wrapper

Επίκαιρα θέματα

Κοινοποίηση της αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1072093/ΕΞ2018/8.5.2018 (ΦΕΚ 1900/Β’) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚ/Φ/1188105 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 4241/Β’) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του Ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ)

1133480/ΔΔΘΕΚΑ/Γ/6.9.2018

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1072093/ΕΞ2018/8.5.2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ), όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1900/Β’ της 25.5.2018, ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η ισχύς εφαρμογής αυτής. Με την κοινοποιούμενη ΑΥΟ επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στο άρθρο 11 της αριθ. ΔΕΦΚ/Φ/1188105/ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 4241/Β’) ΑΥΟ επί των οποίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Στο ανωτέρω άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος υπ’ αριθ. 2 και αναριθμούνται οι επόμενες, σύμφωνα με την οποία ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περ. (β), (δ) και (ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001, η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη μπορεί να πραγματοποιείται και με τον εφοδιασμό των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εφοδιασμού.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξόδου των ως άνω προϊόντων καφέ που πραγματοποιείται για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΧ της ίδιας απόφασης. Επίσης, οι ποσότητες των προϊόντων καφέ που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη καταχωρούνται στο γραμμoγραφημένο βιβλίο αποθήκης του Παραρτήματος Χ της τροποποιούμενης ΑΥΟ και οι Δηλώσεις Διακίνησης στο προβλεπόμενο Ειδικό Βιβλίο.
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εφοδιασμού των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών με προϊόντα καφέ, δύναται να εφαρμοσθεί, είτε η Κανονική είτε η Απλοποιημένη Διαδικασία Εφοδιασμού, κατά περίπτωση. Ειδικότερα στην περίπτωση της Κανονικής Διαδικασίας Εφοδιασμού, υποβάλλεται η τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής τύπου Α (ΕΧΑ, CΟΑ, EUA), ενώ στην περίπτωση της Απλοποιημένης Διαδικασίας υποβάλλεται η Ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου ΕΧΖ, CΟΖ, EUΖ.
Ειδικότερα, στην περίπτωση χρήσης της Κανονικής Διαδικασίας εφοδιασμού, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία περί εξαγωγής, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της αναριθμούμενης παρ. 4, της τροποποιούμενης ΑΥΟ.
Στις περιπτώσεις χρήσης Απλοποιημένης Διαδικασίας εφοδιασμού, η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η οριζόμενη στην αναριθμούμενη παρ. 4 της ΑΥΟ, λαμβάνοντας επιπλέον, υπόψη τα κάτωθι:
Τα προϊόντα καφέ θα πρέπει να παραδίδονται με Δελτία Παράδοσης Εφοδίων (ΔΠΕ) που θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα προϊόντα καφέ των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 και στο ΔΠΕ θα επισυνάπτεται το αντίτυπο Νο 3 της Δήλωσης Διακίνησης, στο οποίο θα πρέπει να τίθενται όλες οι πράξεις που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τα ΔΠΕ, ώστε να αποδεικνύεται η περάτωση της διακίνησης. Το αντίτυπο Νο 3 της Δήλωσης Διακίνησης θα παραμείνει επισυναπτόμενο στο αντίτυπο Νο Β του ΔΠΕ. Η πίστωση της φορολογικής αποθήκης θα πραγματοποιείται μετά την μηνιαία υποβολή του Συγκεντρωτικού Παραστατικού Εξαγωγής (ΣΠΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της αριθ. Τ.1940/41/03 ΑΥΟ.
Επιπλέον, στην περίπτωση (γ) της νέας αναριθμούμενης παρ. 4 της τροποποιούμενης ΑΥΟ αναφορικά με την «Αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα ή έξοδο από φορολογική αποθήκη για σκοπούς εφοδιασμού», προστίθεται νέα υποπερ. (γγ), σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις εφοδιασμού εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του εφοδιασμού και συγκεκριμένα η αποστολή του μηνύματος ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» προς τον εφοδιαστή, τόσο στην περίπτωση της Κανονικής όσο και της Απλοποιημένης διαδικασίας εφοδιασμού.
Τέλος, στην ίδια ως άνω παράγραφο προστίθεται νέα περ. ε) σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις εφοδιασμού, εφόσον το Τελωνείο εξαγωγής/εφοδιασμού και εξόδου/φόρτωσης είναι το ίδιο, δεν υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης. Επίσης, στην περίπτωση αυτή το σχετικό βιβλίο ενημερώνεται με τη διασάφηση εξαγωγής/εφοδιασμού, με την οποία πιστώνεται και η αποθήκη.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.