wrapper

Επίκαιρα θέματα

Διαδικασία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών

ΠΟΛ.1034/21.2.2018 (ΦΕΚ 816/Β’/8.3.2018)

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις των άρθρων 30, 32, 33, 34 και 44 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 104, 109, 110, 111 και 178 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
3. Την αρ. πρωτ. Δ.634/435/29.4.1993 (ΦΕΚ 343/Β’) ΑΥΟ, αναφορικά με τη διαδικασία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών βιομηχανοποιημένων καπνών.
4. Την αρ. πρωτ. Δ.635/436/29.4.1993 (ΦΕΚ 343/Β’) ΑΥΟ, αναφορικά με τη διαδικασία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
6. Την αρ. πρωτ. 1015213/Δ6Α/ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β’ και 372/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. του άρθρου 41 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’).
7. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α/1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ 968/Β) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
10. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας έκπτωσης των εισροών εγκεκριμένων αποθηκευτών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων, αποφόρτισης των τελωνειακών αρχών, μείωσης του διοικητικού κόστους και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Αποφασίζουμε

Τον καθορισμό διαδικασίας έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, το δικαίωμα της οποίας ασκείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) «Κώδικας Φ.Π.Α.» από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.

Άρθρο 1

1. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών του με την υποβολή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (ΔΕΦΚ) προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Στην περίπτωση των βιομηχανοποιημένων καπνών η έκπτωση διενεργείται κατά την εκκαθάριση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που γίνεται με την κατάσταση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών. Η έκπτωση πραγματοποιείται στο σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του εφόσον αυτή διενεργείται αποκλειστικά μέσω της φορολογικής του αποθήκης. Για τον εγκεκριμένο αποθηκευτή που ασκεί εμπορική δραστηριότητα πέραν της φορολογικής του αποθήκης, η έκπτωση διενεργείται για τις εισροές αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται μόνο με τη φορολογική του αποθήκη προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ.
2. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής που ασκεί την εμπορική του δραστηριότητα μέσω της φορολογικής αποθήκης δύναται να ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης με την υποβολή ΔΕΦΚ για τα αγαθά επένδυσης που αποκτά. Το εν λόγω δικαίωμα έκπτωσης δύναται να ασκείται και από εγκεκριμένο αποθηκευτή που έχει εμπορική δραστηριότητα και πέραν της φορολογικής αποθήκης για τα επενδυτικά αγαθά που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας του που αφορά τη φορολογική του αποθήκη.
Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ελέγχει τα πραγματικά περιστατικά, παρακολουθεί τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση των επενδυτικών αγαθών και διενεργεί το σχετικό διακανονισμό της έκπτωσης εφόσον απαιτηθεί.
3. Με τη ΔΕΦΚ ο υπόχρεος συνυποβάλλει Συγκεντρωτική Κατάσταση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του συνημμένου Παραρτήματος, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α’) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ως εξής:
α) η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού,
β) το είδος και ο αριθμός του παραστατικού που αφορά στην αγορά ή την εισαγωγή ή την παροχή υπηρεσιών,
γ) η επωνυμία και ο ΑΦΜ του εκδότη του παραστατικού, η περιγραφή και η αξία του/των αγαθών ή των υπηρεσιών καθώς και ο αντίστοιχος Λογαριασμός Καταχώρισης στο Λογιστικό Σχέδιο,
δ) το ποσό ΦΠΑ κατά παραστατικό,
ε) στον πρώτο στίχο κάθε σελίδας το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ της προηγούμενης φορολογικής περιόδου και το τυχόν ποσό ΦΠΑ προς έκπτωση που μεταφέρεται από την προηγούμενη σελίδα,
στ) ο συνολικός αριθμός των υποβαλλόμενων παραστατικών και το συνολικό ποσό ΦΠΑ προς έκπτωση,
ζ) το τυχόν ποσό ΦΠΑ προς έκπτωση σε επόμενη φορολογική περίοδο.
4. Η έκπτωση του παρόντος άρθρου διενεργείται για τις εισροές οι οποίες καταγράφονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση της προηγούμενης παρ. 3 και για τις οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο τον προηγούμενο της υποβολής της ΔΕΦΚ μήνα.
Στην περίπτωση που το φορολογικό στοιχείο εκδόθηκε σε προγενέστερο του προηγούμενου της υποβολής της ΔΕΦΚ μήνα αλλά παρελήφθη το μήνα αυτό, σημειώνεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή η ημερομηνία παραλαβής του, η οποία αποδεικνύεται από την αντίστοιχη ημερομηνία καταχώρισης του στα λογιστικά του αρχεία.
5. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής κατά την υποβολή της ΔΕΦΚ και της επισυναπτόμενης Συγκεντρωτικής Κατάστασης της παρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν έχει την υποχρέωση υποβολής των πρωτότυπων παραστατικών που αναγράφονται επί αυτής, αλλά υποχρεούται να τα τηρεί σε αρχείο στον τόπο εγκατάστασης της φορολογικής του αποθήκης για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α’) και να τα θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών σε κάθε περίπτωση ελέγχου. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση του ελέγχου των τελωνειακών αρχών.
6. Στην περίπτωση κατά την οποία το προς έκπτωση ποσό ΦΠΑ εισροών, είναι μεγαλύτερο από το προς καταβολή με την ΔΕΦΚ ποσό ΦΠΑ εκροών, η προκύπτουσα διαφορά του φόρου που δεν μπορεί να εκπεσθεί, δύναται να συμψηφισθεί με οφειλόμενο σε μεταγενέστερη ΔΕΦΚ ποσό ΦΠΑ. Η προς συμψηφισμό διαφορά του φόρου σημειώνεται και παρακολουθείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή είτε χειρόγραφα είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ICISnet. Το ποσό του μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου δεν μπορεί να χρησιμοποιείται προς έκπτωση στην επόμενη φορολογική περίοδο από την τελωνειακή αρχή και παράλληλα να ζητείται προς επιστροφή από τη φορολογική αρχή στην ίδια ή σε επόμενες φορολογικές περιόδους. Τα υποκείμενα πρόσωπα που αιτούνται επιστροφή ΦΠΑ από τις φορολογικές αρχές οφείλουν κατά την υποβολή των τελωνειακών παραστατικών προς συμψηφισμό στις τελωνειακές αρχές να αφαιρούν τα ποσά του ΦΠΑ των εισροών που αφορούν την αίτηση επιστροφής.
7. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής των ως άνω προϊόντων που διαθέτει περισσότερες από μία φορολογικές αποθήκες, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με μεταφορά του προς έκπτωση ποσού από μία φορολογική του αποθήκη σε άλλη, με ανάλογη εφαρμογή της αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1235/30.10.2014 (ΦΕΚ 3075/Β’) Απόφασης ΓΓΔΕ.

