wrapper

Επίκαιρα θέματα

Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ: Δ.ΑΣΦ./787/958407/2.8.2018

Η καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα:
Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».
Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Αποστολή Καταστάσεων
Για την καταβολή Δωροσήμου αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διεύθυνση Ασφάλισης - Τμήμα Μητρώων:
- Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται από το Υποκατάστημα Μισθωτών.
- Αναλυτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται μέσω τραπεζών.
- Έκτακτες καταστάσεις χειρόγραφης πληρωμής δωροσήμου, που αποστέλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής Δωροσήμου για εργατοτεχνίτες οικοδόμους των οποίων η πίστωση των υπαρκτών λογ/σμών απορρίφθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο.
- Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου ανά Περιφερειακό Υποκ/μα Μισθωτών.
- Περιπτώσεις Δωροσήμου που έχουν τεθεί σε παραγραφή περιλαμβάνονται σε κατάσταση που έχει σταλεί κατά τη διαδικασία πληρωμής Δώρου Πάσχα (Α' Τετράμηνο).

1.2 Δικαιολογητικά
Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι όταν προσέρχονται στο Υποκατάστημα για την πληρωμή σ' αυτούς του Δωροσήμου θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και επιπροσθέτως:
- Για τους απογραφέντες μέχρι 3.2.2002 ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογ/μου Ασφ/νου.
- Για τους απογραφέντες από 4.2.2002 και μετά Βεβαίωση Απογραφής Ασφ/νου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφ/νου.
- Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού

1.3 Διαχείριση περιπτώσεων για πληρωμή δωροσήμου με χειρόγραφη διαδικασία
Σε όσες περιπτώσεις η καταβολή Δωροσήμου γίνει με την χειρόγραφη διαδικασία με Υ.Σ (απορριφθέντες λογ/σμοί από τράπεζες) θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο Γενικό Έγγραφο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γ99/1/110/22.7.2002.
Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου καταβολής του Δωροσήμου τα Υποκαταστήματα Μισθωτών του ΕΦΚΑ αποστέλλουν στη Διεύθυνση Ασφάλισης - Τμήμα Μητρώων καταστάσεις με τους ασφ/νους που πληρώθηκαν χειρόγραφα (καταστάσεις προκαταβολών).
Η ενημέρωση είναι απαραίτητη προκειμένου τα ποσά που καταβλήθηκαν να μην υπολογισθούν στο Δωρόσημο της επόμενης χρονικής περιόδου.
Για τον έγκαιρο υπολογισμό του επόμενου Δωροσήμου (Γ' Τετραμήνου 2018) παρακαλούμε όπως με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων οι καταστάσεις αυτές να αποσταλούν στη Διεύθυνση Ασφάλισης - Τμήμα Μητρώων το αργότερο έως 7.9.2018.
Σε όσες περιπτώσεις παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επόμενου έτους της έκδοσης εντολής πληρωμής το αντίστοιχο ποσό παραγράφεται και δεν συμπεριλαμβάνεται σε επόμενο Δωρόσημο.

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

2.1. Αποστολή Καταστάσεων με τους Οικοδόμους κάθε Υποκαταστήματος που θα πληρωθούν το Δωρόσημο μέσω πίστωσης των τραπεζικών τους λογαριασμών
Για τους οικοδόμους κάθε Υποκαταστήματος που εντάχθηκαν στον εν λόγω τρόπο καταβολής Δωροσήμου, εκτυπώνεται και αποστέλλεται «Ενημερωτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου μέσω Τραπεζών», η οποία περιέχει: τον ΑΜΑ οικοδόμου, το Επώνυμο και το Όνομά του, το Όνομα πατρός, το συνολικό ποσό πληρωμής (ακαθάριστο), τις κρατήσεις, το καθαρό ποσό (πληρωτέο), το συγκεκριμένο τετράμηνο και συμπληρωματικά την τράπεζα στην οποία έγινε η πίστωση του Δωροσήμου και τον αριθμό του λογαριασμού.

2.2. Διαχείριση Καταβολής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων που η πίστωση των υπαρκτών Λογαριασμών τους απορρίφθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τις Τράπεζες όταν στάλθηκε το οριστικό αρχείο των δικαιούχων
Το αρχείο με τα στοιχεία των οικοδόμων στους οποίους θα καταβληθεί το Δωρόσημο μέσω πίστωσης των Τραπεζικών τους Λογαριασμών στάλθηκε αρχικά για έλεγχο στις Τράπεζες προκειμένου να εντοπιστούν οι απορριπτόμενες για οποιοδήποτε λόγο περιπτώσεις και οι δικαιούχοι οικοδόμοι να προφτάσουν να συμπεριληφθούν στις αποστελλόμενες καταστάσεις για να πληρωθούν από τα Υποκαταστήματα.
Δεν αποκλείεται ωστόσο στο τελικό αρχείο που προέκυψε μετά τις απορρίψεις των Τραπεζών κατά τη διαδικασία του ελέγχου, να περιλαμβάνονται οικοδόμοι (εκτιμάται ότι θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις αν όχι καμία) που έκλεισαν το λογαριασμό τους στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του χρόνου ελέγχου του δοκιμαστικού αρχείου και του οριστικού. Οι περιπτώσεις αυτές θα συμπεριληφθούν σε έκτακτες καταστάσεις που θα εκτυπωθούν και θα σας αποσταλούν μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής του Δωροσήμου από τα Υποκαταστήματα.
Η διαχείριση της καταβολής Δωροσήμου αυτών των περιπτώσεων θα γίνει με τη διαδικασία που ορίζεται στο Γ.Ε. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γ99/1/110/22.7.2002.
Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει πριν την πληρωμή του δωροσήμου να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο Ασφαλισμένων ο σωστός Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και να πραγματοποιείται η επικαιροποίηση των στοιχείων του.

