wrapper

Επίκαιρα θέματα

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α’), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών

Ε.2002/9.1.2019

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α’), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιείται το παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’), όπως το Παράρτημα αυτό ισχύει, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.4587/2018 αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β' «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ και πλέον ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) εφαρμόζεται, εκτός από τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων, και για τα εισιτήρια των συναυλιών. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.4587/2018 ορίζεται ότι η διάταξη της παρ. 1 (δηλαδή η επέκταση της εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια συναυλιών) τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019.
Σύμφωνα εξάλλου με την σχετική εισηγητική έκθεση επί της διάταξης, η διάταξη αφορά αποκλειστικά τα εισιτήρια των συναυλιών στη διάρκεια των οποίων δεν προσφέρεται οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τους θεατές πλην του μουσικού θεάματος. Προκύπτει λοιπόν σαφώς ότι τα εισιτήρια που αφορούν μουσικά σχήματα σε κέντρα εστίασης συνεχίζουν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Ν.4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α’/24.12.2018)
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

[….]

Άρθρο 58
Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β’ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α’ 248), όπως το Παράρτημα αυτό ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2019.

[….]

Άρθρο 78

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.