wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

Δ.15/Δ’/οικ.9254/233/27.2.2019 - Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις Π.Ε. Ρεθύμνου και Χανίων

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης Δ.15/Δ’/οικ.9254/233/27.2.2019 (ΦΕΚ 956/Β’/21.3.2019) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν.2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α’).2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).3. Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 (ΦΕΚ 168/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α’).5. Το Π.Δ.73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».6. Την οικ.44549/Δ9.12193/8.10.2015 (ΦΕΚ 2169/Β’) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις οικ.54051/Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ 3801/Β’) και οικ.59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ 4503/Β’) υπουργικές αποφάσεις.7. Το αριθ. οικ.9352/791/27.2.2019 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε’ του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α’).8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης… Περισσότερα...

Α.1101/2019 - Ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής, τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013 Α.1101/18.3.2019 (ΦΕΚ 948/Β’/20.3.2019) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α’/26.7.2013), όπως ισχύουν,β) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν.4174/2013,γ) του άρθρου 21 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’/23.7.2013),δ) του άρθρου 61 της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62, της περ. δ’ της παρ. 1, των παρ. 6 και 7 του άρθρου 64 καθώς και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν,ε) των άρθρων 31 και 34 του Ν.4174/2013.2. Την ΠΟΛ.1048/11.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 417/Β’/11.2.2014 και 775/Β’/28.3.2014) και την ΠΟΛ.1031/24.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 261/Β’/24.1.2014).3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) και ειδικότερα του άρθρου 7 της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.4. Την Δ.ΟΡΓ.Α/1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β’) απόφαση του… Περισσότερα...

Α.1100/2019 - Ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής, τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 Α.1100/18.3.2019 (ΦΕΚ 951/Β’/20.3.2019) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/26.7.2013), όπως ισχύουν.β) Των παρ. 3, 4 του άρθρου 15 του Ν.4174/2013.γ) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’/23.7.2013).δ) Τις διατάξεις του άρθρου 61, των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 62, καθώς και των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν.ε) Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 34 του Ν.4174/2013.στ) Τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του Ν.4172/2013.2. Την ΠΟΛ.1011/2.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 8/Β’/8.1.2014).3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.4. Την Δ.ΟΡΓ.Α/1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β’) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της… Περισσότερα...

Α.1099/2019 - Ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής, τύπος και περιεχομένο της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Α.1099/18.3.2019 (ΦΕΚ 949/Β’/20.3.2019 Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παρ. 1 του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’), όπως ισχύουν,β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,γ) των άρθρων 8, 12, 13, 14, 15, 16, 43Α, 59, 60, της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 62 και της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’), όπως ισχύουν,δ) της ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/Β’) απόφασης, όπως ισχύει,ε) της Δ.ΟΡΓ.Α/1036960/ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β’) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.2. Την Δ6Α/1015213/ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β’ και ΦΕΚ 372/Β’) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό… Περισσότερα...

Ε.2045/2019 - Διευκρινίσεις αναφορικά με τα τέλη χαρτοσήμου

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου Ε.2045/19.3.2019 Κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων επί του θέματος, διευκρινίζονται τα εξής:Με τις διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές.Περαιτέρω, με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι εκείνοι που ρητά ορίζονται σε επί μέρους διατάξεις ότι παρακρατούνται και τελικά αποδίδονται στο Δημόσιο ή άλλο φορέα από πρόσωπο διάφορο του πραγματικού φορολογούμενου.Επίσης, με την εγκύκλιο 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/2.12.1997 παρασχέθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α') σύμφωνα με τις οποίες, σε καμία περίπτωση τα τέλη χαρτοσήμου δεν θεωρούνται φόροι παρακρατούμενοι ή… Περισσότερα...

1042292/ΔΕΦΚΦ/Α/2019 - Οδηγίες για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ενεργειακά, καπνικά κ.λπ. προϊόντα

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 58, 62 και 80 του Ν.4583/2018 1042292/ΔΕΦΚΦ/Α/13.3.2019 Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 58, 62 και 80 του Ν.4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ με αριθμό 212, τεύχος Α’ και ισχύει από την 18 Δεκεμβρίου 2018 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Α. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν.4583/2018 «Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ» α) Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4583/2018 τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, και επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:- Με την παράγραφο 30Α εισάγεται στο Κεφάλαιο Α’ Αγαθά, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, νέα παράγραφος σχετικά με την τροποποίηση του συντελεστή ΦΠΑ των λευκών μπαστουνιών (ΔΚ ΕΧ 6602) και των γραφομηχανών με χαρακτήρες Braille (ΔΚ ΕΧ 8472) του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε, τα οποία μετατάσσονται από τον μειωμένο συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) στον υπερμειωμένο συντελεστή έξι τοις εκατό (6%).- Στην παράγραφο 30 του Κεφαλαίου Α’ Αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/00 Κώδικα… Περισσότερα...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 13/2019 - Αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: 13/20.3.2019 Σχετ.: Οι εγκύκλιοι ΕΦΚΑ 37/18.10.2017 και 11/7.3.2018, 23/9.5.2018 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αριθ. πρωτ. Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ), με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμόζονται από 13.5.2016 ημερομηνία ισχύος του Ν.4387/2016.Όσον αφορά τη διαδικασία διεκπεραίωσης και εφαρμογής των ανωτέρω, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο. Συν.: Το με αριθ. πρωτ. Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ) Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ Περισσότερα...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 12/2019 - Μέλη οικογενείας των άμεσα ασφαλισμένων, συνταξιούχων κ.λπ. δικαιούχων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ για υγειονομική περίθαλψη

Γνωστοποίηση τροποποίησης των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.4529/2018 (ΦΕΚ 56/Α’) Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: 12/19.3.2019 Σχετ.: α) το με αριθ. πρωτ. Φ.40021/οικ.3093/232/24.1.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύηςβ) Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: 20/26.4.2018 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 200/Α’ δημοσιεύτηκε ο νόμος 4578/2018, με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», όπου με το άρθρο 20 τροποποιείται το άρθρο 22 του Ν.4529/2018.Ειδικότερα, με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.4529/2018 προσδιορίσθηκαν τα πρόσωπα που θεωρούνται μέλη οικογενείας των άμεσα ασφαλισμένων, των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος, καθώς και των δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος, τα οποία υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Ε.Φ.Κ.Α.Με το άρθρο 20 του Ν.4578/2018 στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.4529/2018 μετά από τις λέξεις «αναπηρίας ή γήρατος» προστίθενται οι λέξεις «ή θανάτου», ούτως ώστε ως μέλη οικογενείας, εκτός του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος και των δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος, να θεωρούνται πλέον και τα μέλη οικογενείας συνταξιούχου λόγω θανάτου και να ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ για παροχές υγειονομικής περίθαλψης. Παρακαλούμε για την εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων από τους αρμοδίους υπαλλήλους. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣΒ. ΑΓΑΔΑΚΟΥ Περισσότερα...