wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

οικ.51524/1262/7.11.2019 - Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου οικ.51524/1262/7.11.2019 - Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 214 του Ν.4635/2019 (Α’ 167) και ιδίως την παρ. 3 αυτού.2. Το Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α’ 98), όπως ισχύει.3. Το Ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύει.4. Το άρθρο 5 του Ν.4554/2018 (Α’ 130), όπως ισχύει.5. Την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του Ν.2874/2000 (Α’ 286), όπως ισχύει.6. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει. 7. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).8. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 121).9. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123).10. Την αριθ. 35565/Δ1.12010/8.8.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β’ 550).11. Την αριθ. 55575/I.479/18.11.1965 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων κανονισμών ΙΚΑ περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως… Περισσότερα...

Ε.2188/4.11.2019 - Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του Ν.4446/2016

Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του Ν.4446/2016 Ε.2188/4.11.2019 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του N.4446/2016, η καταβολή της οφειλής που προκύπτει από τις δηλώσεις που υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, γίνεται εφάπαξ, εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, του τέλους ή της εισφοράς, ενώ ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών κατά τις κείμενες διατάξεις μέχρι την παρέλευση της κατά τα ως άνω νόμιμης προθεσμίας καταβολής. Σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω ή απώλειας της ρύθμισης, ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων του προαναφερόμενου νόμου.2. Στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1226/9.10.2015, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για ρυθμίσεις οφειλών, που προβλέπονταν από διατάξεις νόμων, αναφέρεται ότι: «για λόγους χρηστής διοίκησης και προστασίας της εύλογης εμπιστοσύνης του Διοικούμενου, απώλεια ρύθμισης δεν επέρχεται εξαιτίας ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικών Κέντρων/ Ε.Μ.ΕΙΣ/ Τελωνείων, παρακαλούνται για τις ενέργειές τους σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε τα εκ παραδρομής μη καταβληθέντα ποσά να καλύπτονται από το φορολογούμενο, οι δε ρυθμίσεις να μην θεωρούνται απωλεσθείσες».3. Τα ως… Περισσότερα...

Ε.2190/6.11.2019 - Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή των πτωχευτικών χρεών

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με το χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών Ε.2190/6.11.2019 Σε συνέχεια των βασικών εγκυκλίων οδηγιών ΠΟΛ.1050/30.4.2010, ΠΟΛ.1154/12.10.2016 και ΠΟΛ.1027/12.2.2018, στις οποίες έχουν παρουσιαστεί συστηματικά τα βασικά θέματα που αφορούν την ορθή διαχείριση από τη Φορολογική Διοίκηση των υποθέσεων είσπραξης χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου και την παρακολούθηση της πτωχευτικής διαδικασίας καθώς και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών, η παρούσα εγκύκλιος εστιάζει στο ειδικό ζήτημα της περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας, το οποίο συναρτάται, κατά κανόνα, με την επανέναρξη του χρόνου παραγραφής των πτωχευτικών χρεών που έχουν αναγγελθεί στην πτώχευση. Ακολούθως, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή παρακολούθηση από τη Φορολογική Διοίκηση του χρόνου περάτωσης των πτωχεύσεων που αφορούν οφειλέτες του Δημοσίου και της παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου που έχουν αναγγελθεί στην πτώχευση, βάσει των -κατά περίπτωση- ισχυόντων κανόνων δικαίου, οι οποίοι έχουν αποτελέσει αντικείμενο και των ανωτέρω -γενικού περιεχομένου- εγκυκλίων ΠΟΛ.1050/30.4.2010, ΠΟΛ.1154/12.10.2016 και ΠΟΛ.1027/12.2.2018.Επισημαίνεται ότι από την περάτωση της πτώχευσης η Φορολογική Διοίκηση αναλαμβάνει τη δυνατότητα λήψης μέτρων είσπραξης σε βάρος της συνολικής περιουσίας του πτωχεύσαντος οφειλέτη για το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα, δεν υφίστανται πλέον… Περισσότερα...