3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Η καταβολή Δωροσήμου στους προαναφερόμενους οικοδόμους θα διενεργηθεί μέσω του συστήματος, στο οποίο αφού καταχωρηθεί ο ΑΜΑ του οικοδόμου, εκτυπώνεται το Ενημερωτικό Σημείωμα εις διπλούν.
Στο Ενημερωτικό Σημείωμα εκτυπώνεται, πέραν των γνωστών στοιχείων (στοιχεία δικαιούχου - επωνυμία εργοδότη - ΑΜΟΕ - χρονική περίοδος απασχόλησης - ημέρες - αποδοχές - ποσό Δωροσήμου) και ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου εφόσον αυτός είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ασφαλισμένων.
Σε περίπτωση που ο αριθμός δεν εκτυπωθεί ή αυτός που εκτυπώνεται διαφέρει απ' αυτόν που αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του δικαιούχου οικοδόμου, ο εκδότης καταχωρεί τον ελλείποντα ή ορθό. Το Ενημερωτικό Σημείωμα υπογράφεται από τον εκδότη και παραδίδεται στον δικαιούχο οικοδόμο.
Απόδειξη πληρωμής Δωροσήμου εκδίδεται από το Ταμείο στο οποίο παραδίδεται το ένα αντίγραφο του Ενημερωτικού Σημειώματος από τον δικαιούχο οικοδόμο.
Στα Υποκ/τα θα σταλεί «Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου Οικοδόμων» την οποία θα πρέπει να φυλάσσει ο Προϊστάμενος του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που θα πληρωθούν από τα Υποκαταστήματα λόγω απόρριψης, να επικαιροποιηθούν τα ατομικά τους στοιχεία και να ελεγχθεί ο αριθμός τραπεζικού τους λογαριασμού καθώς και ο ΑΦΜ. Αφού πραγματοποιηθεί η επικαιροποίηση των στοιχείων, απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή αποτελεί η καταχώρηση του Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού και ΑΦΜ.
- Οι πάσης φύσεως προκαταβολές Δωροσήμου με την χειρόγραφη διαδικασία (χειρόγραφο Υ.Σ.) καταχωρούνται στις «καταστάσεις προκαταβολών» οι οποίες αποστέλλονται άμεσα μετά τη λήξη του Δωροσήμου στη Διεύθυνση Ασφάλισης - Τμήμα Μητρώων .
- Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα που εκδίδονται απαριθμούνται σε ετήσια βάση και η/οι αντίστοιχη/χες Καταστάσεις Πληρωμής Δωροσήμου κλασάρονται σε ειδικά κλασέρ, με σχετική ένδειξη και φυλάσσονται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος.
- Οι συνάδελφοι των Υποκ/των που θα απασχοληθούν στην καταβολή Δωροσήμου μέσω του Ο.Π.Σ. - τ.Ι.Κ.Α. - τ.Ε.Τ.Α.Μ., παρακαλούνται να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο βημάτων διαδικασιών που τους χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί μέσω Τραπεζών στις 3.8.2018 και μέσω Υποκαταστημάτων από 7.8.2018 μέχρι 22.8.2018 κατά τις ημερομηνίες 7, 8, 9, 21 και 22.8.2017 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

5.1 Όλα τα Υποκαταστήματα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής του Δωροσήμου.
5.2 Κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 η καταβολή παροχών σε είδος και χρήμα των ασφαλισμένων γίνεται πλέον με την διαδικασία πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογαριασμών. Οι ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων χρησιμοποιούνται και για την καταβολή αδειοδωροσήμου (Εγκ. 11/2011).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνεται ότι: από την επόμενη καταβολή και εφεξής οι πληρωμές του δωροσήμου θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ενημερώνονται οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, να προσέλθουν στα Τμήματα Μητρώου Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να δηλώσεουν τραπεζικό λογαριασμό κατά τα γνωστά. Κατά την καταχώρηση του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα έλεγχος ταυτοποιητικών στοιχείων και να καταχωρείται ο ΑΦΜ όπου ελλείπει.

Συν/να: 1. Έντυπο Οδηγιών και 2. Σχέδιο Υπηρεσιακού Σημειώματος

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
α/α ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