wrapper

Επίκαιρα θέματα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του N.4446/2016

ΠΟΛ.1174/13.9.2018

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), μετά την υποβολή δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και ΕΝΦΙΑ με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α’), παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Στην παρ. 1 του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013 ΦΕΚ 170/Α’) ορίζεται ότι απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1004/2.1.2015 (ΦΕΚ 2/Β’), το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ) προσκομίζεται από το φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ του οικείου έτους, ανεξάρτητα αν η δήλωση υποβάλλεται από αυτόν ή συντίθεται μηχανογραφικά, και, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου, το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου περιγράφεται στο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, όπως αυτό έχει αναγραφεί κατ’ έτος στις δηλώσεις ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ.. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στις δηλώσεις ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ υπάρχει απόκλιση ως προς την αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή όλο αυτού, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ με την ορθή απεικόνιση του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου και την καταβολή του συνόλου του αναλογούντος φόρου, προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων. Αν υπάρχει απόκλιση ως προς την περιγραφή του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου, γιατί μεταβλήθηκε η κατάστασή του ή γιατί ο φορολογούμενος ακολούθησε νομοθεσία, αποφάσεις ή εγκυκλίους, που όριζαν άλλως, το πιστοποιητικό επισυνάπτεται, αφού ελεγχθεί η ορθότητά του από τον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του.
Τέλος στην παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν.4446/2016 ορίζεται ότι «Φόροι, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που καταβάλλονται δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται.». Τούτο σημαίνει ότι δεν γίνονται δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει μείωση αξίας ή φόρου (ανακλητικές), γίνονται όμως δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει αύξηση αξίας και φόρου (συμπληρωματικές).

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπεβλήθησαν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του Ν.4446/2016, από τις οποίες συντέθηκαν μηχανογραφικά δηλώσεις ΕΝΦΙΑ/ΦΑΠ - πράξεις προσδιορισμού φόρου με λανθασμένα στοιχεία ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι δεν μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει μείωση αξίας ή φόρου (ανακλητικές), χορηγείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ακινήτου σύμφωνα με την υποβληθείσα κατά Ν.4446/2016 δήλωση και το εν λόγω πιστοποιητικό μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον είναι πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του ότι πρόκειται περί του ιδίου ακινήτου. Στην περίπτωση κατά την οποία τα δηλωθέντα στοιχεία ή η αξία του ακινήτου υπολείπονται των πραγματικών, για τη λήψη του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, απαιτείται να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλει δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του Ν.4446/2016, από τις οποίες συντέθηκαν μηχανογραφικά δηλώσεις ΕΝΦΙΑ/ΦΑΠ - πράξεις προσδιορισμού φόρου και έχει απολέσει τη σχετική ρύθμιση, ζητά τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, στην οποία υποβλήθηκαν οι δηλώσεις, χορηγεί το πιστοποιητικό μετά την έκδοση πράξης προσδιορισμού για τη διαφορά του πρόσθετου φόρου ή/και την επιβολή του προστίμου του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 ή/και του άρθρου 54 του Ν.4174/2013, κατά περίπτωση.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γεώργιος Πιτσιλής

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.