wrapper

Επίκαιρα θέματα

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 50 και 70 του Ν.4607/2019

Ε.2077/13.5.2019

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 50 «Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν.2960/2001» και 70 «Διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)» του νόμου 4607/2019 (Α’65) «Ι. Κύρωση τη Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1,2,4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν.2971/2001 και άλλες διατάξεις» που ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 79 αυτού, από 24-04-2019, ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Ι. Επί του άρθρου 50:
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επέρχεται τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αναφορικά με το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού στην κατεύθυνση της εναρμόνισής του με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του παρόντος κοινοποιούμενου νόμου, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 και προστίθεται η κατ’ αναλογία με τα βιομηχανοποιημένα καπνά εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 65, 102, 105, 106 και 108 του ιδίου νόμου, αναφορικά με τις καταστροφές και απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, τις ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών, τις ειδικές περιπτώσεις επιστροφής φόρου, τις ένσημες ταινίες φορολογίας και τα υπολείμματα καπνοβιομηχανίας, αντίστοιχα, και για το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.
Ειδικότερα, με την κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65 του προαναφερθέντος νόμου, εισάγεται πρόβλεψη για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας υποκειμένων σε φόρο κατανάλωσης προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής για την πρόβλεψη φυρών οφειλομένων στη φύση των προϊόντων κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και λοιπές περιπτώσεις καταστροφής/απώλειας των προϊόντων, οι οποίες δεν θεωρούνται θέση σε ανάλωση και ως εκ τούτου δεν καθίσταται απαιτητός ο φόρος κατανάλωσης.
Επιπλέον, με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του προαναφερθέντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως εν γένει όλες οι περιπτώσεις των ειδικών απαλλαγών από τον Ε.Φ.Κ. των βιομηχανοποιημένων καπνών και στα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και όχι μόνο οι διατάξεις της περ. ε) της παρ. 1 αυτού, αναφορικά με τις απαλλαγές που διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών (άρθρο 65, Ν.4557/2018).
Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του παρόντος κοινοποιούμενου νόμου, τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001, με την προσθήκη παρ. 5α με την οποία προβλέπεται για τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα καπνού υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα, η, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή από τον εν λόγω φόρο, εφόσον τα προϊόντα αυτά αποκτώνται από ιδιώτες για δική τους χρήση και μεταφέρονται αυτοπροσώπως από άλλο κ-μ στο εσωτερικό της χώρας.
Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα σε ταξιδιώτες από άλλα κράτη μέλη να μεταφέρουν για ατομική τους χρήση ποσότητα 13 γραμμαρίων από τα εν λόγω προϊόντα, η οποία λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του μίγματος καπνού που περιέχεται στις συσκευασίες των σημάτων που κυκλοφορούν την παρούσα χρονική στιγμή στη χώρα μας, αντιστοιχεί σε δύο πακέτα, χωρίς την καταβολή του φόρου κατανάλωσης και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων. Παράλληλα, στην εν λόγω ρύθμιση απαλλαγής περιλαμβάνονται και οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες.
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 50 του παρόντος κοινοποιούμενου νόμου, τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001, με την προσθήκη εδαφίου μετά την περ. δ) αυτής και ορίζεται κατ’ εξαίρεση για τα προϊόντα της περ. στ) της παρ.1 του άρθρου 53Α, η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 και 111 του ως άνω νόμου, αναφορικά με την πίστωση του φόρου καθώς και τον υπολογισμό, βεβαίωση και είσπραξη του αντίστοιχα και για το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.
Συγκεκριμένα, με την κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του ανωτέρω νόμου, παρέχεται πίστωση του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, κατ’ αναλογία με τα βιομηχανοποιημένα καπνά. Αφετηρία της πίστωσης είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία ο φόρος γίνεται απαιτητός, ήτοι κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ως άνω νόμου.
Με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του ανωτέρω νόμου, αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένων καπνών, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης, των προϊόντων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α υποκείμενων σε φόρο κατανάλωσης προϊόντων ενεργείται από την αρμόδια αρχή, επί της κατάστασης φορολογίας που υποβάλλεται από τον υπόχρεο, κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, ήτοι κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

ΙΙ. Επί του άρθρου 70:
Η προϋπόθεση για τη διάθεση του οριζόμενου στο άρθρο 70 του Ν.4607/2019 αποθέματος από τα αναφερόμενα σε αυτό πρόσωπα, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά είτε απ’ ευθείας με λιανική πώληση είτε στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική πώληση και κατανάλωση είναι να υποβάλλουν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (ένα μήνα από την ημερομηνία ισχύος των εν λόγω κοινοποιούμενων διατάξεων, ήτοι μέχρι και την 24.5.2019) σχετική δήλωση του ως άνω αποθέματος στο αρμόδιο τελωνείο.
Επισημαίνεται ότι για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.
Περαιτέρω, με την παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου επιβάλλεται η υποχρέωση στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα διαθέτουν το ανωτέρω αναφερόμενο προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών να έχουν αναρτημένη πινακίδα με τα στοιχεία του/των κατόχου/χων των αμβίκων προμηθευτών τους καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο, σε εμφανές σημείο του καταστήματός τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

N.4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α’/24.4.2019
Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων,
ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065,
ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων
4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016,
ΙV. Τροποποίηση του ν.2971/2001 και άλλες διατάξεις.

[….]

Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν.2960/2001

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 65 του ν.4557/2018 (Α’ 139), αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα άρθρα 65, 102, 105, 106 και 108 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα προϊόντα της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1.»
2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 προστίθεται παράγραφος 5α,ως εξής:
«5α. Τα προϊόντα της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1, που αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία μεταφέρει στη χώρα αυτοπροσώπως από άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα, απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση ιδιώτη, λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
α) η εμπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής των προϊόντων,
β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο χρησιμοποιούμενος τρόπος μεταφοράς,
γ) κάθε έγγραφο σχετικό με τα προϊόντα,
δ) η φύση των προϊόντων,
ε) η ποσότητα των προϊόντων, για την οποία, ως αποδεικτικό στοιχείο ορίζεται το ποσοτικό όριο των δεκατριών (13) γραμμαρίων μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 8 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για τα προϊόντα της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 104 και 111.»

[…..]

Άρθρο 70
Διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών
αποσταγματοποιών (διήμερων)

1. Οι κάτοχοι αποστακτικών μηχανημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2969/2001 (Α’ 281), οι οποίοι, ανεξάρτητα αν έχουν οι ίδιοι την ιδιότητα του μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου), κατέχουν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.4583/2018 (Α’ 212) προϊόν απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών, που δεν προέρχεται από τη δική τους παραγωγή, δύνανται, μέχρι να εξαντληθεί η κατεχόμενη ποσότητα αυτού και σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, να το διαθέτουν αποκλειστικά είτε απευθείας με λιανική πώληση, είτε στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική πώληση και κατανάλωση, εφόσον υποβάλουν στο αρμόδιο τελωνείο δήλωση του αποθέματος που έχουν στην κατοχή τους μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. Η διάθεση του εν λόγω αποθέματος με άλλον τρόπο απαγορεύεται.
2. Οι κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση και κατανάλωση το ως άνω προϊόν απόσταξης, οφείλουν να έχουν σε εμφανές σημείο στο κατάστημά τους αναρτημένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται με ευκρινείς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμο του κατόχου ή κατόχων αποστακτικού μηχανήματος, από τους οποίους έχουν προμηθευτεί το προϊόν απόσταξης που διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.

[….]

Άρθρο 79
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.