wrapper

Επίκαιρα θέματα

Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών απασχολούμενων (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδορύκτες) - ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993 - οι οποίοι παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ

Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ: Δ.ΑΣΦ./81/481044/16.4.2019

Σχετ.: - Η αριθ. 4/20.3.2015 εγκύκλιος της Διοίκησης του τ. ΟΑΕΕ
- Το άρθρο 36 Ν.4387/2016 παρ. 1

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Φ.10035/18679/304/2014 (ΦΕΚ 3347/Β’/2014) ρυθμίστηκαν θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ ή του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των νεοασφαλισμένων από 1.1.1993 και εφεξής, οι οποίοι ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα.
Ειδικά για τα πρόσωπα των περιπτώσεων στ’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.1846/1951 (179 Α’) (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες) και των ειδικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΔ, άρθρα 96 - 97, του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Α.Υ.Ε. 55575/1479/65, ΦΕΚ 816/Β’) (σμυριδορύκτες) η ως άνω υπαγωγή στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ ορίστηκε ως προαιρετική εφαρμοζομένων στην περίπτωσή τους των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ.258/2005 (καταστατικές διατάξεις τ.ΟΑΕΕ).
Συγκεκριμένα, από τον 4/2014 τα προαναφερόμενα πρόσωπα, εφόσον ασφαλίζονταν στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη δραστηριότητά τους αυτή και παράλληλα ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ, απαλλάσσονταν από την ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4387/2016 διαμορφώνεται νέο πλαίσιο σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι πριν ή μετά την 1.1.1993 (παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι), εφόσον ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, καταβάλλουν από 1.1.2017 τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 38, 39 και 40 του Ν.4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές για την κύρια ασφάλισή τους, για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούν.
Εξάλλου, με την παρ. 7 του άρθρου 36 του προαναφερόμενου νόμου προβλέπεται η κατάργηση από 1.1.2017 του άρθρου 39 του Ν.2084/1992, όπως ίσχυε, για υποχρεωτική ασφάλιση των από 1.1.1993 και μετά ασφαλισμένων σε έναν μόνο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
Συνεπώς, από 1.1.2017 οι ως άνω ειδικές κατηγορίες απασχολούμενων (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδορύκτες), ασφαλισμένοι πριν ή μετά την 1.1.1993, εφόσον παράλληλα ασκούν και επαγγελματική δραστηριότητα, υπάγονται σε έναν φορέα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, καταβάλλοντας όμως πολλαπλές εισφορές (άρθρο 36 Ν.4387/2016).
Του παρόντος να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων Δ/νσεων, το προσωπικό αρμοδιότητός σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.