Άρθρο 2

Η διαδικασία για την έκπτωση του ΦΠΑ εισροών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) που καθορίζεται με την παρούσα Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή, εξόρυξη, εισαγωγή και διάθεση λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα των δασμολογικών κλάσεων 2701, 2702 και 2704 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας των οποίων η άσκηση του δικαιώματός τους για την έκπτωση Φ.Π.Α. προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 109 του Ν.2960/2001(ΦΕΚ 265/Α’).

Άρθρο 3

Η τελωνειακή αρχή στην οποία υποβάλλεται η ΔΕΦΚ για τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων διενεργεί τακτικό έλεγχο για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) και της διαδικασίας της παρούσας απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ο οποίος πραγματοποιείται ανά εξάμηνο κάθε έτους και έκτακτο έλεγχο εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ) δύνανται να διενεργούν εκ των υστέρων ελέγχους. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) και της προβλεπόμενης από την παρούσα απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ διαδικασίας, επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 2 του άρθρου 147 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’) και βεβαιώνεται και εισπράττεται ο οφειλόμενος ΦΠΑ με τις αναλογούσες σε αυτόν προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής.

Άρθρο 4

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ καταργούνται οι αρ. πρωτ. Δ.634/435/29.4.1993 και Δ.635/436/29.4.1993 (ΦΕΚ 343/Β’) ΑΥΟ.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράρτημα - Υπόδειγμα Συγκεντρωτικής Κατάστασης

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ποιοι μας προτιμάνε