Γεν. Έγγραφο ΕΦΚΑ Σ78/33/1340042/8.11.2019 - Ευκαιριακή απασχόληση συνταξιούχων

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης συνταξιούχων Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ: Σ78/33/1340042/8.11.2019 Σχετ.: Τα με αριθ. Σ78/6/336900/15.3.2019, Σ78/31/1257777/24.10.2018 και Σ78/10/348217/9.3.2018 Γενικά Έγγραφα και η με αριθ. 33/19.9.2017 Εγκύκλιος Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν ερωτήματος της υπηρεσίας μας, παρέχονται οι κάτωθι συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016:1. Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 εφαρμόζονται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη από τον ΕΦΚΑ και αναλαμβάνουν, μετά την ισχύ του Ν.4387/2016, δηλαδή από 13.5.2016, εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.Από τη γραμματική ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης καθίσταται σαφές ότι κρίσιμο στοιχείο για την υπαγωγή ή μη του απασχολούμενου συνταξιούχου στις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016, αποτελεί η υποχρέωση ή μη υπαγωγής του στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση την αναληφθείσα εργασία/ιδιότητα/δραστηριότητα και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.2. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ασφαλιστικού δικαίου, η ασφάλιση πηγάζει ως υποχρέωση από την απασχόληση, χωρίς να υφίσταται διάκριση μεταξύ πλήρους και ευκαιριακής απασχόλησης. Έτσι, τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν εργασία/ιδιότητα/δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση… Περισσότερα...

Φ.51220/οικ.45762/1557/31.10.2019 - Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 1 έως 8 του Ν.4575/2018 (ΦΕΚ 192/Α’) - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης Φ.51220/οικ.45762/1557/31.10.2019 Η Οδηγία 2014/50/ΕΕ, αποβλέπει στο να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών, μειώνοντας τα εμπόδια τα οποία δημιουργούνται από ορισμένους κανόνες των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Τα εμπόδια αυτά αφορούν τους όρους απόκτησης και διατήρησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μετακινούμενων εργαζομένων.Σημειώνεται ότι, η οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το πδ/γμα 227/2004 (Α, 212), αποτέλεσε ένα πρώτο ειδικό μέτρο για τη βελτίωση της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε σχέση με τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Η οδηγία 2014/50/EE είναι το επόμενο μέτρο για τη μείωση των εμποδίων της κινητικότητας των εργαζομένων.Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του Ν.4575/2018: α) θεσπίζονται τα ελάχιστα όρια που θέτει η Οδηγία 2014/50/ΕΕ για την προστασία των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μετακινούμενων εργαζομένων όσον αφορά τους όρους απόκτησης και διατήρησης των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων… Περισσότερα...

Α.1413/4.11.2019 - Διενέργεια κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος & ΦΠΑ σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου

Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου / λογιστικού αρχείου (παραστατικού) Α.1413/4.11.2019 (ΦΕΚ 4061/Β’/7.11.2019) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Των άρθρων 23 παρ. 3 και 26 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’), όπως ισχύουν.β) Του Ν.4174/2013, όπως ισχύει.γ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 14 παρ. 1 και 41 αυτού.2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α/1036960 ΕΞ2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β’ και 1238/Β’) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.3. Την αριθ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016, όπως ισχύουν, και την 39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».4. Την Δ.ΟΡΓ.Α/1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (ΦΕΚ 2743/Β’) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων… Περισσότερα...

Ε.2189/6.11.2019 - Τιμή ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2019-2020, για την εισφορά δακοκτονίας

Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2019-2020, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας Ε.2189/6.11.2019 Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του Ν.1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή την τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3%.Με τις ίδιες διατάξεις η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές, ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2673/261553/15.10.2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και του άρθρου 7 παρ. ζ’ του καν. (Ε.Ε.) 1308/2013, η κατώτατη τιμή αναφοράς για τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση για την κατηγορία ελαιολάδου Λαμπάντε (lampante) με ελεύθερη οξύτητα δύο βαθμών, για το ελαιοκομικό έτος 2019-2020, θα είναι 1.524 ευρώ/τόνο, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού.Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,524 x 2% = 0,030 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό των 1.524… Περισσότερα...

121950/31.10.2019 - Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών καταχώρισης στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Τροποποίηση της αριθ. 67343/19.6.2019 (ΦΕΚ 2443/Β’) απόφασης όπως ισχύει 121950/31.10.2019 (ΦΕΚ 3977/Β’/1.11.2019) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Των παρ. 1 και 11 του άρθρου 20 του Ν.4557/2018 (139/Α’/30.7.2018), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α’),β) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α’),γ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’),δ) της αριθ. 338/2019 (ΦΕΚ 3051/Β’) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Ζαββό, ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’),στ) του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α’) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,ζ) του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,η) της αριθ. 67343/19.6.2019 (ΦΕΚ 2443/Β’) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73900/2.7.2019 (ΦΕΚ 2718/Β’),2. Την ανάγκη τροποποίησης των προθεσμιών καταχώρισης των υπόχρεων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε Την αντικατάσταση… Περισσότερα...

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.