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3 ΠΟΛ.1044/6.3.2018 (ΦΕΚ 880/Β’/13.3.2018) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Των άρθρων 67 και 68 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’), όπως ισχύουν,β) των άρθρων 6 και 18 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’), όπως ισχύουν,γ) της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α’), όπως ισχύουν,δ) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,ε) των άρθρων 8, 21, 29, 47, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 71 και 72 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν,στ) των άρθρων 5, 10, 11, 15, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 41 του Ν.4174/2013, όπως ισχύουν,ζ) της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α’), όπως ισχύουν,η) των άρθρων 7 και 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’),θ) της παρ. 10 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α’), όπως ισχύουν,ι) της ΠΟΛ.1008/19.1.2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 136/Β’), που αφορά τον καθορισμό ορίων ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1034/2018 - Διαδικασία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών καi βιομηχανοποιημένων καπνών

Διαδικασία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών ΠΟΛ.1034/21.2.2018 (ΦΕΚ 816/Β’/8.3.2018) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 32, 33, 34 και 44 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.».2. Τις διατάξεις των άρθρων 104, 109, 110, 111 και 178 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».3. Την αρ. πρωτ. Δ.634/435/29.4.1993 (ΦΕΚ 343/Β’) ΑΥΟ, αναφορικά με τη διαδικασία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών βιομηχανοποιημένων καπνών.4. Την αρ. πρωτ. Δ.635/436/29.4.1993 (ΦΕΚ 343/Β’) ΑΥΟ, αναφορικά με τη διαδικασία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών.5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».6. Την αρ. πρωτ. 1015213/Δ6Α/ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β’ και 372/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. του άρθρου 41 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’).7. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’),… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1049/2018 - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α’/22.12.2016) και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017 (ΦΕΚ 152/Α’/13.10.2017) ΠΟΛ.1049/8.3.2018 Σχετ.: Οι υπ' αριθ. ΠΟΛ.1087/2010, ΠΟΛ.1188/2012, ΠΟΛ.1068/2013, ΠΟΛ.1066/2016 εγκύκλιοι Με το υπ' αριθ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1189783/29.12.2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Μέρους Πρώτου (άρθρα 1-13) του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α’/22.12.2016), οι οποίες επέφεραν εκτεταμένες τροποποιήσεις στον Ν.3588/2007 (Πτωχευτικό Κώδικα και εφεξής ΠτΚ). Ακολούθως, με το υπ' αριθ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1167733/9.11.2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 Ν.4491/2017 (ΦΕΚ 152/Α’/13.10.2017), με τις οποίες επήλθαν περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις σε διατάξεις του ΠτΚ, που είχαν αντικατασταθεί με τον Ν.4446/2016, καθώς και σε μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 13 του εν λόγω νόμου.Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων και προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου ως πιστωτή στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, αποστέλλουμε ειδικότερα με την παρούσα οδηγίες στις αρμόδιες για την είσπραξη υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του ΠτΚ. Υπενθυμίζεται ότι με τις αναφερόμενες στην αρχή της παρούσας σχετικές εγκυκλίους έχουν παρασχεθεί οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία εξυγίανσης… Περισσότερα...

Γεν. Έγγραφο ΕΦΚΑ Σ40/25/349318/2018 - Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης ΒΑΕ και ειδικών κατηγοριών επαγγελμάτων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος

Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης ΒΑΕ και ειδικών κατηγοριών επαγγελμάτων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ: Σ40/25/349318/9.3.2018 Σχετ.: Τα με αριθ. πρωτ. α) Σ40/1/8.1.2009 και β) Σ40/130/7.12.2009 Γενικά Έγγραφα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1. Με το ανωτέρω υπό στοιχείο α σχετικό Γενικό Έγγραφο του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διευκρινίστηκε, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ότι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ είναι δυνατός ο συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης που έχουν διανυθεί τόσο με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ όσο και με άλλες ειδικές διατάξεις, όπως αυτές του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.1210/1981, όπως τροποποιήθηκε, και το αντίστροφο, με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των ίδιων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (όριο ηλικίας και χρόνος ασφάλισης) και την καταβολή της ίδιας πρόσθετης εισφοράς (3,6%).Με το ανωτέρω υπό στοιχείο β σχετικό Γενικό Έγγραφο γνωστοποιήθηκε η θέση του ίδιου Υπουργείου ότι είναι αναλόγως επιτρεπτός ο συνδυασμός διατάξεων του ΚΒΑΕ με ειδικές διατάξεις που προβλέπουν μικρότερα όρια ηλικίας (π.χ. Π.Δ.212/1984), προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης στα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΑΕ (παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.3029/2002), όχι όμως και για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ειδικές διατάξεις που προβλέπουν συνταξιοδότηση σε μικρότερο όριο ηλικίας από… Περισσότερα...

Ποιοι μας προτιμάνε